Rekonstrukce Průmyslového paláce v bodu zlomu

|

Začaly stavební práce směrem do výšky

Obnova Průmyslového paláce přešla v těchto dnech do další stěžejní fáze a nyní již stavba vyhořelého levého křídla poroste směrem vzhůru. Tento zásadní milník v obnově historické budovy z roku 1891, na jejíž obrodu čekají Pražané i všichni návštěvníci od roku 2008, započne psát nové dějiny jedné z nejdůležitějších historických budov v Praze.

Jako první teď přijde na řadu vztyčení ocelové konstrukce na půdorysu vyhořelého levého křídla, vyrobené v dílnách firmy Excon, a to identicky podle původních nákresů. Stavební práce na rekonstrukci Průmyslového paláce, které začaly loni v únoru, tak i nadále pokračují podle plánu, a to i ve střední hale i na pravém křídle.

Veškeré stavební a rekonstrukční úpravy by měly skončit v roce 2025 s tím, že Průmyslový palác posléze nabídne jeden z největších krytých prostor pro akce ve střední Evropě, a to se špičkovým zázemím i pro ty nejnáročnější nápady v oslovení zákazníka či široké veřejnosti.

CD4F80C6-FE86-4939-AA27-B2906796E1FF

Rosteme vzhůru!

Nová konstrukce je nejen identicky vyrobena dle původních návrhů, ale shoduje se se také s konstrukcí v pravém křídle. Nyní je však mohutnější z důvodu nosnosti většího zatížení a také nových požadavků jako je zateplený střešní plášť s technologickým zatížením zevnitř. Konstrukce musí rovněž vyhovět novodobým stavebním normám, v zásadě se však liší od té původní pouze tím, že je svařována, nikoli nýtována.

„Jedná se o unikátní rekonstrukci co do rozsahu, tak do použitých technik. Dnešním dnem budova roste znovu zpátky do oblak. Důslednou rekonstrukcí za účasti restaurátorů prochází maximum toho, co je možné. Vždy s pečlivým ohledem na historický ráz budovy. Na rekonstrukci spolupracuje také celá řada odborníků na řemesla, která se už běžně neprovozují, například v případě vitráží nebo ozdobných štukových prvků. Je radost pozorovat, jak na stavbě vše šlape a s jakým zápalem se tomuto projektu všichni zúčastnění věnují. Průmyslový palác představuje monumentální vstupní bránu do Stromovky. Pokud se v průběhu rekonstrukce neobjeví žádné neočekávané situace, veřejnosti začne palác opět sloužit už v tomto volebním období. Za nastartování rekonstrukce patří díky bývalému pražskému náměstkovi pro finance Pavlu Vyhnánkovi,“ říká Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu.

„Tyto dny jsou pro nás velkým milníkem, protože dostavba levého křídla Průmyslového paláce dospěla do stádia, kdy začíná růst směrem nahoru. Po tak dlouhé době, kdy jsme na rekonstrukci paláce všichni čekali, je to skutečně zásadní událost. I přes všechny překážky dané z vyšší moci v uplynulém i tomto roce vše běží dle plánu a já se moc těším, až tady budeme stát u každé další jedné fáze a sledovat postupný růst tohoto historického skvostu až do slavnostního zahájení,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Montáž ocelové konstrukce probíhá postupně. Před betonáží stropu suterénu byly osazeny kotevní desky, na které byly následně namontovány základové patky pro sloupy. Zvednutím prvního sloupu vazby ocelové konstrukce pomyslně odstartovala etapa renovace směrem vzhůru. Přibližně během měsíce je v plánu montáž dvou ocelových vazeb včetně propojujících vaznic na západní straně levého křídla, které tvoří devatenáct dílů, jež budou vzájemně propojeny. V dalších etapách přibude vždy jeden další rám příčných vazeb.

„V tuto chvíli výstavba levého křídla Průmyslového paláce postupuje od západu směrem na východ k střední hale a je dokončeno zhruba 60 % výměry stropní desky, která je dlouhá 90 m a široká 50 m. Díky velké rozpracovanosti této stropní desky jsme dnes mohli zahájit práce na nosné ocelové konstrukci, jenž bude tvarovou replikou původního traktu budovy se zopakováním všech pohledových prvků zaniklé části,“ uvedl Robert Špott, jednatel SYNER.

„Na staveništi stojí dva jeřáby, které budeme kombinovat vždy alespoň s jedním autojeřábem, někdy i dvěma a využijeme minimálně dvě montážní plošiny,“ popisuje David Čech, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ, která obnovu realizuje ve sdružení se společnostmi Avers, Syner a Metrostav, a dodává: „Každá vazba se podle něj skládá ze čtyř hlavních montážních dílů, po dvou sloupech a dvou příčlích. Sloup a příčle se spojují montážními svařovanými spoji, vytvoří tak polovinu oblouku, který se ve spodní části uloží na kotevní patky a ve vrcholu spojiv, v místě kruhového čepu, s druhou polovinou oblouku.“

2D56807A-0A97-4396-A139-252D016298BC

Konstrukce pravého křídla a střední haly

Původní nosná ocelová konstrukce střední haly a pravého křídla pochází z roku 1891. V roce 1954 bylo pravé i levé křídlo upraveno a zesíleno, aby uneslo vestavbu. Stav konstrukce střední haly, v místech, kde nebyla vystavena nepříznivým podmínkám, odpovídá stáří a dosavadní údržbě, stačí zde tedy sanace s tím, že hotová je asi ze čtvrtiny. Kde čelila konstrukce nepříznivým povětrnostním podmínkám, například věž nebo fasáda, či do ní zatékalo, koroze zásadně zaúřadovala a je nutná výměna určitých částí. To se týká například nohou hodinové věže, které jsou nově vyráběny bez mezer, aby se v nich nedržela voda. Na střední halu paláce by se měla vrátit příští rok na jaře.

Ve střední hale proběhla demontáž všech poničených vitráží ze západní strany a pokračuje sanace technologických kanálů a foyer. V pravém křídle vzniká šest propojů pro vzduchotechnická vedení mezi vznikajícím suterénem s jeho hlavní lodí. Budují se nové kolektory a na podzim začne oprava ocelových konstrukcí včetně svěšeného podhledu.

5CC595C9-CC83-4731-AFEF-7487E7C9D012

Zajímavosti

  • Hmotnost jedné příčné vazby (rámu) je cca 17,4 tuny.
  • Předpokládaná celková hmotnost všech prvků ocelové konstrukce levého křídla je 412,7 tuny.
  • V levém křídle bude celkem 9 příčných vazeb s roztečí 11,85 m, složených z celkem 36 dílů, mezi vazbami je vždy 11 vaznic, celkově tedy 88 kusů.
  • V levém křídle bylo vybetonováno 100 % základové desky a vnitřních sloupů suterénu bez přístavků, 70 % obvodových stěn, dosud bylo vybetonováno 3060 m3, tj. cca 380 mixů, a 700 tun výztuže.
  • Betonování stropu – aktuálně vybetonováno ze dvou třetin, 950 m3, tj. cca 120 mixů a 150 tun výztuže.
  • Ozdobné štukové prvky – celkem 554 štukových prvků na celém paláci (PK i LK), z toho je polovina restaurována na pravém křídle a druhá polovina byla vyrobena odlitím do forem vyrobených z obtisku originálních prvků. Vytvořeno bylo 44 forem pro odlívání 14 druhů štukatérských prvků (některé prvky se skládají z více forem).
  • Na severní straně v suterénu vzniká šest propojů pro vzduchotechnická vedení, která propojí nově vznikající suterén s jeho hlavní lodí, jedná se o celkem složitou operaci prostupů v nestabilních základech tvořených opukovou rovnaninou.
  • Oprava stropu v pravém křídle začne na podzim. Dojde k jeho postupné částečné demontáži při celkovém jeho podepření, odstraní se výplně kazeta proběhne sanace ocelové konstrukce.
Předchozí

Udržitelnost pracovních prostor je pro firmy důležitá

Stavebnictví v černých číslech

Další