Dominantní rozvlněná věž s „vertikální zahradou“

|

Eva Jiřičná představila svůj aktuální návrh Centra Nového Žižkova s unikátní rozvlněnou věží. Jde o zásadně přepracovaný návrh vítězného projektu mezinárodní architektonické soutěže podle požadavků řady různých institucí. Investorem unikátního projektu, který má vzniknout v Praze 3, je společnost Central Group.

Text: Redakce

Foto: Central Group

Vizualizace: AI DESIGN

Nejvýraznější změnou v novém návrhu je fakt, že má jen jednu centrálně umístěnou rozvlněnou věž vysokou 80 metrů. Původní návrh měl tři věže do výšky až 100 metrů. Stavby v lokalitě jsou nyní jinak urbanisticky uspořádané a mateřská škola se v novém projektu výrazně zvětšila na pět tříd a vydělila se do samostatného objektu.

„Často dostávám otázku, zda za lepší považuji původní, nebo nový návrh. Těžko říci, každý má své přednosti. Je naprosto normální, že soutěžní návrhy mají svůj vývoj na základě projednávání. Urbanismus a výšky staveb jsou v novém návrhu řešeny jinak, ale architektura a kapacity podlažních ploch zůstávají velmi podobné,“ říká autorka návrhu architektka Eva Jiřičná.

17

Ojedinělá estetická podoba rezidenční věže

Aktuální upravený návrh architektky Jiřičné se skládá z pěti designově řešených staveb. Ty obsahují více než tisícovku bytů různých velikostí. Byty zde budou určeny jak na prodej do vlastnictví, tak k dlouhodobému pronájmu. V přízemí objektů v hlavních komunikačních zónách vznikne řada komerčních prostorů pro drobné obchody, služby, restaurace a kavárny. Součástí projektu je i velká mateřská škola, kterou Central Group postaví na své náklady zdarma předá Městské části Praha 3.

„V centru lokality, v místě původní výškové telekomunikační stavby, vyroste jako dominanta projektu 80 metrů vysoká rezidenční věž. Tato designová stavba bude unikátně vertikálně a horizontálně rozvlněná. A to díky speciálně tvarovaným balkonům s ohýbaným skleněným zábradlím. To dává stavbě její ojedinělou estetickou podobu a zároveň pomáhá stínění bytů,“ doplňuje Eva Jiřičná.

Eco-smart stavba i veřejná zeleň

Dominantní rozvlněná věž v centru lokality je řešena jako eco-smart stavba. V balkonech věže bude integrována zeleň s automatickým zavlažováním, která vytvoří unikátní „vertikální zahradu“. Kromě výškově dominantní bílé věže s 25 podlažími zde vzniknou ještě další nižší rezidenční stavby s čistou designovou architekturou, které dominují bílé, stříbrné a šedé barvy doplněné rozsáhlou zelení.

Autoři i developer kladli důraz na udržitelnost a ekologii. Vznikne zde přes 15 tisíc m² ploch veřejné zeleně – velký park s hřišti, zeleň uvnitř projektu, zelený veřejný prostor kolem centrální věže a nové náměstí s vodním prvkem. Projekt pracuje s modrozelenou infrastrukturou. Stavby mají zelené střechy, retenční nádrže na zalévání, fotovoltaiku, tepelná čerpadla, rekuperaci a další ekologické prvky.

Další postup přípravy a realizace projektu

Projekt je nyní už v pokročilém stádiu projednávání a finalizuje se změna územního plánu ze speciální technologické funkce na funkci smíšenou. K dokončení spěje demolice původního telekomunikačního komplexu a intenzivně probíhají projekční práce na novém návrhu. „Zahájení výstavby předpokládáme po získání stavebního povolení zhruba za tři roky,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Na dotažení projektu designových staveb je ještě hodně práce i pro autory architektonického návrhu. Je třeba dispozičně optimalizovat vnitřní řešení staveb a dořešit mnoho designových detailů. Zpracovat se musí i návrhy vodního prvku na náměstí, návrhy uměleckých děl v lokalitě a optimálně navrhnout kvalitní veřejný prostor se zelení. Cílem investora i architektů je to, aby se v lokalitě dobře žilo nejen jejím novým rezidentům, ale aby zde rádi trávili svůj čas i lidé ze širokého okolí.

Vysoké vedlejší náklady včetně ekologické demolice

S výstavbou Centra Nového Žižkova jsou pro Central Group spojené vysoké vedlejší náklady. Kromě nových bytů a související infrastruktury zde bude totiž na své náklady stavět pro městskou část i velkou mateřskou školu s pěti třídami a rozsáhlou zahradou s hřišti. Na náklady investora zde také vznikne nové náměstí s vodním prvkem u křižovatky ulic Olšanská a Jana Želivského a rozsáhlá parková zeleň.

Ve stovkách milionů korun se pak počítají náklady investora na velmi náročnou demolici dřívějšího komplexu Ústřední telekomunikační budovy ze 70. let. Technologicky zastaralý objekt už před lety přestal sloužit svému účelu. Protože se pro tento stavebně a energeticky velmi problematický komplex budov nepodařilo nalézt jiné využití, bylo rozhodnuto o jeho ekologickém odstranění. Nyní se dokončuje komplikovaná a nákladná demolice s likvidací více než 3000 tun karcinogenního azbestu.

Architektonická soutěž a původní vítězný návrh

Původní vítězný návrh z architektonické soutěže byl jiný než aktuální upravený projekt. Skládal se z nižšího bytového bloku a tří rezidenčních věží, jejichž výšky se gradovaly – 80, 90 a 100 metrů. K těmto výškám a řešení nové zástavby však měly výhrady některé instituce, proto autoři museli být návrh zásadně přepracovat.

Původní projekt Evy Jiřičné pak byl odbornou porotou soutěže vybrán před pěti lety jako nejlepší mezi návrhy 98 ateliérů ze 30 zemí celého světa. Byla mezi nimi slavná jména světové architektury jako například Sou Fujimoto (Japonsko), Ian Ritchie (Velká Británie) nebo Richard Meier (USA).

Architekti Eva Jiřičná a Petr Vágner (AI DESIGN) se při přípravě vítězného návrhu spojili s prestižním architektonicko-inženýrským ateliérem ARUP z Londýna. Ten navrhoval a technicky řešil mnoho těch unikátních světových staveb, včetně Opery v Sydney či Guadího chrámu Sagrada Família v Barceloně.

Předchozí

Developeři si oblíbili strategii Shell & Core

ZAŽIJTE KREATIVNÍ LÉTO

Další