Od půlnoci běží portál stavebníka

|

Stavební řízení v Česku vstoupilo do 21. století

Ministerstvo pro místní rozvoj 1. července spustilo portál stavebníka pro veřejnost a Informační systém stavebního řízení pro úředníky. Oba propojené systémy jsou součástí digitálního stavebního řízení, se kterým počítá nový stavební zákon. Přispěje ke zkrácení povolování staveb a zjednodušení práce úředníků na stavebních úřadech. Díky digitalizaci stavebního řízení dostanou stavebníci veškerá povolení a vyjádření online. Systémy jsou napojené na databáze státu, řadu formulářů proto vyplní za uživatele, který má také vždy aktuální přehled o stavu řízení. 

Od prvního července vkládají stavebníci projektovou dokumentaci až na výjimky přes portál stavebníka. Do jedenácté hodiny se jich přihlásilo přes 2106, rozpracovali 547 žádostí a 36 jich podali. Do informačního systému stavebního řízení se do patnácté hodiny přihlásilo přes 4000 úředníků napříč Českem. 

„Po technické stránce se start povedl a digitalizace stavebního řízení funguje. Nemáme informace o tom, že by měly systémy výpadky. Několik úřadů hlásilo potíže, nešlo ale o selhání informačních systémů,“ popsal start digitální stavebního řízení místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

„Správci místní sítě v některých případech úředníkům nepřiřadili správně jejich role. Některým úřadům už naše call centrum pomohlo tyto počáteční problémy vyřešit a administrátoři mají k dispozici od nás také detailní manuál,“ doplnil ředitel odboru digitalizace a informačních systému na MMR Petr Klán.

Portál stavebníka umožňuje podat žádost, nahrát dokumentaci nebo komunikovat s úřady online.Je to webová aplikace, kterou je možné spustit na běžném internetovém prohlížeči na počítači, tabletu nebo mobilu. Je propojený s informačním systémem pro úředníky. Dokumentace díky tomu nebude obíhat několik úřadů a dotčených orgánů, ale všichni k ní budou mít přístup z jednoho místa a bude vždy aktuální. To zjednoduší a automatizuje velkou část schvalovacích procesů. Úřady budou mezi sebou sdílet informace a odpadnou opakované požadavky na vyplnění občanem. Celé řízení bude probíhat digitálně, úplně proto odpadne nutnost tisknout stavební dokumentaci a s tím spojené náklady. Informační systém pro úředníky je také propojený s katastrem nemovitostí nebo Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a dalšími datovými zdroji státu. Jako klíčová součást nového stavebního zákona digitalizace přispěje ke zkrácení délky povolování a má výrazný ekonomický přínos.

Pro zajištění co největšího komfortu při práci v novém systému ministerstvo zajistilo na nákup nové IT techniky pro stavební úřady přes 208 milionů korun z Národního plánu obnovy a 43 milionů ze státního rozpočtu. Díky centrálnímu nákupu se obcím snížila administrativa a vybavení je také po množstevní slevě asi o polovinu levnější ve srovnání s maloobchodními cenami. Pro úřady je vybavení zdarma. Jde o zhruba 4500 počítačů a 9000 monitorů o velikosti 32 palců pro snadnější práci se stavební dokumentací.

Předchozí

Budova Victoria Palace je hotová

Talisman, který v sobě nese ducha odhodlání, síly a národní hrdosti

Další