Petr Stolín Architektem roku 2021, Havlíčkův Brod Architektem obcí

|

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2021, získal liberecký architekt a pedagog Petr Stolín, jehož poetické stavby zaujmou svou střídmostí. Čestné uznání poroty obdržela historička architektury a umění Kateřina Bečková. Spolupráce architekta Aleše Buriana a města Havlíčkův Brod pak byla odměněna cenou Architekt obcí 2021.

Slavnostní vyhlášení výsledků třináctého ročníku soutěže proběhlo 21. září 2021 na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

HLAVNÍ CENA – ARCHITEKT ROKU 2021
Cenu Architekt roku vypsala již po třinácté společnost ABF s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury. Hlavní cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost.
Odborná porota vybrala čtyři finalisty soutěže Architekt roku 2021: Petr Janda, David Kraus, Kuba & Pilař architekti / Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Petr Stolín. Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností, a nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekta a pedagoga Petra Stolína. Cenu v podobě skleněné plastiky předal předseda představenstva ABF Pavel Sehnal, který mimo jiné připomněl nedostatečný zájem o řemesla a technické obory ze strany žáků škol a vyjádřil naději, že odborné ceny by mohly motivovat ke studiu technických oborů.
Loňský laureát, architekt Zdeněk Fránek obdaroval vítěze vlastním výtvarným dílem – černým a bílým objektem symbolizujícím dva domy ZEN-houses a zástupce hlavního mediálního partnera Jan Hejhálek z časopisu INTRO prezentoval video představující Stolínovu tvorbu. Architekt Petr Hájek (laureát Architekta roku 2018) ve videu vyjádřil mimo jiné obdiv nad schopností tandemu Stolín-Mičeková „používat jednoduché materiály a rafinovaně je implementovat ať už v konstelacích nebo detailu staveb. To, co ale nejde naplánovat, ani se naučit, je vložit do architektury duši. A to oni umí velmi dobře“.
Na dotaz, jak by laureát charakterizoval své stavby, Petr Stolín odpověděl: „Za nejdůležitější vlastnost považuji hlavně to, že se v mých domech dá žít.“
„Petr Stolín (a jeho kolegyně Alena Mičeková) jsou tým, který kvalitou svých prací obstojí s jakýmkoli srovnáním s nejlepší zahraniční produkcí. Opakovaně získal Českou cenu za architekturu. Jeho stavby vlastního domu ZEN-houses objevily pro českou krajinu velmi přívětivý impulz: neokázalé, skromné, levné a přitom nevídaně působivě uspořádané objekty, jeden pro bydlení, druhý pro tvorbu. Tuto skutečnou architekturu použitou pro vlastní potřebu pak zlegalizoval s ještě větší brilantností ve veřejné budově mateřské školky, kde tvorba ateliéru potvrdila mistrovství,“ vysvětluje rozhodnutí poroty její člen Zdeněk Fránek.

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY
V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. Letos získala toto ocenění historička a teoretička architektury a umění, kurátorka, spisovatelka a publicistka Kateřina Bečková. Je členkou Klubu Za starou Prahu, kde působila až do června roku 2021 jako předsedkyně (nyní je místopředsedkyní).
„Její soustavná neúnavná práce v oblasti obrany historických hodnot architektury podnítila zájem veřejnosti o architekturu a upozornila mimo jiné také na kvality opomíjené architektury druhé poloviny 20. století. Její kniha Zbořeno: Zaniklé pražské stavby 1990–2020 je jejím posledním významným příspěvkem do této diskuse,“ odůvodnil rozhodnutí poroty architekt Petr Hájek.

ARCHITEKT OBCÍ 2021
Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obcí udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, časopisem Moderní obec, ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR.
Odborná porota soutěže Architekt obcí 2021 diskutovala o přínosu spolupráce pro rozvoj konkrétního sídla u těchto finalistů soutěže Architekt obcí 2021: Havlíčkův Brod a Aleš Burian; České Budějovice a Miroslav Vodák; Kolín a David Mateásko; Orlová a Ivan Wahla a Tomáš Rusín.
Cílem soutěže Architekt obcí je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby. „Jen pokud funguje dobře spolupráce mezi architekty, inženýry, investory a obcemi, může vznikat kvalitní výstavba,“ řekla Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí.
Cenu Architekt obcí 2021 získal architekt Aleš Burian za dlouhodobou profesionální práci pro rozvoj města Havlíčkova Brodu, především kultivaci veřejných prostranství.
Porota odůvodnila ocenění Aleše Buriana těmito slovy: „Jeho působení započalo v Havlíčkově Brodě již v roce 2004. Veřejný prostor se od té doby dočkal realizace nových kvalitních přírodních povrchů, nového mobiliáře a vodních prvků, úpravy parku v bezprostřední návaznosti na historické centrum i nového dopravního uspořádání průjezdu centrem a optimalizace parkování. Za zmínku stojí i odvážné rozhodnutí k odstranění panelového domu z historické zástavby města, které je u nás v současné době ojedinělé. Dlouhodobá spolupráce a kultivace veřejných prostranství vytváří podmínky pro posílení vztahu obyvatel a návštěvníků Havlíčkova Brodu k městu samotnému, ale též výrazně podporuje další funkce centra. Synergicky jsou do společenského života zapojovány akce kulturně společenského charakteru, což prokazatelně přispělo k oživení náměstí, které se stalo pro občany hojně navštěvovaným centrálním prostorem. Oblibu našla také mobilní dřevěná sezonní scéna. Všemi těmito úpravami se zároveň následně zlepšila i atraktivita centra pro rozvoj obchodu a podnikání. Činnost architekta obsáhla v průběhu let i realizaci dalších záměrů města, jako například rekonstrukci budovy Staré radnice, která slouží jako významný objekt s kulturním potenciálem pro pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních akcí v jedinečném historickém prostředí.“


Doc. Ing. arch. Petr Stolín (*1958)
tvůrčí architekt a pedagog, vedoucí Katedry architektury na FUA TUL

Petr Stolín se narodil ve Svitavách a úspěšně zde vystudoval gymnázium. Po stranicky vynuceném nástupu na učňovský obor zedník se mu podařilo přestoupit a absolvovat střední průmyslovou školu v Liberci a pak v Brně, kde následně v letech 1978–1983 vystudoval Fakultu architektury na VUT. Vrátil se znovu do Liberce, kde získal pozici v ateliéru Pavla Švancera ve Stavoprojektu Liberec a také v SIALu pod Karlem Hubáčkem. Roku 1993 si založil vlastní samostatnou architektonickou praxi a od roku 2008 začal spolupracovat s Alenou Mičekovou pod svou ustálenou značkou PETR STOLÍN ARCHITEKT. Se svým bratrem Janem, konceptuálním umělcem, jsou významnými uměleckými osobnostmi severu, jenž se často podílí na společných architektonicko-výtvarných projektech.
Petr Stolín patří do nepočetné skupiny současných českých architektů, jejichž tvorba snese srovnání se světovou špičkou oboru. Návrhy Petra Stolína se nepodřizují rychlosti a
fotogeničnosti mediálních událostí, protože jejich cílem je rozvíjení autentické zkušenosti obývaného prostoru. Důvodem úspěchu je tak především dlouhodobé ohledávání základních kvalit stavebního umění, které jej přivedlo k rozvinuté poetice střídmosti. Spolupráce s Alenou Mičekovou je důkazem, že se toto tvůrčí spojení skvěle doplňuje. Jejich průlomové realizace experimentálních domů ZEN-houses a nekonvenční Mateřské školy ve Vratislavicích nad Nisou získaly v roce 2016 a 2019 hlavní cenu České ceny za architekturu a obě byly nominovány na cenu Mies van der Rohe Award. Společně se také věnují i výuce architektury vedením ateliéru konceptuálního analogového modelování na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde Petr Stolín vede i Katedru architektury.

Významné projekty, realizace:
– Mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích (Hlavní cena, Česká cena za architekturu 2019)
– Návrh Slunečního pavilonu v Jablonci nad Nisou
– ZEN Houses – Ateliér a dům v Liberci (Hlavní cena, Česká cena za architekturu 2016)
– Kulturní centrum 101010 ve Vratislavicích (stavba roku 2011 Libereckého kraje)
– Malá administrativní budova Ermeg Liberec (stavba roku 2009 Libereckého kraje)
– Rekonstrukce kočárovny na Informační centrum a kavárnu Oskara Schindlera ve Svitavách
– Rekonstrukce Městského úřadu ve Svitavách
– Střední odborná škola v Liberci
– Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci (Grand Prix 2001 – čestné uznání)
– Dům s pečovatelskou službou v Liberci (Grand Prix 1996)
– Střední umělecko-průmyslová škola sklářská v Železném Brodě

Výstavy:
– PETR STOLÍN ARCHITEKT – autorská výstava v Domě umění v Českých Budějovicích
– Za pravdu – Site specific Sdělení pravdy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze
– Výstava finalistů 3. ročníku České ceny za architekturu v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze
– 5866 Petr Stolín Jan Stolín – autorská výstava bratrů v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze

CITÁTY
Za nejdůležitější vlastnost považuji hlavně to, že se v mých domech dá žít.

Neokázalé, skromné, levné a přitom nevídaně působivě uspořádané objekty.

FOTO+POPISEK
Petr Stolín, tvůrčí architekt a pedagog, vedoucí Katedry architektury na FUA TUL, získal letos ocenění Architekt roku 2021.

Předchozí

Cesta ke zrodu domu ze skla

Světlo na dotek

Další