Multi-klinika nabízí komplexní zdravotní péči pod jednou střechou

|

Multi-klinika. Foto: Redakce, Ondřej Pýcha

Sdružuje jedenenáct klinik a pečuje už o šedesát tisíc klientů. Ty první, specializované, začaly působit již v letech 2016 a 2017. Síť nestátních zdravotnických zařízení se postupně rozrůstala, přibývaly další kliniky i obory. Následně se pak začaly prezentovat pod společným názvem Multi-klinika a ve skupině se mohlo začít využívat synergie mezi jednotlivými obory. Konsolidace proběhla před dvěma lety a dnes sítˇ čítá mnoho pracovišť zahrnujících stomatologii, dermatovenerologii, psychiatrii, klinickou psychologii, alergologii a klinickou imunologii, ORL a praktické lékařství.

„Vedoucí lékaři jsou špičkami ve svých specializacích, ale též celé týmy lékařů mají za sebou bohatou praxi a vzdělání často i ze zahraničních škol a pracovišť nebo nemocnic,“ vysvětluje CEO společnosti Multi-klinika Anna Gruberová. Pracoviště disponují nejmodernějším vybavením a také akreditacemi Ministerstva zdravotnictví ČR pro přípravu lékařů před atestací.

Prémiová péče a komplexnost oborů

V rámci nadstandardního servisu Multi-kliniky má klient svého vlastního koordinátora, který se o něj strará a zajišťuje mu termíny pro návštěvy u lékaře, včetně těch přednostních a jejich časovou návaznost.

Final Final Foto Anna Klinika
CEO společnosti Multi-klinika Anna Gruberová. Foto: Redakce, Ondřej Pýcha

Péče o celé rodiny

Multi-klinika se stará o všechny členy rodiny. Péče o dětské pacienty je samozřejmostí. Komplexnost péče je napříč všemi odbornostmi. Například stomatologie nabízí v rámci jednoho pracoviště vše, od praktického zubního lékařství, přes dentální hygienu či estetickou stomatologii, až po paradontologii, ortodoncii, stomatochirurgii, implantologii a další.

Benefitem je multioborová péče. Lékaři se dobře znají navzájem, dokáží si informace efektivně předat, a tak zajistit jejich časovou kontinuitu přes všechny obory. Potvrzením vysoké kvality péče našich klinik jsou smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a akreditace Ministerstva zdravotnictví k provádění vzdělávání lékařů.

Multi-klinika a její hodnoty

• Kliniky vedou zkušení lékaři, kteří jsou špičkami v oboru.

• Klade důraz na vzdělávání, vědeckou činnost a přínos medicíně.

• Věnuje se osvětě v otázce prevence zdraví prostřednictvím spolupráce s médii, zdravotními pojišťovnami a tvorbou vlastních publikací.

• Spolupracuje s širokým spektrem partnerských klinik pro zajištění specializované péče. • Působí v moderním a příjemném prostředí.

• Vždy se snaží o maximální časovou vstřícnost.

Předchozí

Luxusní byty jsou in. Prodávají se už jen na základě vizualizace

Pražský magistrát zvýší nájemné za nebytové prostory a pachtovné o inflaci

Další