Mimořádné spojení obrazu s architekturou

|

Jako blesk by měl návštěvníky Galerie Zdeněk Sklenář zasáhnout pohled na dílo přední osobnosti moderního evropského malířství Josefa Šímy nazvané Mlno. Pod dojmem záblesku z nebe autor plátno namaloval. Okouzlen večerní ztemnělou oblohou, obtěžkanou mraky a následnými výboji se Šíma vrátil i ke svým kořenům, když obraz označil dnes již téměř neznámým slovem Mlno, pocházejícím z praslovanského jazykového kořene označujícím blesk.

Souznění člověka se světem a vesmírem

„Blesky přicházely odnikud a byly všude. V temnotě neexistovalo nic, ani země, ani já, s výjimkou okamžiků, kdy blesk vše osvítil. Ještě nikdy jsem neměl takový pocit jednoty hmoty, kamenů, stromů, mraků, vzduchu a světla,“ popsal Šíma zážitek z jednoho letního večera prožitého v Caroně u Lugana na návštěvě u básníka Pierra Jeana Jouvea.

Nízko položené mraky, záblesky oživující vědomí věčnosti přírody i pomíjivosti lidského bytí Šímu, spoluzakladatele skupiny Le Grand Jeu, jejíž členové zkoumali souznění člověka se světem a vesmírem, posunulo jeho výtvarný projev. Malíř začal redukovat smyslové vjemy, abstrahovat tvary, volit symboly.

Komprimovaná podstata fyzického světa

Originální řešení prezentace obrazu architektem Josefem Pleskotem v Galerii Zdeněk Sklenář zdůrazňuje estetickou, uměleckou a filozofickou hodnotu tohoto imaginativního Šímova díla v nebývalé míře.

„Obraz Mlno pro mě představuje komprimovanou podstatu fyzického světa, která je zobrazena nad hlubinou jezera reflektujícího vesmírnou nekonečnost. Josefu Šímovi prý toto zjevení umožnilo nenadálé osvícení bleskem v bouřce uprostřed přírody. Předsevzal jsem si, že se pokusím jeho zážitek zinscenovat v podmínkách galerie. Jako cestu zešeřelou krajinou s náhlým stanutím v záplavě světla tváří v tvář scenérii, kterou umělec tak silně zpodobnil,“ uvedl ke své realizaci Josef Pleskot.

Hloubku umělcových snových představ si tak budou moci návštěvníci naplno prožít při soustředění v téměř religiózním prostředí, připraveném architektem Pleskotem pro toto výjimečné dílo, pro jedinečný okamžik jeho zření.

Josef Šíma: Mlno, 1927

30. 4. – 15. 6. 2024

Galerie Zdeněk Sklenář

Schönkirchovský palác

Mikulandská 7, Praha 1 – Nové Město

Předchozí

Kulatý stůl SPS přinesl nutnou debatu o urbanismu

Trh průmyslových nemovitostí je ve špatné kondici

Další