PROJEKT MASARYČKA

|

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFarClip (float): 0 cameraFarRange (float): 10 cameraFov (float): 71.5078 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 19.0268 cameraTransform (m44f): [{0.458925, 2.98023e-007, -0.863325, 10.6133}, {-0.888475, 2.98023e-008, -0.445934, -28.4258}, {9.41158e-008, 1, -0.236247, 1.5441}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2999] displayWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2999] gamma (float): 1 lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 tiles (tiledesc): [64, 64] type (string): "tiledimage" =Channels= A (half) B (half) CMasking_ID.A (half) CMasking_ID.B (half) CMasking_ID.G (half) CMasking_ID.R (half) G (half) Listy1.A (half) Listy1.B (half) Listy1.G (half) Listy1.R (half) Listy2.A (half) Listy2.B (half) Listy2.G (half) Listy2.R (half) M stlpy.A (half) M stlpy.B (half) M stlpy.G (half) M stlpy.R (half) R (half) zaha_fasada.A (half) zaha_fasada.B (half) zaha_fasada.G (half) zaha_fasada.R (half)

Mimořádná architektura na světové úrovni

Projekt Masaryčka, který je vlajkovou lodí společnosti Penta Real Estate, má ambici stát se skutečně výjimečnou oblastí centra Prahy. Mimořádná architektura na světové úrovni vytvoří nový orientační bod v centru města a vnese do Prahy novou kvalitu každodenního života.

Text: Redakce

Vizualizace: Penta Real Estate

TOP EB

Tento projekt učiní velký krok na cestě k regeneraci obrovského brownfieldu v okolí Masarykova nádraží, přinese do této oblasti budovy s výraznou architekturou a nejmodernějšími technologiemi a stane se významným obchodním a dopravním centrem. Současně se ale celý projekt snaží maximálně respektovat historii území, stávající zástavbu včetně památkově chráněných budov Masarykova nádraží a zlepšovat každodenní život v místě.

Pohled na první dvě kancelářské budovy Masaryčky z pražské Magistrály.

Architektura od Zahy Hadid

Projekt, jehož první fázi tvoří dvě budovy projektované proslulou architektkou Zahou Hadid, je v současné době ve výstavbě. Dokončením výstavby této fáze vzniknou objekty, v jejichž parteru budou dvě podlaží obchodních prostor přístupných jednak z ulice a jednak z platformy zastřešující část kolejiště nádraží. Dále zde bude také několik podlaží kancelářských prostor a mimořádná vyhlídková a odpočinková terasa pro veřejnost na střeše 9. podlaží.

Celkem tak vznikne 26 900 m2 moderních obchodních a kancelářských ploch, ve kterých lidé najdou několik restaurací a kaváren, nové obchody a služby. Po dokončení vlakového spojení na letiště Václava Havla budou v parteru budov umístěny prostory pro odbavení cestujících.

Díky unikátní architektuře Zahy Hadid je Masaryčka novým orientačním bodem a přirozeným centrem.

Rekonstrukce nádraží, hotel i park

Součástí projektu je také již probíhající postupná rekonstrukce a modernizace veřejných prostor nádraží. Již dnes můžeme vidět velké zlepšení úrovně a nabídky služeb v těchto prostorách. V neposlední řadě projekt výrazně zlepší kvalitu veřejného prostoru v okolí Masarykova nádraží včetně ulice Na Florenci. Na tuto první fázi později navážou fáze další, které však zatím jsou pouze ve stadiu studií.

Samostatným projektem, který ale s projektem Masaryčky úzce souvisí, je nově budovaný hotel Motel One na křižovatce ulic Opletalova a Hybernská – a především pak zastřešení části kolejiště nádraží. Na tomto zastřešení, které bude propojovat obě strany nádraží, bude umístěn nový park, z něhož bude přístup na jednotlivá nástupiště. Dojde tak nejen k propojení oblasti Florence s Opletalovou ulicí a Žižkovem, ale i k usnadnění přístupu na nástupiště. Rovněž se výrazně zlepší mikroklima v této oblasti.

Zlatá věž, dominanta celého projektu, je inspirována kolejemi a zlatou barvou, charakteristickou pro pražské věže.

Koordinace investorů

Developerem projektu Masaryčka a projektu Motel One je společnost Penta Real Estate, v jejíž režií se celý projekt připravuje a realizuje. Penta RE je investorem všech nových budov, a současně je investorem rekonstrukce veřejných prostor Masarykova nádraží.

Za velký úspěch je pak možné považovat, že se podařilo zkoordinovat výstavbu budov Masaryčky, s výstavbou platformy nad kolejištěm nádraží, kde je investorem společnost Správa železnic, a rekonstrukci ulice Na Florenci, u které je investorem hlavní město Praha. Na financování těchto souvisejících staveb, které však výrazně pomáhají zlepšit veřejný prostor v celém území, se Penta RE také částečně podílí.

Přestřešení kolejiště nádraží realizované Správou Železnic o celkové ploše 8 700 m2 je řešené jako městský park a pobytový veřejný prostor.

Kontakt:

Veronika Jeřábková

Office Manager & Marketing Coordinator

Tel.: +420 225 101 104

Mobile: +420 731 648 960

jerabkova@pentarealestate.com

Penta Real Estate s.r.o.

Florentinum, Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1, Czech Republic

www.pentarealestate.com

Předchozí

PALMOVKA

Dům plný příběhů

Další