Hybernská Office

|

Architektonická kancelář SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI se s tímto návrhem projektu Hybernská Office zúčastnila soutěže společnosti Penta Real Estate. Nebyl však vybrán jako vítězný, nicméně i tak stojí za pozornost. Přinášíme poznámky architektů k architektonickým principům návrhu a tvarosloví a schématu fasád.

Top Eb

Architektonické principy aplikované v návrhu

Profilace a geometrie oblouku historické budovy je inspirací a vodítkem pro soklovou část návrhu nové budovy. Odkaz historických oblouku na nové fasádě je vyjádření sounáležitosti s místem, s funkcí veřejné budovy a příběhem nádraží, inspirací ve starých železničních mostech, tunelech. Oblouk je nový život pro Hybernskou ulici.

Atria prostupují budovou a přináší světlo do středu dispozice. Druhou funkcí těchto vertikálních prostor je odkrytí pohledu na oblouky vstupních portálu památkově chráněné budovy.

Vnitřní ulice/pasáž vznikla jako prodloužení spojnice dvou charakteristických bodu. První bodem je průsečík uliční čáry (chodníku) Opletalovy ulice a uliční čáry vymezené budovami nádraží a tím druhým je místo pod obloukem původního portálu vstupu do památkově chráněné části objektu. Ulice/pasáž propojuje novou budovu s piazzettou ve východní části pozemku.

Schéma a tvarosloví fasád

Schéma sousedství staré výpravní haly (s vysokým řádem všech podlaží) a nového objektu Office Hybernská, jež vysoký řád přirozeně respektuje a od 3. NP využívá konceptu lehkého pláště. Hloubka reliéfu fasády na vstupním portálu spojovací chodby mezi západní a jižní budovou (vstup z Hybernské ulice).

Sokl na výšku 2. NP, ve kterém jsou vykroužené oblouky. Tento cihelný sokl je v detailu řešen 90 cm vysokým lemem zakončeným malou římsou z jedné řady cihel, dále bordurou oblouku v principu kladení cihelné klenby a závěrečnou římsou na hranici pevného dvoupodlažního soklu a lehkého pláště.

Transparentní, odlehčený plášť s půdorysným rádiusem na fasádě je dynamickým a zároveň měkkým prvkem celého konceptu. Ohraničení prolisu podlažními římsami drží celý tvar v čitelné formě a řádu.

Princip vnitřní ulice, jež navazuje na veřejné prostranství a průsečík ulic Hybernská a Opletalova, je jakousi pátou fasádou domu. Povrch kamenné mozaiky vchází do vstupního oblouku a dále do pasáže/vnitřní ulice.

Chápeme a definujeme fasády domu tak, že začínají již na budovách nádraží a v pohledech z osy Opletalovy ulice.

Předchozí

Terasy Barrandov odpovídají původnímu projektu, brání se investor kritice

Architektonicko-urbanistický koncept rekonstrukce stanice metra C Kačerov

Další