FA ČVUT má nové vedení

|

Funkce se ujali nové proděkanky a proděkani naší fakulty. Jmenováni jsou do konce února 2026. Proděkanem pro pedagogickou činnost a statutárním zástupcem děkana se stal Jiří Šrubař z Ústavu nosných konstrukcí, proděkanem pro vědu, výzkum a uměleckou činnost Petr Vorlík z Ústavu teorie a dějin architektury, proděkankou pro vnější vztahy Kateřina Rottová z Ústavu navrhování II, proděkankou pro zahraniční vztahy je Irena Fialová z Ústavu urbanismu a proděkankou pro rozvoj a výstavbu Irena Šestáková z Ústavu nauky o budovách. Nové vedení představí svůj program strategických a rozvojových cílů za 100 dní, tedy během května.

„Přeji novým proděkankám a proděkanům co nejlepší start a hodně úspěchů v jejich práci. Úspěch v architektonické profesi i vzdělávání je založen na týmové práci a já se na spolupráci s celým týmem velmi těším,“ říká Dalibor Hlaváček, děkan FA ČVUT.

Irena Fialová je architektka a pedagožka a proděkanka na Fakultě architektury (od 2014). Je členka Vědecké rady Technické univerzity v Liberci, českou kurátorkou přednáškového cyklu November Talks a výstavy mezinárodní soutěže Young Talent Architecture Award. V akademickém roce 2020/21 se podílela na přípravě výroční konference a valné hromady EAAE, kterou hostila Fakulta architektury ČVUT.

Kateřina Rottová je architektka a pedagožka, dlouhodobě se věnuje tématu komunikace architektury. Působila jako PR manažerka týmu ČVUT Solar Decathlon (2011–2013), referentka pro vnější vztahy FA ČVUT (2013–2018) a jako PR Ústavu navrhování II (od 2018). Byla součástí týmu, který připravoval nové webové stránky fakulty. Od roku 2021 do března 2022 byla členkou Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT.

Irena Šestáková je absolventka FA ČVUT, od roku 1993 členka České komory architektů. V letech 1998 až 2001 byla členka AS FA ČVUT, 2003 až 2005 členka Vědecké rady Ústavu biomedicínského inženýrství ČVUT, 2006 až 2010 proděkanka pro rozvoj FA ČVUT, 2007 až 2009 členka Grantové komise ČVUT. V letech 2012 až 2022 byla proděkanka pro pedagogickou činnost FA ČVUT. V roce 2014 byla jmenována profesorkou pro obor Architektura.

Jiří Šrubař se pedagogickým záležitostem dlouhodobě věnuje, od roku 2017 zastupoval fakultu v Akademickém senátu ČVUT, kde byl součástí předsednictva AS a předsedou komise pro pedagogické záležitosti. Působil také v Akademickém senátu Fakulty architektury, kde zastával pozici místopředsedy AS, předsedy hospodářské komise a člena legislativní komise.

Petr Vorlík je architekt a pedagog, věnuje se převážně pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Působí na Ústavu teorie a dějin architektury (od 1999), ve Výzkumném centru průmyslového dědictví (2002–2020), v řadě komisí (Národní památkový ústav, Praha 3, Ještěd 73 ad.) a organizací (Docomomo Czech, ČNK ICOMOS). Je autorem nebo spoluautorem monografií, kapitol v odborných knihách, článků v odborných časopisech, spolupořádal konferencí, výstav, workshopů, aktivně se zapojuje do veřejné diskuse.

Předchozí

Český křišťál rozzářil novou francouzskou cukrárnu v Praze Aux Merveilleux de Fred

Na co si dát pozor, když se rozhodnete investovat do nemovitostí

Další