Města dále porostou

|

Města a jejich budovy v současné době spotřebují celosvětově 65 % energií, přitom inteligentní budovy uspoří 20 až 40 % energií. Zapojení inteligentních řešení do správy a úklidu pak ušetří řádově 10 % provozních nákladů.

Více než polovina světové populace nyní žije ve městech, přičemž čísla se do roku 2050 mají vyšplhat téměř na 70 %. Poptávka po nových budovách a rozšiřování měst bude díky globálnímu tlaku stále větší, proto je třeba zaměřit se na větší udržitelnost při výstavbě i rekonstrukci budov. Zelené technologie ve spojení s vývojem umělé inteligence a strojového učení, užitečných aplikací internetu věcí propojených s chytrou analýzou získávaných dat nebo výroba udržitelné energie jsou proto klíčové pro budoucnost moderních měst.

Udržitelnost a úspory energií

Nejmodernějším kancelářským budovám vládne trend udržitelnosti a smart řešení. Do hry zde vstupují stále častěji zelená řešení, například osazení střech zelení. Ve velkých městech vstřebávají střechy sluneční teplo tak silně, že se jejich teplota může oproti okolnímu vzduchu lišit až o 30° C. Jejich osazení vegetací dokáže díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25 %, což znamená významnou úsporu energie na chlazení interiéru. Podobně působí i ozelenění fasád popínavými rostlinami. Takové využití vegetace přispívá k lepší psychické pohodě. Navíc odpařování vody ze zelených ploch ochlazuje okolí a pomáhá i snižovat prašnost.

Chytrá řešení se zaměřují i na přímé úspory energií. Například pomocí energetického managementu, který měří a vyhodnocuje detailní podmínky objektů a podle požadavku uživatelů je přizpůsobuje pomocí dispečerského řízení všech využívaných technologií. Podle podmínek oslunění třeba usměrňuje zastínění, reguluje výkon vzduchotechniky včetně souvisejícího zdroje chlazení, a to v souladu s obsazeností užívaných prostor. V moderních budovách se také více využívají doplňkové alternativní zdroje energie jako tepelná čerpadla či moderní solární systémy s akumulací elektřiny.

Stále populárnějším řešením je také osazení budov světlovody. Ty zajišťují přívod přirozeného světla do interiérů pomocí důmyslných systémů zrcadel. V době slunečního svitu osvětlují temné prostory zadarmo a ve chvíli, kdy slunce nesvítí, využijí záložní zdroje světla.

Smart technologie

Prediktivní hledání závad, kontrola úniků vody, automatické hlášení nutnosti doplnit mýdlo, ručníky nebo nádoby na pitnou vodu. To vše pomáhá šetřit čas a práci, snižuje objem neefektivních činností a prostoje u lidí i drahých zařízení. Některé odhady naznačují, že inteligentní prediktivní údržba je osmkrát až dvanáctkrát levnější než tradiční reaktivní přístup. Spokojenost nájemců je také vyšší, protože systémy, u nichž došlo k selhání, lze rychle identifikovat, opravit a vylepšit.

V moderních kancelářských budovách lze chytře řešit také správu prostor a úklid. Tyto úkony pak neprobíhají podle předem daného rozpisu, ale mohou být automatizovány na základě aktuálního počasí, počtu pracovníků a návštěvníků v různých místnostech. A pokud prší, jsou pracovníci úklidu častěji nasměrováni do vstupních prostor. Chytrý systém také automaticky hlásí, že je potřeba doplnit zásobníky na vodu nebo uklidit výtahy.

Budova jako organismus

Také u chytrých technologií budov vzniká více příležitostí k využití nových postupů a zdrojů dat. Koncept používání technologií pro zlepšení měst a budov není nový, ale odlišné je to, že internet věcí umožňuje připojit rostoucí počet zařízení, která dříve nebyla propojená.

Konektivita je klíčem k uvolnění skutečného potenciálu inteligentních budov, příležitostí pro využití dalších informací, které mohou být analyzovány a kombinovány, a nabízí novou úroveň inteligence. Pokud jde o budovy inteligentních měst, hlavním cílem by měl být rozvoj ekosystému, kde je vše propojené a interoperabilní.

Předchozí

Marcel Soural: Jsem rád, že mohu development posouvat dopředu

Grand Prix Architektů 2021

Další