Může být Praha energeticky soběstačná?

|

Vydavatelství A11 a redakce časopisu Estate & Business uspořádaly diskusní setkání, které se zabývalo tématem možné energetické soběstačnosti a klimatické neutrality hl. m. Prahy.

FOTO: Daniel Hromada

Hovořilo se o otázkách, zda může být Praha, případně její některé městské čtvrtě anebo alespoň nově stavěné budovy jednou energeticky soběstačné či alespoň uhlíkově neutrální? A zda je to technicky proveditelné a ekonomicky udržitelné? A co je k tomu zapotřebí a jak toho docílit?

Diskuse se zúčastnili Tomáš Voříšek, technický ředitel SEVEn Energy, Michal Novák, vedoucí kanceláře technické infrastruktury Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy, Marc Häusermann, partner a ředitel divize tepelných sítí společnosti Amstein + Walthert Zürich AG, Victor Beckvall, E.ON Energiinfrastruktur AB, Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy, Jan Chabr, radní pro správu majetku hl. m. Prahy, Pavel Dobeš, místostarosta městské části Praha 3, Ludvík Baleka, ředitel společnosti Prometheus, člen koncernu Pražská plynárenská, Petr Heincl, ředitel divize teplárenství společnosti Pražská plynárenská a v neposlední řadě Ondřej Tupý, Head of Energy developerské společnosti CTP.

Setkání by bylo zahájeno úvodním příspěvkem, který přednesl Tomáš Voříšek ze SEVEn Energy, a Marc Häusermann, ze společnosti Amstein + Walthert Zürich AG, kteří hovořili o příkladech ekologických a udržitelných měst z evropských zemí – a možnostech, jak tyto příklady následovat i v Praze. Následně zazněla případová studie ze Švédska, které se ujal Victor Beckvall ze švédské pobočky koncernu E.ON. Na tato vystoupení navázala moderovaná diskuze, kterou řídil přední český ekonom Lukáš Kovanda.

Petr Heincl, ředitel divize teplárenství společnosti Pražská plynárenská, a Ludvík Baleka, ředitel společnosti Prometheus, člen koncernu Pražská Plynárenská

Zástupci hlavního města Prahy představili právě vyrůstající nové čtvrti Prahy (Letňany, Nákladové nádraží Žižkov, Smíchov City atd.) jako velké příležitosti právě z pohledu udržitelnosti a dostupnosti. Zástupci Pražské plynárenské zmínili nutnost investic do podfinancované teplárenské sítě, aby bylo možné ji lépe měřit a regulovat, řeč byla také o projektu energocentra u ČOV v pražských Bubnech, které by získávalo teplo z odpadních vod. Ondřej Tupý z developerské společnosti CTP zase mimo jiné představil vlajkový projekt, jímž je energeticky soběstačné logistické centrum v Amsterodamu. Podobná průmyslová a logistická centra chce CTP stavět i jinde. Diskutovalo se také o soběstačných domech nebo celých čtvrtí nebo dalších udržitelných zdrojích energie pro Prahu.

Ondřej Tupý, Head of Energy developerské společnosti CTP

Partnery akce byly Pražská plynárenská a developerská společnost CTP.

Záštitu nad akcí udělili Petr Hlaváček za Magistrát Hlavního Města Prahy.

ctp-main-logo_701be223-d968-40e1-8a89-aaeebaf862cf
Předchozí

Nejúspěšnější muži českého byznysu převzali ocenění magazínu CEO

EXPO 2025

Další