Největší letošní akvizice na rezidenčním trhu

|

Central Group koupil 5 hektarů pozemků v Karlíně v těsné blízkosti stanice metra, na kterých postaví novou čtvrť s více než tisíci byty. Městu a městské části přispěje plněním přesahujícím 325 milionů korun.

Central Group kupuje pět hektarů pozemků v pražském Karlíně pro více než tisíc bytů

Jedno z nejlepších míst pro bydlení v Praze má nového vlastníka. Největší rezidenční stavitel Central Group čerstvě dokončil největší letošní transakci na bytovém trhu. U stanice metra Invalidovna v Karlíně v Praze 8 kupuje více než pět hektarů pozemků i se stávajícím hotelem Čechie. Na pozemcích plánuje postavit více než tisíc nových bytů a řadu komerčních prostorů pro drobné služby, obchody, restaurace a kavárny. Vzniknou zde také ordinace a kanceláře pro Městskou část Praha 8 a kvalitní veřejný prostor s rozsáhlou zelení. Celkové příspěvky Central Group pro Prahu a městskou část za možnost výstavby na tomto prestižním místě přesahují 325 milionů korun.

V minulém týdnu byla pražským zastupitelstvem schválena změna územního plánu umožňující v této lokalitě bytovou výstavbu. V tomto týdnu se pak mezi Central Group, Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 8 podepisuje třístranná smlouva o spolupráci při rozvoji tohoto území. Smlouva ukládá investorovi řadu podmínek a povinností, aby development celé lokality probíhal pod kontrolou veřejné správy.

325 MILIONŮ KORUN PRO PRAHU A MĚSTSKOU ČÁST

Dohodnuté kontribuce Central Group za možnost výstavby v této lokalitě činí více než 325 milionů korun. V souladu s uzavřenou smlouvou zde investor na své náklady vybuduje a zdarma převede městské části tisíc metrů čtverečních ordinací a kanceláří. A dále také převede na účet města a městské části finanční částku přes čtvrt miliardy korun. Za splnění všech závazků firmy poskytl své osobní finanční ručení i zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

„Plánovaná rezidenční čtvrť bude mít název Nový Karlín. Akvizici jsme projednávali více než dva roky. Je to naše nejdražší a nejkomplikovanější transakce za celých 30 let existence Central Group. Celou dobu naší působnosti vždy všechny vydělané peníze investujeme do dalšího rozvoje firmy. To nám nyní umožňuje financovat takto velkou akvizici i v této ekonomicky složité době“ říká Kunovský. S ohledem na smluvní závazek mlčenlivosti kupující cenu transakce nekomentuje.

UNIKÁTNÍ MULTIFUNKČNÍ A UDRŽITELNÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ

Investor se ve smlouvě s veřejnou správou zavázal dodržet všechny předepsané regulace a podmínky pro toto území, které byly stanovené městem a městskou částí a projednané se zástupci veřejnosti z okolních staveb. Central Group má také povinnost uspořádat na řešení celého území urbanistickou soutěž podle pravidel České komory architektů a následně i velký architektonický workshop na řešení jednotlivých staveb. To zaručí vysoce kvalitní urbanistické a architektonické pojetí této lokality.

Nově připravovaná čtvrť Nový Karlín bude multifunkční s výrazně převažující funkcí bydlení. Vzniknou zde jak klasické vlastnické byty, tak zde bude i nájemní bydlení. V hlavních komunikačních zónách pak vznikne živý komerční parter s množstvím různorodých menších provozů. Velký důraz v nové čtvrti bude kladen na modrozelenou infrastrukturu a udržitelnost. Ochraně životního prostředí pomůže i poloha lokality u stanice metra a tramvajových zastávek, kdy celý projekt počítá s tím, že většina nových rezidentů bude využívat veřejnou dopravu spíše než vlastní automobily.

ZAPOJENÍ MNOHA RŮZNÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ATELIÉRŮ

„Lokalitě Nový Karlín velmi věříme a jsme moc rádi, že můžeme stát u zrodu této nové unikátní městské čtvrti. Chceme, aby zde vzniklo skutečně skvělé místo pro bydlení i oblíbené místo pro trávení volného času pro lidi ze širokého okolí. Pro návrhy staveb v této lokalitě plánujeme oslovit desítky různých architektonických ateliérů. Bude to skvělá a unikátní nová městská čtvrť. Za to osobně ručím,“ dodává Kunovský.

Spolupráci s více různými architektonickými ateliéry už Central Group úspěšně uplatnil jak při návrzích rozsáhlé Parkové čtvrti v Praze 3, tak i při návrzích připravované velké Evropské čtvrti v Praze 6. Parkovou čtvrť v rámci architektonického workshopu navrhovalo devět různých ateliérů, které zde vytvořily 21 rozmanitých architektonických konceptů. V Evropské čtvrti pak 20 rozličných konceptů vytvořilo osm různých architektonických studií.

SKVĚLÉ „TRENDY“ MÍSTO PRO BYDLENÍ I TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Karlín je nyní tou nejvíce „trendy“ čtvrtí pro nové bydlení v celé metropoli. Kromě skvělé dopravní dostupnosti s metrem je zde mnoho zeleně a příležitostí pro relaxaci, sport nebo kulturu. Blízkost Vltavy a Rohanského ostrova s cyklostezkou, golfovým hřištěm a marinou je velkou přidanou hodnotou.

V lokalitě Nový Karlín vznikne více než tisíc pro metropoli tolik potřebných nových bytů. Jejich přesný počet bude stanoven na základě urbanistické soutěže a následného architektonického workshopu. V přízemí staveb v hlavních komunikačních zónách lokality pak vznikne mnoho drobných komerčních prostorů pro různorodé využití, což dá nové čtvrti její živý metropolitní charakter.

DALŠÍ POSTUP PŘÍPRAVY A REALIZACE NOVÉHO KARLÍNA

Lokalita Nový Karlín má nyní čerstvou změnu územního plánu a také smlouvu s městem a městskou částí. Ještě v tomto roce plánuje investor vyhlásit urbanistickou soutěž podle pravidel České komory architektů a navazovat na to bude velký architektonický workshop na návrhy jednotlivých staveb v lokalitě.

Poté by se už mělo naplno projektovat a vyřizovat stavební povolení. Podle postupu povolování by pak mohla být výstavba zahájena zhruba za čtyři roky, tedy v průběhu 2028. První etapa výstavby by pak mohla být dokončena v roce 2030 a celá čtvrť Nový Karlín by pak mohla být hotova v roce 2033. V případě průtahů při povolování nové výstavby může být termín dokončení ale i výrazně delší.

„Na kontribucích za Nový Karlín platíme Praze a městské části obrovské finanční prostředky a další velké peníze budeme investovat do zlepšení infrastruktury a občanské vybavenosti přímo v lokalitě. Na budoucí výstavbě zde bude ale kromě města a městské části výrazně profitovat i stát. Z prodeje bytů v tomto projektu získá jen na DPH zhruba 1,5 miliardy korun do státního rozpočtu,“ uzavírá Kunovský.

Předchozí

Penta Real Estate s novým šéfem

Zájem o nájemní bydlení roste

Další