Jiří Příhoda VOID

|

Galerie Rudolfinum nabízí až do 28. srpna 2022 dosud nejrozsáhlejší přehlídku díla Jiřího Příhody s hluboce rozvinutou konfigurací vnitřních vazeb mezi jednotlivými instalacemi – a to jak na úrovni prolínání jejich forem, tak na jejich konceptuální posloupnosti. Dílo českého umělce žijícího v USA Jiřího Příhody vyniká naprosto nekolísající úrovní vysoce přesahující běžný standard prezentací tohoto typu a je svým způsobem do značné míry solitérní na české výtvarné scéně.

Text: Petr Nedoma

Foto: Galerie Rudolfinum, archiv Jiřího Příhody

Zkoumání prostoru, objemu, hmoty a prázdnoty jsou základními charakteristikami práce Jiřího Příhody. Jeho tvarově nesmírně vynalézavé a inovativní studie imaginárních objektů se v reálném provedení stávají vysoce inspirativními místy propojujícími architektonická řešení s objektovými tendencemi z oblasti výtvarného umění. Smyslem práce není užitečnost vytvořeného prostředí, tvaru, objektu v praktickém provozu.

Prostorové a hmotové průniky

Jiří Příhoda se prostředky z oblasti architektury suverénně pohybuje v abstraktních prostorových studiích pochopitelných ponejvíce z úhlu výtvarného řešení hmot. Tématem je především prezentace práce s tvarem, kreativity a vynalézavosti v hledání pocitově vyváženého a zároveň inspirativně provokujícího řešení prostorových a hmotových průniků, stejně jako střetů reálného s pouze myšleným.

To vše obvykle zcela bez úvah o praktickém využití, které ovšem nemusí být vyloučeno. Jinými slovy tématem je i inspirace k nestandardnímu, mnohdy až vysloveně prakticky neuchopitelnému upozorňování na jiné než utilitární světy, k nimž obvyklé architektonické myšlení z podstaty věci směřuje.

Jiří Příhoda, Záběr_klapka 01 „POUŠTNÍ BOUŘE“,1995, polystyrén, dřevo, dřevotříska, š. 620 cm, v. 210 cm, h. 600 cm. © Archiv Jiřího Příhody..jpg
Jiří Příhoda VOID, pohled do instalace, Záběr/klapka 01 „POUŠTNÍ BOUŘE“, 1995 © Galerie Rudolfinum, foto: Martin Polák

Odkazy na antické kánony

Příhodovo vysoce konceptuální myšlení v poloze abstraktní konstrukce hmoty nemá ve své podstatě daleko od meditačních poloh architektonického budování vnitřního a vnějšího prostoru. Jeho tvar je určován více než jindy především přetavením mnoha tradičních, hluboce promyšlených a prověřených postupů historické architektury směrem až ke klasické vyváženosti s odkazy na antické kánony.

Významným a inspirujícím „protihráčem“ je autorovi velmi náročná a komplikovaná architektura novorenesační budovy Rudolfina, jejíž kvality vždy nejlépe vyniknou v konfrontaci se silnými výtvarnými koncepty současnosti.

JiriPrihodaVOIDinstallationviewRig2016-22.GalerieRudolfinumphotoMartinPolak.(3)-min
Jiří Příhoda VOID, pohled do instalace, Rig (těžební věž), 2016-22 © Galerie Rudolfinum, foto: Martin Polák

Náročný a silný dialog

Větší část výstavy přinese zcela nová díla vedle připomenutí zásadních prací z minulých desetiletí. Výstava v Galerii Rudolfinum je rozhodně doposud největší přehlídkou Příhodovy tvorby v hluboce promyšlené sestavě vnitřních vazeb jednotlivých instalací mezi sebou. A to jak v rovině tvarové prostupnosti, tak i myšlenkových konsekvencích.

Při přípravě projektu bylo třeba zvážit a promýšlet v procesu změn autorem navrhovaných konstrukcí a technických možností budovy celou řadu variant. Následným zkoumáním jejich možné realizace docházelo k zpřesňování až syntéze prakticky celého Příhodova díla. Pojednou se vynořovaly a ozřejmovaly mnohé prvky, které se původně zdály být pouze latentními kroky bez dalších vazeb.

Vztah budovy prostoupené nesmírně bohatou strukturou paměti a historických odkazů s Příhodovým dílem je velice náročným a silným dialogem mezi dvěma výrazně formulovanými postoji. Tematizace budovy Rudolfina formou prezentace Příhodova díla znamená především zdůraznění kvalit jeho formálních, prostorových a objemových řešení, která do budovy vnesl.

Vstup na výstavu je volný díky nadačnímu fondu Abakus.

Předchozí

Mediální skupina A 11 kupuje Regionální televizi

Růst cen bytů ani v úvodu roku příliš nepolevil

Další