ROHAN CITY

|

Zelené centrum Prahy Nabídne také Diamanty od Evy Jiřičné

Na nejrozsáhlejších, doposud nevyužívaných pozemcích v sousedství historického jádra roste „zelené centrum Prahy“. Jde o projekt Rohan City, který buduje Sekyra Group. Vznikne zde 380 tisíc m2 převážně bytových, ale i administrativních a obchodních ploch. Součástí projektu jsouou rezidenční věže a nové sídlo společnosti Sekyra Group od uznávané architektky Evy Jiřičné.

Text: Redakce

Foto: Sekyra Group

TOP EB

Vzniká tak moderní čtvrť včetně kilometrové pobřežní promenády určené pro odpočinek a sport, na niž naváže velkoryse koncipovaný park. V budoucnu promenádu propojí lávky s volnočasovým ostrovem. Projekt Rohan City má být podle plánu zcela dokončen do roku 2033. Spolupracují na něm dvě desítky architektů. V nové čtvrti bude bydlet a pracovat 11 tisíc lidí. Celkové náklady se odhadují na 18 miliard korun.

Moderní pražská čtvrť

„Záměrem je vybudovat novou městskou čtvrť, která bude evokovat autentické prostředí domova a která obnoví důstojnost vztahu města a řeky. To vše v zeleni a v blízkosti srdce metropole. Vznikne nové zelené centrum Prahy,“ říká Luděk Sekyra, předseda představenstva společnosti Sekyra Group, a dodává: „Korzo na břehu řeky, rozsáhlý park i nový volnočasový ostrov budou komunikovat s historickou budovou Invalidovny, což celému rozvíjenému území dodá jedinečný genius loci.“

Zahájení projektu předcházela třináctiletá příprava. Jejím cílem bylo novou čtvrť organicky začlenit do kontextu původní zástavby Karlína a otevřít mu dveře do 21. století.

„V případě Rohan City jsme kladli důraz na bydlení a veřejný prostor, neboť to je to nejcennější, co můžeme městu a jeho obyvatelům nabídnout. Klíčový byl pro nás dialog se světoznámým urbanistou Janem Gehlem, ale i myšlenka města krátkých vzdáleností, kde prim mají lidé, nikoli auta. Západní metropole vznikaly jako domovy pro pěší. To, co naší vizi dodává univerzální charakter, je kontinuita s původní podstatou městského sídla jako místa svobodného setkávání a sdílení společného prostoru. Jeho kultivace je určující i pro naše další projekty, jako je například Smíchov City, které protne rozsáhlý pěší bulvár, nebo Žižkov City, kde veřejnou funkci bude mít revitalizovaná nádražní budova. Tímto přístupem nastavujeme nové standardy rozvoje velkých území, kde se sdílený veřejný prostor skloubí s pocitem domova,“ doplňuje Luděk Sekyra.

Proměna ostrova

Inspirací pro náš tým byl hamburský projekt HafenCity, který se nachází při ústí Labe do moře. Jeho tvůrci dokázali z nefunkčního přístavu vybudovat úžasné místo pro život, včetně kulturního centra, kterým je Labská filharmonie. V našem případě by podobnou funkci mohl mít areál Invalidovny. Podnětná pro nás byla i kultivovaná obnova nábřeží Sprévy v Berlíně, vídeňské náplavky včetně Dunajského ostrova, jakož i South Bank na břehu londýnské Temže. Na Rohanském ostrově dojde ke kompletní transformaci pobřežního brownfieldu v moderní pražskou čtvrť, která nabídne více než 3000 bytů, kanceláře i množství veřejných prostranství.

Ze současné cyklostezky vznikne široká promenáda, která naváže na budoucí rozlehlý park, připravovaný ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Chybět nebudou obchody, kavárny, služby, zdravotnická zařízení, plochy pro relaxaci a sport a samozřejmě ani škola. V centrální části území budou mít domy aktivní parter. Ambicí je vytvořit příjemnou čtvrť respektující kritérium dochozí vzdálenosti.

Lokalita na břehu Vltavy, která dlouhé roky patřila mezi ty nejzanedbanější v Praze, se díky revitalizaci stane atraktivním místem pro bydlení, práci i odpočinek. Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům a časem se z nich stal brownfield protkaný zelení o rozloze téměř 21 hektarů. Jde o území, které snad nejlépe charakterizuje slovo „proměna“. Ostrov vznikal, měnil se a mizel. Byl tu přístav a poté betonárka. Aktuálním tématem souvisejícím s územím jsou mosty. Diskutuje se o podobě nového Rohanského mostu a o citlivé rekonstrukci Libeňského mostu.

Zeleň, veřejná prostranství a sociální kapitál

Až polovinu ploch budoucí čtvrti Rohan City budou tvořit parky a veřejná prostranství. Současný neutěšený charakter území nahradí koncept zahradního města, kde zeleň, řeka a příroda obklopí rodící se výstavbu. To vše přispěje ke komfortu obyvatel a k dobrým sousedským vztahům.

„Velké developerské projekty v širším centru Prahy budujeme podle konceptu města krátkých vzdáleností. Snažíme se, aby veškerá občanská vybavenost byla v dochozí vzdálenosti a obyvatelé budoucích čtvrtí našli na jednom místě vše, co potřebují ke spokojenému životu. Společným pojítkem našich projektů je také důraz na veřejný prostor. Považujeme ho za to nejcennější, co můžeme městu nabídnout,“ dodává Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Nový park, který bude mít ráz volně rostoucí zeleně, naváže na Kaizlovy sady před Invalidovnou a bude pokračovat pobřežní promenádou. Ta vytvoří osu celého projektu. Počítá se také s pěším přístupem ke stanici metra Invalidovna, která se stane přirozeným dopravním uzlem nové čtvrti. Tento záměr umožní kromě jiného tolik potřebný osobní a komunikační kontakt všech, kdo zde budou žít.

Rohan City má ambici být novým zeleným srdcem Prahy, které se díky veřejným prostranstvím a pěším zónám stane středobodem občanského života a výrazně posílí sociální kapitál i pocit sounáležitosti obyvatel této části metropole. Důrazem na veřejný prostor, participativní plánování a klimaticky šetrné budovy Sekyra Group vytváří předpoklady, aby se tato vize stala realitou.

Čtyři věže od Evy Jiřičné

Výstavba Rohan City je rozdělena do pěti etap. Architektka Eva Jiřičná se svým studiem AI DESIGN navrhla čtyři bytové věže. V první etapě budou postaveny dvě, nazvané Diamanty Karlín. Zahrnovat budou 102 bytů. „Jsme rádi součástí velkého projektu, který nabídne krásné bydlení a pracovní prostředí pro Prahu,“ podotýká architektka Eva Jiřičná.

Autory dalších domů se 118 byty, nazvaných Riviéra Karlín, jsou architekti z EBM Expert. Rezidenční část doplní dvě architektonicky výrazné kancelářské budovy od Evy Jiřičné a Jakuba Ciglera. Administrativní objekty mají sloužit i jako protihluková bariéra rušného Rohanského nábřeží. Jedna z těchto budov, konkrétně ta navržená Evou Jiřičnou, bude sídlem společnosti Sekyra Group.

Paralelně s první etapou by měla být realizována i etapa druhá, která bude situována v jihozápadní části Rohan City. Na podobě této části projektu se podílí vítězové architektonické soutěže – kanceláře architektů Schindler Seko, Atelier bod, Loxia, Qarta Architektura a A.D.N.S. Druhá etapa počítá s výstavbou bezmála 500 bytů a tří administrativních budov. V rámci této etapy řeší architekti také vhodné začlenění budoucího mostu, který propojí Karlín s Holešovicemi.

Předchozí

PRAŽSKÁ SŠ V ČESKOBRODSKÉ ULICI

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ V NESVAČILCE

Další