Nové Dvory

|

Rezidenční čtvrť u stejnojmenné stanice metra, jejímž investorem je město

Transformační území Nové Dvory o rozloze okolo 30 hektarů patří k největším souvislým majetkovým držbám hl. m. Prahy. Okolo nové stanice metra Praha vybuduje městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností v podobě mateřské a základní školy, kulturního centra, prostor pro obchod a služby, linek MHD a zázemí pro sport a rekreaci. Propojením parku Jalodvorská louka s novým náměstími vznikne velkorysý veřejný prostor plný zeleně.

HMP_Nové_Dvory_namesti_pohled_2-1

V rámci řešení nově vytvářeného území je kladen velký důraz na inovativní energetická řešení včetně nejmodernějších přístupů k tvorbě tzv. modrozelené infrastruktury. Rozvoj Nových Dvorů iniciuje hl. m. Praha prostřednictvím svých organizací Institutu pro plánování a rozvoj (IPR) a Pražské developerské společnosti (PDS) a ve spolupráci s Dopravním podnikem (DPP) a Městskými částmi Praha 4 a Praha 12.

„V návaznosti na vybudování nové stanice metra jsme se rozhodli zhodnotit městské pozemky v jejím bezprostředním okolí a postavit zde novou městskou čtvrť. Bude mít především rezidenční charakter a pro její nové obyvatele vybudujeme veškerou potřebnou infrastrukturu. Po změně územního plánu bude možné na Nových Dvorech postavit 1600–2000 bytů, které využijeme například i pro matky samoživitelky. Výstavba celé čtvrti bude probíhat v etapách a zabere deset let,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

HMP_Nové_Dvory_namesti_pohled_1-1

Územní studie Nových Dvorů

Studio Unit architekti vytvořilo pro Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy územní studii celého transformačního území, která byla projednána se zástupci Městské části Praha 4 a Praha 12 a formou participace s veřejností. Představuje společenskou dohodu o rozvoji území a je koncepčním východiskem pro přípravu jednotlivých projektů. Vychází z principů udržitelného rozvoje, kompaktního města krátkých vzdáleností a rozmanitého města plného zeleně.

„Rozvoj budoucích stanic okolí metra D je pro Prahu zásadní. Podobně jako na Libuši a v Krči vznikne na Nových Dvorech nová soběstačná čtvrť pro 5.000 lidí, kam mimo metra povede také tramvaj. Celá studie je podporována městskými částmi i místními obyvateli, jejichž připomínky jsou ve ní zohledněny,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Nová městská čtvrť Nové Dvory

„Na 15 hektarech městských pozemků, které byly PDS svěřeny k hospodaření, postupně začíná investičně projektová příprava celkem téměř 300 000 m2 HPP (hrubých podlahových ploch) zejména pro městské nájemní byty a také cca 130 000 m2 pro administrativu, restaurace, kavárny, obchody a služby, které přinesou až 5000 nových pracovních míst, a mateřskou a základní školu, kulturní či komunitní centrum a sportoviště. Příprava nové čtvrti probíhá paralelně s přípravou výstavby nové stanice metra a s prodloužením tramvajové trati z Modřan, která bude u metra končit. Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně. Předpokládáme, že celek by mohl být dokončen v horizontu 10 až 15 let,“ říká Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

PDS_Nove_Dvory_mapa-1

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení s cílem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření více než 600 000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6000–8000 bytů v horizontu 10 až 15 let.

Předchozí

České stavebnictví se musí připravit na náročnější období

V Praze se uskutečnila unikátní stavební operace

Další