EliteMedical jako první klinika v ČR nabízí Lifestyle Medicine

|

Klinika s lidským přístupem, kde řeší odstranění skutečných příčin zdravotních problémů

Jste spolumajitelkou a ředitelkou privátní kliniky EliteMedical. Můžete nám nejdříve představit vaše zařízení, na jaké obory se zaměřujete a kdo paří k vašim klientům?

EliteMedical je privátní klinika v centru Prahy zaměřující se na komplexní preventivní medicínu, onkologický screening a léčbu postcovidového syndromu.

EliteMedical je první klinikou v ČR, která se začala věnovat Lifestyle Medicine (v USA se dnes již jedná o atestovaný obor). Cílem diagnostických postupů Lifestyle Medicine je nalezení a odstranění skutečných příčin zdravotních problémů a dlouhodobá péče o klienta, kdy dohlížíme komplexně na jeho celkový životní styl, a můžeme tak předcházet civilizačním onemocněním.

Mezi naše klienty patří jednak lidé, kteří chtějí prověřit svůj zdravotní stav a chtějí si udržet pevné zdraví, nebo ti, kteří již přicházejí s nějakým problémem, jenž může souviset se špatnou životosprávou a nedostatkem fyzické aktivity. Často nás ale vyhledávají také klienti, kteří řeší zdravotní problémy spojené s onkologickým onemocněním.

Jaký je rozsah služeb a odborností, který nabízíte, včetně preventivních programů? O který typ mají lidé největší zájem?

Mezi specializace, které nabízíme, patří praktické lékařství, interna, neurologie, plicní, kardiologie, klinická onkologie, fyzioterapie, pracovní lékařství, sonografie, dermatologie a psychiatrie, dále jsme odběrovým a očkovacím místem covid-19.

Aktuálně je největší zájem o programy prevence onkologických onemocnění a léčbu postcovidového syndromu. Začátkem roku pak klienti začínají řešit změnu životního stylu.

Plánujete do budoucna třeba rozšiřování o další služby a odbornosti?

V budoucnu bychom naši kliniku rádi rozšířili o cévní obor a pediatrii. Pediatři v Česku totiž začínají chybět, a ti stávající jsou opravdu přetížení.

Jak získáváte nové a kvalitní lékaře? Řada z vašich doktorů jsou kapacity v oboru…

Kvalitní lékaři jsou nejdůležitějším pilířem poskytovaní dobré zdravotní péče a upřímně, získání takových specialistů bylo na budování kliniky to nejtěžší.

K rozšiřování o nové obory a lékaře docházelo postupně od roku 2017. Původně byli na klinice dva lékaři, kardiolog a plicní lékař. Dnes už náš tým čítá 11 specialistů. Jsou mezi nimi profesoři se zkušenostmi ze zahraničí, přednostové klinik, ale zejména lékaři s lidským přístupem. Zejména u onkologie je toto zásadní.

Co vše jim můžete nabídnout na rozdíl od jiných lékařských zařízení?

Velikost zařízení nám umožňuje individuální přístup. Známe každého našeho klienta, jeho problémy, ale také přání. Staráme se často o celé rodiny. Většina našich klientů má telefon na někoho z personálu, a pokud potřebují řešit nějaký problém, mají komu zavolat.

Říkáte, že lidi chcete vyléčit, nejen léčit následky problémů. Co vše si pod tím představit?

Cílem našich diagnostických postupů je právě nalezení a odstranění skutečných příčin zdravotních problémů. Ke zdravotnímu stavu klientů přistupujeme komplexně, důležitá je i komunikace mezi lékaři a předávání informací. Pokud se na daný problém díváte z více stran, očima více odborníků, můžete pak problém snázeji odstranit.

Nelze se nezeptat, jakým způsobem ovlivnil vaši kliniku covid-19? Nabízíte služby i v souvislosti s touto nemocí?

Začátek covidu byl složitý, lidé se báli kamkoli chodit, ani k nám v té době téměř nikdo nechodil. Měsíc před začátkem covidu jsme se přestěhovali do nových prostor ve Slovanském domě a přijali nové lékaře. Přiznávám, že jsme tenkrát měli strach, že situaci neustojíme. Nikdo nevěděl, jaký bude další vývoj. Rychle přibývalo lidí, kteří potřebovali lékařskou péči, ale jejich lékaři se báli k nim jet a do ambulance kvůli infekčnosti jít nemohli. Tak jsme začali jezdit my za nimi. Měli jsme velkou oporu v našich zdravotnících.

Největší práci u nás v tomto ohledu udělala naše hlavní sestra Natália, která svým přístupem pomohla mnohým pacientům. Někdy stačilo změřit saturaci, nabrat krev, poslechnout pacienta a včas stanovit, že pacient musí být hospitalizován. Byl to mnohdy závod s časem, protože šlo často o hodiny.

Během pandemie jsme se stali nejprve testovacím a později i očkovacím místem.

Bohužel musím zmínit ještě jeden nezpochybnitelný fakt. Kvůli covidu byla – a to nejen v ČR – omezena diagnostika, což následně vedlo k nárůstu onkologických pacientů. Nezanedbávat prevenci je opravdu důležité.

A ještě poslední otázky, co je nejtěžší na řízení kliniky z hlediska byznysu? Ve zdravotnictví jsou dlouhodobé problémy jak s financováním, tak třeba s personálem… Jak se vám daří překonávat takovéto obtíže?

Zdravotnictví s sebou nese velkou míru regulace, a tu manažer musí znát. Takových lidí ale na trhu moc není, nebo jsou již někde zaměstnáni. Proto jsme se vše museli naučit sami. Stejně je to se zdravotníky. Jejich nedostatek představuje dlouhodobě značný problém a covid tento problém ještě více zviditelnil.

My jsme měli štěstí, že se nám podařilo dát dohromady špičkový tým, který odvádí skvělou práci. A za to chci našim zdravotníkům ze srdce poděkovat.

Karla Ašerová, spolumajitelka a ředitelka privátní kliniky EliteMedical

Od roku 2010 se pohybuje ve vrcholovém managementu v ČR i v zahraničí. Několik let studovala a pracovala v Moskvě. Od roku 2018 vede kliniku EliteMedical. Je členkou European Lifestyle Medicine Organization.

Předchozí

Stavebnictví potřebuje zahraniční pracovníky

Praha zahájila výstavbu Štvanické lávky mezi Holešovicemi s Karlínem

Další