BYDLENÍ PRO BUDOUCÍ GENERACE

|

Mezinárodní investiční skupinu Progresus invest holding společně založili úspěšní podnikatelé Lukáš Zrůst a Lukáš Foral. Jejich portfolio více než 50 společností má dnes hodnotu 8,77 mld. Kč.

Základem holdingových aktivit je realitní podnikání, které stojí na výrobě dřevostaveb rodinných a bytových domů a na developmentu dlouhodobě udržitelných rezidenčních projektů. Další investice směřují do IT, vývoje přírodních doplňků stravy, práva, insolvence a hospitality byznysu.

TRVALE UDRŽITELNÝ DEVELOPMENT

Nemovitosti postavené ze železa a betonu, z nichž se kvůli zastaralým technologiím v průběhu času stali energetičtí „otesánci“, jsou celosvětově zodpovědné za produkci 36% skleníkových plynů. Jediným stavebním materiálem, který CO2 pohlcuje, je dřevo. V jednom metru krychlovém dokáže uzamknout až tunu oxidu uhličitého.

ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Progresus dbá na ochranu životního pro středí a klimatu, a proto na všech svých projektech využívá dřevo jako hlavní stavební materiál. Rodinné domky, ale i komunitní stavby podle návrhu vlastního architektonického studia Urban Survival vyrobí RD Rýmařov.

„Srdcem našeho developmentu je firma RD Rýmařov, která ročně postaví 400 domů a má obrat 1,3 mld. Kč. V uplynulých 50 letech už realizovala 26 000 dřevostaveb pro více než 100 000 lidí. Ohromné stavební know-how využívá i při vývoji vlastních inovativních technologií, které použijeme na našich developerských projektech v Praze,“ popisuje Lukáš Zrůst, spoluzakladatel skupiny Progresus.

ŠETRNĚ K LIDEM A K PŘÍRODĚ

Dřevo jako stavební materiál má celou řadu předností. Je obnovitelné, plně recyklovatelné a pohlcuje CO2. Díky výborným tepelně-izolačním vlastnostem dřevostavby samy regulují své vnitřní klima. Montáž dřevostavby rodinného domu trvá několik dní. Krátkou dobu výstavby ocení budoucí obyvatelé, méně hluku a prachu při montáži zase sousedé. Všechny projekty jsou připravovány tak, aby získaly mezinárodní environmentální certifikaci BREEAM, která je v ČR u rezidenčních developerských projektů zatím ojedinělá.

STAVEBNÍ INOVACE

RD Rýmařov se podílí na inovacích a ve spolupráci s ČVUT vyvinul technologii TICO, která spojuje nejlepší vlastnosti suchého betonu (pevnost, pružnost, požární odolnost) a dřeva (tepelně-izolační schopnosti). Zabývá se zároveň širším využitím mycelia, které by mohlo ve stavebnictví nahradit některé umělé hmoty.

BYDLENÍ PRO BUDOUCÍ GENERACE

Progresus připravuje v Praze na pozemcích o celkové rozloze 1,5 mil. m2 tři dlouhodobě udržitelné městské čtvrti. Projekty jsou mimořádné svým promyšleným urbanistickým pojetím, kvalitní architekturou a měřítkem, v jakém budou dřevostavby poprvé na developerských projektech použity. Pražanům přinesou moderní a zdravé bydlení a potenciálním investorům atraktivní výnos.

„Chceme postavit plnohodnotné čtvrti, kde se bude dobře žít několika generacím. Proto jsou součástí našich projektů nejen rodinné a bytové domy, ale i mateřské a základní školy, komunitní centra s knihovnami, restaurace, krytá i venkovní sportoviště, dětská hřiště a samozřejmě zeleň v podobě parků, sadů či komunitní zahrady. Vytváříme budoucí domov pro více než 5000 lidí a neseme odpovědnost za kvalitu jejich života na desetiletí dopředu,“ dodává Lukáš Foral, spoluzakladatel skupiny Progresus.

Progresus aktuálně představuje tři projekty, jejichž příprava probíhá v souladu s časovým harmonogramem. Autorem návrhů je Ing. arch. Pantelis Larcou & Urban Survival. V nejpokročilejší fázi je nyní projekt V srdci ovocných sadů, jehož urbanistická studie se setkala s pozitivní odezvou městských urbanistů, Městské části Praha 8 a široké veřejnosti. Začíná se projektovými pracemi a s přípravou dokumentace pro sloučené územní a stavební rozhodnutí. Po získání územního rozhodnutí budou byty s největší pravděpodobností v průběhu roku 2023 uvedeny na rezidenční trh.

V SRDCI OVOCNÝCH SADŮ, PRAHA 8

Zdravé a dostupné bydlení v širším centru Prahy zahrnuje celkem 75 bytů v 25 nízko podlažních rodinných domech. K odpočinku poslouží ovocné sady s jezírkem a novou kaplí. K sousedským setkáním bude k dispozici komunitní centrum, k přátelským sportovním utkáním zase multifunkční, workoutové a dětské hřiště. Také park pro psy a komunitní zahrady s místem pro grilování.

V SEVŘENÍ DIVOKÉ PŘÍRODY, PRAHA 5

Bydlení obklopené divokou přírodou a romantickými skalisky jako z filmů o Divokém západu. Nedaleký lesopark s mohutnými duby a klikatícím se potokem dotvoří malebnou klidnou atmosféru této lokality. Zahrnuje celkem 351 bytů v 75 rodinných domech a 14 viladomech, které doplní workoutové a dětské hřiště a venkovní fitness. Dále multifunkční domy a komunitní centrum.

S GOLFOVÝM HŘIŠTĚM NA DOHLED, PRAHA VÝCHOD

Na hranicích Prahy a Středočeského kraje vznikne nová čtvrť, kde najde svůj domov až 3500 lidí. Rodinné domky s prostornou terasou se budou nacházet v pěší vzdálenosti od osmnáctijamkového golfového hřiště. Jeho atmosféra připomíná legendární skotská hřiště. Součástí areálu budou také dětská hřiště, psí louky, grill spoty, bylinkové zahrádky nebo sportovní zóny. ■

Předchozí

Rekreační nemovitosti stále táhnou

Winy Maas (MVRDV) povede na FA ČVUT nový ateliér hostujícího profesora

Další