S respektem k okolí a v souladu s přírodou

|

Na zeleném horizontu, s jedinečným výhledem na Valtice a Pálavu, na místě bývalé roty pohraniční stráže vyrostlo podle návrhu brněnského studia AiD team Vinařství Obelisk Františka Fabičovice, který je zároveň spolumajitelem Alca Group. Obranu státní hranice tak zde nahradila péče o vinohrady a krajinu.

Text: Redakce

Foto: BoysPlayNice, archiv Alca Group

Top Eb

Návrh vinařství, jehož autorem je tým brněnského studia AiD team, čerpá ze stejných tradic a vzorů, jakými se inspirovali tvůrci romantických objektů zasazených ve volné krajině Lednicko-valtického areálu. Zde je to inspirace antickým chrámkem, transformovaná do téměř abstraktní podoby desky podepřené třemi řadami sloupů – takto vytvořený pavilon stojící na pevném soklu jemně doplňuje zelený horizont s vinicemi.

Ztělesnění idejí celého vinařství

Objekt je rozčleněn na dvě základní zóny – zpracovatelský provoz vinařství v suterénních podlažích a reprezentační a společenské prostory v horním podlaží s prodejnou, sálem a degustační místností. Výrobní provoz je založen na gravitačním zpracování hroznů, proto je umístěn ve dvou patrech, jimž vévodí tanková hala obklopená ležáckými sklepy. Vína jsou komplexní, minerální, osobitá a odráží terroir viničních tratí, z nichž hrozny pocházejí. Nejlepší šarže vyzrávají v dřevěných sudech, které dopomohou k mohutnosti a komplexnosti těchto vín.

Reprezentační, degustační a společenské prostory jsou vizitkou a ztělesněním idejí celého vinařství. Studio AiD team je uchopilo jako pavilon či budoár – prostor se specifickým výrazem i atmosférou. Na rozdíl od valtického zámku zde nejsou vystaveny lovecké trofeje, ale trofeje vinařského umu Vinařství Obelisk. Barokní a novorenesanční zámecké stropy byly inspirací pro soudobé výtvarné dílo – stropní a nástěnnou intarzii reflektující vlivy okolní poetické krajiny s vinicemi a majitelovy Obory Obelisk.

Otevřené loubí obtáčí cortenový pavilon s velkoplošným prosklením. Vizuálně i mentálně je objekt vinařství napojen na Valtice, Kolonádu (Reistnu) a panorama Pálavy a Mikulova. Přírodní materiály v podobě kamene, betonu a dubového dřeva jsou doplněny sklem, ocelí a cortenem. Tyto tradiční materiály jsou zvoleny jednak z technologického hlediska, ale i pro své další přednosti, kdy beton, kámen i corten v exteriéru přirozeně stárnou a postupně srůstají s okolní krajinou.

S respektem k okolí

Protože vinařství obklopuje rozsáhlý krajinářský komplex, formovaný v rozmezí 17. až 20. století na panství rodu Lichtenštejnů, chtěli architekti jeho výraz zachovat a podpořit. Větší část vinařství je proto ukrytá pod zemí, viditelná část při dálkových pohledech od Valtic nepatrně vystupuje z vinohradů. V areálu byla zachována většina vzrostlých stromů a příjezdová cesta k vinařství bude lemována nově vysazeným vinohradem. Rozptylový prostor před vstupem se sedacím mobiliářem je řešen jako zelené nádvoří – piazzeta, která čeká na své umělecké dílo.

Hlavním principem návrhu Vinařství Obelisk byl respekt k okolí, k celému Lednicko-valtickému areálu, k vinicím, k práci těch, kteří už tady nejsou, ale jejichž um obdivujeme dodnes.

Vinarstvi9
Předchozí

LUCIE KOLDOVÁ: O překračování hranic

Prémiová značka Estate & Business nově nabízí televizní pořad. První díl vysílá televize A11 4. února

Další