Architektura s příběhem

|

Nový projekt Port7 společnosti Skanska v pražských Holešovicích byl úspěšně zkolaudován a do tří dokončených kancelářských budov se již stěhují první nájemci. Port7 nabízí 35 800 čtverečních metrů prémiových kancelářských a obchodních prostor, z nichž je již více než polovina. K novým nájemcům patří třeba Scott.Weber Workplaces, finanční skupina Direct nebo společnost Wikov Industry. Autorem projektu je uznávaná architektonická kancelář DAM architekti, hlavním architektem je partner této společnosti Jiří Havrda.

Text: Redakce

Foto: Archiv Skanska, Alžběta Jungrová (portrét)

Vizualizace: DAM architekti, Studio Xtend

Top Eb

Celkový půdorys projektu Port7 je jako ruka, jejíž prsty se otevírají směrem k vodě. Vzhled budov vychází z blízkosti železnice a unikátní industriální minulosti lokality a navazuje na areál bývalého podniku výroby prefabrikátů Wolf-Prefa v Holešovicích, na jehož místě vzniká. Ve fasádě se odráží koleje, vlnité plechy, v lávce pak jeřáb – prvky, který zde donedávna existovaly. Návrh revitalizace a konverze bývalého brownfieldu je realizován mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků. Ze severu je území vymezeno Vltavou, z jihu tratěmi ČD – nádraží Holešovice.

Nové pulzující srdce Holešovic

Skanska se nyní zaměří na dokončení téměř dvouhektarového veřejného parku a nového nábřeží, které se brzy stanou novým centrem dění pražských Holešovic. Pro lepší dostupnost slouží nově vybudované prodloužení železničního podchodu. Tím je zajištěno tolik potřebné propojení holešovické čtvrti s nábřežím řeky. „Má to být takové světlo na konci tunelu, které se vám otevře, když půjdete z nádraží směrem k řece,“ říká Jiří Havrda, hlavní architekt projektu Port7 a partner kanceláře DAM architekti.

Vizí Skanska i architektů projektu bylo vytvořit nové místo pro práci, sport a relaxaci, kde budou moci nájemci využívat kvalitní a zdravé pracovní prostředí a prostorné střešní terasy. Místní komunita zase bude moci trávit čas v novém parku s venkovním barem, volejbalovým hřištěm a řadou dalších služeb. Maloobchodní prostory v Port7 jsou již také z větší části pronajaté, takže na podzim se otevře například restaurace s novým food hall konceptem, vytvořeným speciálně pro tuto lokalitu, fitness centrum nebo vinotéka.

„Nedílnou součástí projektu je renovace vltavského nábřeží. Naším cílem je vytvořit zde živou a atraktivní veřejnou náplavku. Již dříve byla otevřena nová cyklostezka vybudovaná TSK a my nyní dokončujeme terénní úpravy a sázíme zeleň. Věříme, že díky rozsáhlému veřejnému prostoru se Port7 stane novým pulzujícím srdcem Holešovic,“ říká Jan Hes, projektový manažer Port7.

Port7 postavený pro budoucnost

Celý projekt byl vybudován jako dlouhodobě udržitelný. Během výstavby Skanska minimalizovala množství stavebního odpadu a zbavila místo znečistění souvisejícího s dřívějším průmyslovým využitím celého území. Port7 samozřejmě usiluje o získání certifikátů LEED Platinum, WELL Platinum a WELL Health-Safety Rating.

„Projekt spotřebuje podle referenčního standardu LEED o 50 procent méně energie a pitné vody než běžná kancelářská budova stejné velikosti. Uhlíkovou stopu jsme vypočítali jak pro období výstavby, tak i pro 60 let provozu. Bývalý brownfield jsme přeměnili v novou udržitelnou část města,“ uzavírá Eva Nykodymová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti jednotky komerčního developmentu společnosti Skanska ve střední a východní Evropě.

Port7 pomůže se snižováním přehřívání města

Podle slov Jiřího Havrdy představoval projekt velkou výzvu, neboť spojuje urbanismus s krajinářskou architekturou, rekonstrukcemi i výstavbou nových budov. Nejtěžší pak byl podle něj způsob, jak najít moderní formu domů, a přitom zachovat autentičnost místa.

„Naším záměrem bylo využít potenciál místa, které v sobě území bývalé výrobny betonových prefabrikátů skrývá, a vytvořit pro jeho návštěvníky prostor v nové kvalitě s možností všestranného využití. V projektu se tak objevují citace z původních průmyslových hal, až už v podobě fasád, které připomínají vlnité plechy, nebo speciálního grafického designu infosystému či zachované plastiky budovatelů,“ uvádí Jiří Havrda.

Na místě dřívějšího nepřístupného brownfieldu tak vzniká velký veřejný park dostupný podchodem od nádraží Holešovice. Podél řeky již vznikla nová promenáda s názvem Náplavka 2.0. Port7 je rovněž navržený i tak, aby pomáhal se snižováním přehřívání města.

Popis projektu

„Tři administrativní věže, vzájemně propojené krčky při jižní straně komplexu, drží kolmou pravidelnou pozici k ose železniční dráhy a vytvářejí přechod k rozvolněné zástavbě v severní frontě. Zde jsou pak čtyři samostatně stojící vějířovitě umístěné nižší věže, z nichž zatím dvě chybí, s funkčním využitím na kanceláře či krátkodobé ubytování. Pootočení těchto objektů od přímé osy sever-jih umožňuje větší výhledový i pohledový komfort obyvatel i návštěvníků. Zatím nedostavěné ubytovací apartmánové objekty v severní frontě při řece budou ze shodného důvodu v patrech odlehčeny průběžným systémem lodžií/balkonů,“ popisuje Jiří Havrda a dodává: „Administrativní hmoty jsou v území objemově a pohledově dominantnější, akcentují polohu nádraží a vytvářejí akustickou bariéru i určitý kontrast s apartmánovými věžemi směrem k řece.“

Projekt počítal s napojením a průběžným zprůchodněním levého břehu Vltavy s Holešovickým meandrem v ose východ-západ směrem do Trojské kotliny a také s realizací cyklistické a pěší stezky a zatraktivněním břehu s vytvořením rekreačních a pobytových ploch napojených na plánovanou říční městskou dopravu a dále navazující na zmíněný bezbariérový průchod pěších návštěvníků z metra a nádraží Holešovice.

V rámci areálu by měly být do budoucna zachovány a rekonstruovány objekty bývalého hospodářského dvora „U Šimků“, který by se měl rekonstruovat na wellness a saunové centrum, a původní halový objekt Armovny – v projektu byly navrženy sportovní lofty. Zeleň vytvoří oddechová místa s pobytovými loukami. Říční břeh počítá také s budoucí zastávkou říční tramvaje.

DAM_Jiří Havrda
Jiří Havrda, hlavní architekt projektu Port7 a partner studia DAM architekti

Předchozí

Spojení designu s udržitelností

Moser spojuje nadčasovost s tradicí

Další