100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU

|

ZLÍNSKÝ KREATIVNÍ KLASTR PŘIPRAVUJE PROJEKT MAPUJÍCÍ STO LET DESIGNU V REGIONU

Unikátní projekt ke sto letům zlínského designu chystají ve Zlíně zástupci Zlínského kreativního klastru ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, Statutárním městem Zlín a Zlínským krajem. Uskuteční se v první polovině května na několika místech ve městě v symbióze se Zlín Design Weekem. Projekt 100 let zlínského designu přinese kromě ohlédnutí do historie zlínského designu i ukázky z různých oborů soudobého průmyslového designu, tvorbu designérů v kraji a další konferenční a společenský program.

Projekt 100 let zlínského designu poukazuje na důležitou součást historie města Zlína, které letos slaví 700 let od první písemné zmínky. Právě hlavní myšlenka oslav – zdůraznění velkého potenciálu všech lidí, jenž historicky tvořili a stále i rozvíjí město do jeho současné podoby – přivedla organizátory k záměru vyzdvihnout kreativitu, jako jeden ze základních aspektů Zlína a jeho okolí.

„Naším cílem je ukázat pomyslné rodinné stříbro zdejšího regionu, schopnost velké invence tvůrců, které připravilo podhoubí pro dnešní vzdělávání mladých návrhářů, ale i činnost profesionálních designérů a studií s vyústěním v konkurenceschopnou produkci firem, které s nimi spolupracují,“ vysvětlil jeho podstatu prezident Zlínského kreativního klastru Čestmír Vančura a dodal: „Design a průmyslový zvlášť je jednou ze základních činností, který významně ovlivňuje kvalitu našeho života a tento projekt se snaží připomenout nejen jeho kořeny, historickou genezi oboru a důležité osobnosti s ním spojené, ale zároveň reflektovat i současný stav.“

S projektem 100 let zlínského designu se bude možné setkat hned na několika místech ve Zlíně. V prostorách Krajské galerie v budově 14|15 Baťova institutu, kde bude umístěna část expozice shrnující historicky období sta let vývoje průmyslového designu na Zlínsku a také prezentace studentského designu a současnou tvorbu absolventů UTB a VŠUP.

„V rámci projektu chceme připomenout kořeny zlínského průmyslového designu, které jsou podstatné, i současný vývoj oboru. Podrobně se s nimi mohla veřejnost seznámit na výstavách Rozum versus cit a Rozum versus cit2. Nyní tak činíme prostřednictvím netradičně uchopené, prostorově i obsahově koncentrované prezentace ve foyer budovy 15,“ uvedl Václav Mílek, ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Druhá část expozice bude instalována v nových výstavních prostorách, ve které se již brzy promění 61. budova v bývalém baťovském areálu. Zde bude k vidění současná tvorba významných představitelů designu ze Zlína a okolí.

„V současné době probíhají revitalizační práce převážně vnitřních prostor bez výrazných a invazivních zásahů do konstrukce samotné budovy. Chtěli bychom záměrně ponechat její původní historický ráz a vystavit produkty lehkému kontrastu mezi něčím, jež odkazuje k průmyslové minulosti města, respektive celého kraje a jeho výrobků ze současnosti,“ vysvětlil k úpravám budovy designér David Polášek.

Ve velkorysém otevřeném prostoru s klenutým stropem a odhalenou ocelovou konstrukcí dojde k unikátnímu propojení vybraných produktů, které reprezentují úspěšné firmy a designéry ze Zlínského kraje. Mnohovrstevnatá prezentace přiblíží návštěvníkům lokální výrobu a její kvality, jenž zanechává v mnoha případech výraznou stopu i na globálním trhu.

„Naším záměrem není kompozice veletržního formátu, ale snaha prezentovat průmyslové výrobky z mnoha kategorií pospolu jako součást užitného umění. Chceme je ukázat jako originální technické skulptury, které si pod autorstvím konstruktérů, designérů, technologů a dalších specialistů z komplexního procesu výroby zaslouží uznání za svoji práci trvající před uvedením na trh dlouhé měsíce i roky,“ doplnil David Polášek podrobnosti k výstavě.

Ve stylizované a vizuálně jednotné výstavě v 61. budově tak návštěvníci uvidí vedle sebe produkty z různých kategorií průmyslového designu: doprava, mobilita, sport, obuv, elektro, domácnost, medicína, bezpečnost, nábytek, mobiliář, průmyslové stroje a nástroje a další. Budou mít také možnost zúčastnit se diskusí se zástupci zapojených firem nebo zavítat do jejich provozů v rámci připravených exkurzí.

Součástí projektu 100 let zlínského designu bude 9. května v Kongresovém centru přednášková a zážitková konference, na níž vystoupí významní hosté k enviromentální tématice a udržitelnému designu, k možnostem propojení průmyslu a vzdělávání včetně příkladů dobré praxe.

Během večera věnovaného podnikatelskému meetingu, pořádaného ve spolupráci se Statutárním městem Zlín, budou 11. května diskutována současná i budoucí témata z oblasti businessu a společnosti.

Projekt mapující historii i současnost zlínského designu by nemohl být komplexní bez propojení s významnou zlínskou událostí pořádanou Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jakou je Zlin Design Week. „Vždy se snažíme hledat strategické partnery a synergické spolupráce, což se v tomto případě opět ukazuje. Se Zlínským kreativním klastrem spolupracujeme dlouhodobě a jsem rád, že jsme se znovu pustili do přípravy projektu, který dokládá význam designu ve Zlíně,“ dodává ke spolupráci děkan fakulty Josef Kocourek.

Projekt Sto let zlínského designu se ve Zlíně uskuteční od 6. do 15. května 2022.

Více informací na www.100zd.cz.

Předchozí

Nové zastávky a široká pěší promenáda lemovaná stromy

Podoba Vltavské filharmonie bude známá letos v květnu

Další