Jak využít kreativní čištění přehrad v umění

|

Nejnovější dílo velkoformátové reverzní graffiti Klause Dauvena vzniklo vysokotlakými čističi v Lucembursku jako pocta stavitelům přehrady a elektrárny

Zatím posledním dílem umělce velkoformátové reverzní graffiti Klause Dauvena vzniklo na přehradě v lucemburském Viandenu. Zobrazuje expresivní portréty dělníků, kteří stavěli přehradu a elektrárnu. Velkoformátové umělecké kresby obřích rozměrů přitom zdobí již přehradní zdi v Německu, Japonsku či Koreji. Společnost Kärcher projekt podpořila a doprovázela v rámci svého programu kulturního sponzoringu svými zkušenostmi a technikou.

V lucemburském městě Vianden se nachází zatím poslední velkoformátové reverzní grafitti. Dauvenovo umělecké dílo se nachází na 100 metrů široké a 30 metrů vysoké ploše přehradní zdi u Lohmühle.

„Chtěl jsem kresbou vytvořit poctu dělníkům, kteří tuto přehradu stavěli. Oproti mým minulým dílům s vyobrazením květin, stromů nebo zvířat na jiných přehradách, které se nacházejí uprostřed přírody, sem lépe zapadají lidské tváře, protože s touto přehradou sousedí městský prostor,“ říká autor Klaus Dauven.

Umělec Klaus Dauven se dlouhodobě zabývá velkoformátovou tvorbou, k níž využívá kreativního čištění. Dauven vynalezl proces grafické tvorby čištěním známý jako reverzní graffiti. Za pomoci vysokotlakých čističů jako kreslicího náčiní nejprve tvořil řadu dočasných kreseb ve veřejném prostoru – v podchodech a pod mosty. Ale nepoškodil je, jak to obvykle graffiti umělci dělají. Pak přišla spolupráce se společností Kärcher s níž v rámci kulturního sponzoringu využívá čisticí nástroje umělecky kreativním způsobem a čištěním vzniká umělecké dílo.

Nejprve se na zeď přehrady nanesly orientační body kresby a vyznačily se plastelínou, která sloužila jako orientační pomůcka. Dauven a jeho kolegové se pak slanili na přehradu vybaveni profesionálními vysokotlakými čističi Kärcher a postupným odstraňováním mechů, řas a lišejníků vznikaly krok za krokem jednotlivé prvky kresby. Díky kontrastu mezi vyčištěnou, světlou přehradní zdí a stále znečištěnou, tmavou plochou vznikly expresivní portréty stavitelů.

Klaus Dauven se narodil v roce 1966 v Dürenu (Severní Porýní-Vestfálsko) a vystudoval umění v Düsseldorfu, Münsteru a Aix-en-Provence. Za svá díla byl několikrát oceněn, mj. Cenou Josepha a Anny Fassbender města Brühl a Uměleckou cenou města Düren. Spolu se společností Kärcher zkrášlil pomíjivými uměleckými díly již více zdí údolních přehrad, jako například v Německu přehradu Oleftalsperre v Eifelu, vytvořil obraz „Rybí říše“ na zdi údolní přehrady Eibenstock a ozdobil i přehradní hráz Matsudagawa v Japonsku.

Předchozí

Nové datové centrum bylo otevřeno u Cukráku

Profil Nábytek zažívá úspěšné období

Další