Ostrava plánuje stavbu nové správní budovy, má výrazně zlepšit služby občanům

|

Ostrava, pohled z Nové radnice. Foto: Wikimedia Commons

Nová městská budova výrazně zlepší služby poskytované občanům, pod jednu střechu v budoucnu sdruží agendu cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů i několik městských organizací. Dům městských služeb se bude nacházet na Černé louce a nabídne příjemné prostředí pro občany, kteří sem přijdou vyřizovat své záležitosti, i moderní administrativní prostory pro zaměstnance, informovalo město. 

Jeho podoba vzejde z architektonické soutěže, kterou připravuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Nová správní budova ve svých prostorách soustředí dva důležité odbory Magistrátu města Ostravy. Odbor vnitřních věcí zajišťující vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, kdy předpokládáme, že v nové budově obslouží až 70 tisíc klientů ročně. Svá pracoviště v ní najde přibližně 40 zaměstnanců tohoto odboru.

Druhým do nové budovy situovaným odborem je pak odbor dopravně správních činností, pod který spadá evidence vozidel či vydávání řidičských průkazů. Lze přiblížit, že do konce roku bylo v rámci naší obce s rozšířenou působností evidováno 224 223 provozovaných vozidel a 172 155 řidičů. Vloni se na přepážky evidence řidičů a evidence vozidel dostavilo více jak 110 000 občanů k vyřízení svých záležitostí a bylo provedeno více jak 6 000 testů z odborné způsobilosti k získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a více jak 12 000 jízd.

Snímek Obrazovky 2024 03 10 V 12.23.45
Představa plánovaného Domu městských služeb v kompozici lokality Černá louka. Vizualizace/Foto: MAPPA/ Město Ostrava

Budova poskytne také sídlo Městské policii Ostrava a také městským organizacím jako je Expat centrum nebo ateliér MAPPA. Uvažuje se také o části sloužící kultuře, kterou by mohlo využívat například Divadlo loutek Ostrava jako svůj výstavní prostor.

„Chceme, aby nová budova úřadu byla vůči občanům, kterým má primárně sloužit, co nejpřívětivější a zajišťovala efektivní fungování služeb. Dlouhodobě jsme řešili nevyhovující prostory, ve kterých dva odbory magistrátu sídlí, a také rostoucí náklady na jejich pronájmy. Na základě finanční analýzy jsme dospěli k závěru, že je pro město z dlouhodobého hlediska výhodnější investovat do výstavby nového objektu,“ vysvětluje náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Dům městských služeb se bude nacházet na Černé louce v blízkosti Divadla loutek a rezidence Nové Lauby. Jeho umístění v centru Moravské Ostravy v blízkosti zastávek MHD, a s plánovaným podzemním parkováním pro občany a úředníky, bude výrazným zlepšením dopravní dostupnosti obou odborů. Ty se v současnosti nacházejí na dvou různých adresách mimo hlavní budovu magistrátu.

Dům má oživit lokalitu

Dům bude začleněn do prstencové zástavby, která má vzniknout kolem budoucího parku na Černé louce. Jeho poloha vychází z územní studie lokality, kterou zpracoval ateliér MAPPA. „Rozhodnutí umístit Dům městských služeb na Černou louku není náhodné. Chceme jím aktivně podpořit oživení lokality a propojit záměr s plánovanou revitalizací zeleného veřejného prostranství, které má být srdcem Černé louky a přímo navazovat na nábřeží řeky Ostravice, “ dodává Hana Tichánková.

Do zadání soutěže se promítly požadavky města a jeho odborů, organizací, které zde budou sídlit i potřeby občanů. „Od vítězného architektonického návrhu si slibujeme, že přinese budovu, která působivě dotvoří zástavbu mezi historickým Masarykovým náměstím a Černou loukou, budovu s kvalitním prostředím pro práci, ale taktéž přehledným a vstřícným pro její návštěvníky – klienty. V přízemí by mohla vzniknout kavárna, a tak by mohla být budova i novým místem pro setkávání,“ uvádí ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil. Dům městských služeb by mohl vzniknout přesně 100 let od dostavby památkově chráněné budovy Nové radnice, která byla také výsledkem architektonické soutěže.

Soutěž přinese i koncepční návrh přilehlého veřejného prostranství, které musí navazovat na plánované úpravy parkového prostoru Černé louky. Počítá se také se zohledněním historických stop, protože v místě budoucí stavby vedly městské hradby a je pravděpodobné, že budou alespoň fragmenty původního kamenného zdiva v místě nalezeny.

Otevřená soutěž o architektonický návrh nové správní budovy proběhne ve dvou kolech a bude vyhlášena do poloviny letošního roku. Očekává se, že výsledky budou známy koncem roku 2024. Porota složená z vedení města a renomovaných architektů bude hodnotit soutěžní návrhy s důrazem na kvalitu urbanisticko-architektonického řešení, hospodárnost a ekonomickou přiměřenost. Výstavba Domu městských služeb by měla začít v roce 2027. Náklady na realizaci stavby se odhadují na 750 milionů korun.

Předchozí

Energetické štítky budov je třeba obnovit, připomíná expert

Hvězdná porota vybírala vítěze ocenění TOP EB

Další