UMĚNÍ LÉČIT

|

Nevšední nemocnice s velkým příběhem

Klinika Dr. Pírka je nevšední nemocnice s velkým příběhem. V jejím areálu jdou ruku v ruce v historii i dnes kvalitní moderní medicína s uměním a výjimečnou architekturou. Není divu, že ojedinělý projekt v historii českého zdravotnictví sbírá ocenění, i ta architektonická. Tím posledním byla letos v dubnu hlavní cena v prvním ročníku regionální Mladoboleslavské ceny za architekturu pro ambulantní budovu Kliniky Dr. Pírka. Ani ta ale není nejnovějším „přírůstkem“ v jejím areálu.

Mbca 2024 Cena

Od roku 2018, kdy byla ambulance dokončena, vyrostla ještě budova magnetické rezonance a v plánu je i další rozšíření nemocnice. A jak jinak, opět v duchu odkazu zakladatele Dr. Antonína Pírka. Takže půjde i tentokrát o kvalitní, moderní, funkční a udržitelnou architekturu s komfortními prostory pro pacienty. Na současnost i plány do budoucna jsme se zeptali MUDr. Stanislava Najmana, ředitele Kliniky Dr. Pírka.

Dsc 0338
MUDr. Miroslav Pírek, vnuk zakladatele (vlevo), a MUDr. Stanislav Najman, ředitel Kliniky Dr. Pírka (vpravo) při setkání na Klinice

Do vaší kliniky investujete dlouhodobě – v roce 2013 jste zrekonstruovali budovu nemocnice, v roce 2018 byla otevřena mimořádná budova ambulance, která získala titul Stavba roku za nejlepší investiční záměr a nyní vyhrála Mladoboleslavskou cenu za architekturu. Co bylo důvodem pro vaši spolupráci s renomovanými architekty Martinem Rajnišem a Davidem Kubíkem?

Klinika Dr. Pírka má více než 90letou historii a již prvního návrhu objektu kliniky se účastnil známý architekt Vladimír Walenfels. Tehdy vznikla mimořádně zajímavá funkcionalistická budova, do té doby nevídaná nemocnice s prosvětlenými operačními sály, pokoji s nízkými parapety, aby pacienti viděli do okolní přírody, i s teplými korkovými podlahami tlumícími zvuk. Bohužel ale přišlo socialistické zdravotnictví, které vše krásné zničilo. Z původní budovy zbylo opravdu málo.

Při rekonstrukci naší nemocnice v 90. letech byla snaha navázat na předválečné období a vytvořit zdravotnické zařízení, v němž by pacienti našli přátelské a současně plně funkční prostředí. A tady už začíná spolupráce se slavnými českými architekty a umělci. S návrhy pomáhal a zajímavými nápady přispěl i Bořek Šípek.

Následovalo období dalšího rozvoje a výstavba nového multifunkčního pavilonu. Pro Kliniku Dr. Pírka bylo od samého založení samozřejmé poskytovat co nejlepší zdravotní péči. Uvědomovali jsme si ale i to, jak velký vliv má na pacienty prostředí. Postavit nový, zajímavý dobře fungující objekt přitom nemusí být dražší. Je ale potřeba být kreativní a mít dostatečnou představivost. Důležité je vnímat okolí, prostor a účel stavby.

Často nám bylo líto promarněných šancí při realizaci nových budov bez využití technologických možností současnosti. My jsme chtěli jít jinou cestou a stejně jako bylo naším cílem zajistit co nejlépe trvalé zdraví našich pacientů, měli jsme i utkvělou představu, že i architektura musí být co do svého designu udržitelná. Je krásné i po mnoha letech se ohlédnout za pěkným „barákem“ a představovat si jeho příběh.

A to vše splňoval pouze návrh Hutě architektury Martina Rajniše?

Vyhlásili jsme architektonickou soutěž a oslovili více renomovaných architektů. Bohužel Bořek Šípek, s nímž jsme v té době spolupracovali, vážně onemocněl a ostatní architektonické kanceláře navrhovaly nevýrazné moderní budovy. Pouze Martin Rajniš a David Kubík si vyslechli celý příběh Kliniky Dr. Pírka, prošli několikrát zahradu kliniky a navrhli budovu, která v sobě nese ducha nemocnice, využívá okolní přírodu a do interiérů přináší slunce, světlo a optimismus, tak důležitý pro pacienty.

Budete v této spolupráci pokračovat i do budoucna při dalším rozvoji kliniky?

Ano, spolupráce trvá i nadále. Martin Rajniš a David Kubík jsou podepsáni i pod dalším projektem, nejnovější budovou v areálu kliniky – jde o pavilon zobrazovacích metod a magnetické rezonance. Vztah tohoto dua architektů k přírodě za využití moderních materiálů rezonuje se záměry kliniky a i v tomto případě se dílo s inspirací ze švýcarského Curychu povedlo. Budova do celé koncepce krásně zapadá.

Ambulantní budova Kliniky Dr. Pírka Mladá Boleslav

Design a umění najdeme i uvnitř vaší kliniky, a to nejen v případech, jako jsou podlahy nebo mobiliář. V zahradách i v interiérech nemocnice pořádáte výstavy – proč jste se rozhodli jít touto cestou?

Našim cílem je vytvořit pro pacienty reprezentativní prostory, které na ně pozitivně zapůsobí čistotou, klidem i bezpečím. Víme, že kvalitní prostor má pozitivní vliv nejen na pacienty, ale i na zaměstnance. A pro ně jsme vždycky chtěli co nejméně stresující prostředí.

Když jsme začínali s rekonstrukcí, říkal jsem Bořkovi Šípkovi, že to musíme navrhnout tak, aby když pacient přijde s úzkostí a nejistotou, upoutal jeho pozornost zajímavý interiér – a než se začne bát, bude mít vyšetření za sebou. Nikdy jsme třeba nechtěli obrazovky s negativními zprávami v čekárnách.

A kde je původ výstav v zahradách kliniky?

Není to úplná novinka. Sochařská sympózia tu pořádali už v předválečném období. Ale v té novodobé historii kliniky tradici zahájila spolupráce s Medialogue Olgy Menzelové. Úplně na počátku to byla výstava Rozmarná léta s Jiřím Menzelem. Při vernisáži jsme v zahradě promítali Rozmarné léto a Jiří Menzel osobně čepoval pivo. Následovalo mnoho výstav věnovaných českému sklu, české historii, českému filmu, Wintonovým dětem, životnímu prostředí a dopadu na civilizaci.

Byla to vždy velká a silná témata, která bychom si měli připomínat. Vernisáží se obvykle účastnili autoři výstav i další vzácní hosté z oblasti umění a vědy. Postupně se na Boleslavsku stalo tradicí vernisáže Kliniky Dr. Pírka navštěvovat. Jsme vnímáni jako nositel kultury v regionu. A to je přece v případě nemocnice nádherné – a je to vlastně pokračování odkazu zakladatele, Antonína Pírka.

Interiér Kliniky Dr. Pírka Mladá Boleslav

Oceňují to pacienti i vaši zaměstnanci?

Ano, pro pacienty i návštěvy jsou výstavy zajímavým rozptýlením i poučením. Především vernisáže výstav spojené s návštěvami významných osobností chápeme jako příležitost a inspiraci pro mladou generaci a školní děti z Boleslavska.

Vedle nových léčebných programů nabízených pacientům tak můžeme veřejnosti nabídnout zábavu a poučení. Klinika se proto často stává cílem výletů za kulturou a místem neformálních setkání v pozitivní atmosféře a my jsme rádi, že je takto chápána.

Investujete především do nejmodernějších technologií, váš přístup k rozvoji je označován jako komplexní, promyšlený, s jasnou strategií. Máte nějaký vzor, jak budovat soukromou kliniku?

Vzor asi ne, ale stále pro nás platí slova zakladatele Antonína Pírka z roku 1934: „Jsme si dobře vědomi toho, že pracujeme v soukromém ústavě a existence naše jest závislá na dobrém jeho jméně.“ Děláme tedy maximum pro to, aby se u nás lidé cítili dobře. Abychom jim nabídlo dobrou medicínu i krásné, příjemné prostředí. Ne vždy se přitom inspirujeme klinikami.

A proč volíte právě tento přístup, i s přesahem do architektury a designu?

Cíl je jednoduchý a stejný pro všechny obory a profese. Když něco děláme, tak to dělejme tak, abychom se za to nemuseli stydět. Když se po čase ohlédneme, chceme mít pocit dobře odvedené práce. A v tom je pro nás zahrnuta medicína i estetika.

Nová ambulantní budova získala nejen ocenění za architekturu, ale i za nejlepší investiční záměr. Po půl roce byly všechny prostory využity a celá budova trvale žije aktivním provozem. Plně funkční, zároveň přirozeně zasazená do okolní krajiny, a když jdete kolem, otočíte se. To je v našich očích ta správná udržitelná architektura.

Jaké jsou vaše plány do budoucna – a je v nich i místo právě architekturu, design a umění?

Rozvoj areálu Kliniky Dr. Pírka bude pokračovat a prostor pro kvalitní architekturu tam bezpochyby je. Věřím, že design a umění by měly být přirozenou součástí každodenního života nás všech. Kdyby v plánech do budoucna nebylo místo pro design a pěknou architekturu, byl by to smutný příběh. A to do zdravotnictví nepatří.

Důležitým vzkazem přitom je, že dobrá architektura a poutavý design nemusí být dražší než nezajímavé a smutné projekty. Jsem životní optimista, věřím, že je to „pouze“ o nápadech a nadšení.

***

Ambulantní budova Kliniky Dr. Pírka

Architekt: Prof. Ing. arch. Martin Rajniš, MgA. David Kubík

Investor: Klinika Dr. Pírka s.r.o.

Novou budovu Kliniky Martin Rajniš projektoval s ohledem na okolí i s myšlenkou na příjemné prostředí pro pacienty. Na rozdíl od jiných návrhů, které budovu přimykaly k pískovcovému skalnímu masivu se architekt rozhodl udělat ze skály protihráče prosklené jižní strany Kliniky, ta navíc svými tvary odkazuje ke vzorům klinik z první republiky.

Starou i novou nemocnici propojil patnáctimetrovou lávkou. Směrem ke skále evokuje budova otevřenou náruč, dojem podpořený hladkými plochami čirého skla. Použití celoprosklených fasád musí splňovat estetické, technologické i bezpečnostní požadavky, které nemusí být na první pohled zřejmé.

Na severní fasádě ji charakterizuje masivní kamenná stěna, zatímco do dvora na druhé straně je prosklená fasáda s ordinacemi. Lehký ocelový most ambulanci propojuje s parkem a cestou vedoucí k budově nemocnice.

Interiér Kliniky Dr. Pírka Mladá Boleslav

Předchozí

Jdeme za hranice běžné výstavby

Mám rád detail

Další