Kvalita, design, užitná hodnota i bezpečnost

|

To vše nabízejí stožáry stožáry veřejného osvětlení od Kooperativy v.o.d.

Veřejné osvětlení je nedílnou součástí občanské vybavenosti a veřejného prostoru. V některých městech a obcích se stává dokonce páteří městské či obecní datové komunikace. Proto by mělo splňovat nejen požadavky platných technických norem, ale i nároky na zavádění moderních technologií spojené s úsporami energií, snižování tzv. světelného znečištění, funkčností dálkového ovládání svítidla a dalšími požadavky.

Text: Redakce

Foto: Archiv Kooperativy v.o.d.

„K tomu, aby veřejné osvětlení plnilo nejen svou základní funkci a zajišťovalo tak bezpečnost občanů, ale i nároky na snadné ovládání, modernost, úspornost, estetičnost a požadavky ‚interoperability‘, je žádoucí projektovat veřejné osvětlení nejen s komplexní vizí, ale zejména s ohledem na důsledné dodržování platných zákonů, předpisů i norem,“ uvádí Jaroslav Šustr, obchodní zástupce pro designové stožáry společnosti Kooperativa, výrobně obchodní družstvo.

Firma Kooperativa, v.o.d. je největším výrobcem ocelových zárubní v ČR a patří i mezi největší výrobce ocelových stožárů nejen pro veřejné osvětlení. Služby spojené s kovovýrobou také nabízí v oblasti zpracování plechů na vysekávacích a ohraňovacích lisech. Kromě prodeje na domácím trhu se její výrobky dostávají i na trhy zahraniční, například do Německa, Rakouska či Ománu.

Pevnost, odolnost, pasivní bezpečnost a trvanlivost

Výchozím bodem je sofistikované zadání investora, které projektant převede v rámci projektové dokumentace do technické řeči kvantifikovatelných parametrů určených pro kvalifikované výrobce. Základní charakteristikou stožáru je pevnost, odolnost vůči vodorovnému zatížení, pasivní bezpečnost a trvanlivost. Vlastností stožáru pak rozumíme vyjádření těchto charakteristik hodnotou, třídou či úrovní.

„Na osvětlovací stožáry se vztahuje soubor harmonizovaných norem ČSN EN 40. Zejména je nutné, aby návrhy na nové veřejné osvětlení, ale též na jeho obnovu a údržbu, reflektovaly základní požadavky normy ČSN EN 40-3-1, které jsou nezbytné pro návrh konstrukce stožáru a úzce souvisí s jeho použitím v konkrétním terénu. Optimalizace návrhu dle této normy vychází zejména ze zadání větrové oblasti, kategorizace terénu, tzn. míry zastavěnosti a topografie terénu s ohledem na jeho členitost a nadmořskou výšku,“ vysvětluje Jaroslav Šustr.

Kvalita a certifikace na prvním místě

Ověření návrhu osvětlovacího stožáru výpočtem pro stožáry nepřesahující výšku 20 metrů upravuje ustanovení normy ČSN EN 40-3-3. Výpočty jsou založeny na zásadách mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Pokud se týká výroby, jsou ocelové stožáry vyráběny z bezešvých nebo svařovaných ocelových trubek zařazených do jakostní třídy 11353, 11343, 11373, mají zaručené chemické složení, svařitelnost a minimální pevnost v tahu 370 Mpa. Osvětlovací stožáry jsou certifikovány Technickým zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. a označovány značkou shody CE.

Osvětlovací stožáry jsou vyráběny podle normy ČSN EN 40-5, proces svařování je dozorován zkušební organizací a odpovídá základním požadavkům souboru norem ČSN EN ISO 3834 a jsou dodávány na trh v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR), kterým se stanovují harmonizované podmínky pro uvádění všech stavebních výrobků na trh. Zatížení od větru, případně další stálá zatížení se uplatní při vypracování návrhu konstrukce a zpětně se objeví v Prohlášení o vlastnostech jako základní charakteristika – mechanická odolnost, stabilita a únosnost.

Obrazek3

Definice „bezpečné ceny“

„Z našich obchodních zkušeností vyplývá, že ne vždy zákazník zvolí v oblasti veřejného osvětlení řešení, které by odpovídalo veškerým technickým požadavkům s důrazem na dodržení platných norem, ale též nárokům na bezpečnost, úspornost, komfort snadného ovládání, modernost a v neposlední řadě i estetičnost,“ uvádí Jaroslav Šustr a doplňuje: „V návaznosti na zákon 134/2016 Sb. o vyhlašování veřejných soutěží se často vracíme k otázce, jaká je úroveň ‚bezpečné ceny‘, neboť se často se setkáváme s konkurenčními nabídkami, které s cílem získat cenovou výhodu často nerespektují předepsané technické parametry pro výrobu stožáru, nereflektují kategorii větrové oblasti a upouští od výpočtu vlivu kategorie a členitosti terénu v případě jeho umístění.“

Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě „bezpečnou cenu“ definují jako cenu, za kterou lze se zárukou vyprojektovat a zároveň realizovat kvalitní a bezpečnou stavbu se zaručenou užitnou hodnotou v čase, bez dodatečného navyšování stavebních a provozních nákladů.

Nejen požadavky norem, ale i moderní technologie

Z toho vyplývá nutnost přizvat již v projektové fázi odborníky, kteří na základě definovaných požadavků investora propojí nejen požadavky platných technických norem, ale i nároky na zavádění moderních technologií spojené s úsporami energií, snižování tzv. světelného znečištění, funkčností dálkového ovládání svítidla a dalšími požadavky. Zároveň však dodají pro investora odpovídající zboží dle algoritmu výroba – velkoobchod – realizační firma – veřejná soutěž s prohlášením o vlastnostech stožárů veřejného osvětlení.

„Všechny tyto aspekty včetně trendů ‚smartifikace‘ naše společnost Kooperativa, výrobně obchodní družstvo, sleduje, a proto nabízíme ve spolupráci s našimi partnery účinnou pomoc při komplexním řešení problematiky veřejného osvětlení a hledání vyváženosti mezi technickými parametry dle platných norem, funkčností, hospodárností, ekologičností a designem. Tým našich odborných techniků a projektantů je připraven konzultovat otázky správné volby stožárů a výložníků dle platných evropských norem a zároveň přímo zajistit výběr a dodání vhodného stožáru a svítidla pro konkrétní lokalitu,“ uzavírá Jaroslav Šustr.

***

Společnost Kooperativa, v.o.d. je vázána více než padesátiletou tradicí a nabízí řešení na míru s ohledem na výše uvedené, a to nejenom formou dodávky vhodných standardních stožárů veřejného osvětlení, ale i v podobě designových stožárů řady eLITE, ELEGANT a EFFICIENT.

Standardní nabídku klasických a designových stožárů veřejného osvětlení najdete na webových stránkách www.kooperativa-vod.cz a www.lightpole.design. Nabídku doplňují i osvětlovací sloupky vyráběné v různých variantách i samostatné sloupky dobíjecí.

Odborníci velmi rádi představí produkty společnosti přímo v sídle společnosti Kooperativa, výrobně obchodní družstvo, v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku, anebo na jakémkoli vybraném místě podle požadavků zákazníka.

Předchozí

Automatické mlýny po náročné konverzi

České sklo na seznamu UNESCO

Další