Skromná a pravdivá architektura

|

Cenu Architekt roku 2022 získali Ladislav Kuba a Tomáš Pilař

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2022 získala dvojice brněnských architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař z ateliéru Kuba & Pilař architekti. Čestné uznání poroty obdržela architektka Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Slavnostní vyhlášení výsledků čtrnáctého ročníku soutěže proběhlo na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Kuba_Pilar_Dum_Znojmo_33
Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu

Text: Redakce

Foto: Archiv ABF, BoysPlayNice, David Korsa

Hlavní cena

Cenu Architekt roku vypsala již po čtrnácté společnost ABF s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury. „Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už jde o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost,“ říká ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Odborná porota ve složení Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Petr Hájek, Petr Stolín a Kateřina Šedá vybrala pět finalistů soutěže. Stali se jimi Mirko Baum, Roman Koucký, Ivan Kroupa, Kuba & Pilař architekti (Ladislav Kuba, Tomáš Pilař) a Jan Magasaník. Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností. Nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekty Ladislava Kubu a Tomáše Pilaře, kteří byli na Architekta roku nominováni již několikrát.

Spolupráci s architekty a jednu z posledních staveb oceněných architektů, rekonstruovaného objektu menzy pro Fakultu humanitních studií v Praze vyzdvihla děkanka FHS Marie Pětová: „V případě menzy se podařilo vytvořit úžasné, velkolepé prostory, které mají jasnou koncepci a řád, ale zároveň jsou univerzální a otevřené svým budoucím uživatelům. Jedná se o architekturu skromnou a pravdivou. A to je i charakteristika autorů samotných – jsou vstřícní a ochotní a za mě to byla řada let úžasné spolupráce.“

„Dvojice Kuba-Pilař jsou fenoménem české architektury. Jako jedni z prvních zareagovali na minimalismus a do důsledku ho realizují. Vyhrávají soutěže, mají na to zřejmě nějaký výborný mechanismus, oprávněně. Stavby dokážou dotáhnout do posledního detailu. Jejich struktury jsou neokázale okázalé a monumentální, a přitom ekonomicky zvládnutelné. Investor, který si je vybere, nikdy nelituje. Jejich stavby jsou součástí historie české architektury,“ hodnotí tvorbu vítězů architekt Zdeněk Fránek, laureát ocenění Architekt roku 2020.

Ladislav Kuba, Tomas PilarIII
Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, Kuba & Pilař architekti

Představitelé minimalismu Kuba & Pilař architekti

„Tým tvořený dvojicí architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař funguje úspěšně již tři desítky let. S úzkým okruhem spolupracovníků stvořili celou řadu staveb, které se zapisují do historie české architektury. Jsou považováni za představitele minimalismu. Jejich stavby se vyznačují neměnnou vysokou úrovní exteriéru i interiéru, jsou oslavou velkolepého a monumentálního prostoru, stejně jako detailu. Bravurně se pohybují rovněž v oblasti urbanismu, jejich myšlenky jsou patrné na tváři několika českých měst. Poslední zdařilou realizací tandemu Kuba-Pilař je přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Odborná veřejnost s nedočkavostí očekává realizaci další knihovny – ostravské ,černé kostky´, která se již ve fázi studie stala ikonou,“ píše se v odůvodnění poroty.

Ladislav Kuba a Tomáš Pilař spolupracují od roku 1996. Působí především v Brně. Vítězstvím v architektonické soutěži na knihovnu Filozofické fakulty MU v Brně (1998) získali první významnou veřejnou zakázku. Na tento projekt navázaly další úspěšné architektonické soutěže, realizace a ocenění – mezi nejvýznamnější patří Fakulta chemicko-technologická a sportovní zařízení Univerzity Pardubice, Bytový komplex Na Krutci v Praze, obchodní dům Omega v Brně, bytový dům na Kostelním náměstí v Ostravě, projekty Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Západočeské galerie v Plzni, Rekonstrukce objektu bývalé menzy pro potřeby FHS v Praze a mnoho dalších. Pět jejich staveb bylo nominováno na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a devětkrát získali ocenění Grand Prix architektů.

„Výchozím bodem našich architektonických návrhů je kontextuální vztah k okolí a obsah samotné stavby, který se snažíme transformovat do odpovídající vizuální podoby. Soulad mezi obsahem a formou nepovažujeme za frázi. Klademe maximální důraz na výtvarnou koncepci našich návrhů. Soustředíme se na detail, který teprve finálně přepisuje abstraktní výtvarný záměr do reality,“ popisují spolupráci Ladislav Kuba a Tomáš Pilař.

FHS_3545
Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu

Čestné uznání poroty

V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce získala toto ocenění Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Jde o uznávanou odbornici v oblasti výzkumu a ochrany památek architektury konce 19. století a první poloviny 20. století. V roce 2008 byla jmenována generální ředitelkou NPÚ, kde se dlouhodobě zasazuje o dialog mezi zastánci historické a moderní architektury. I prostřednictvím její podpory se podařilo rehabilitovat architekturu českého brutalismu a ochránit řadu těchto památek před devastací.

Architekt obcí 2022

Součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obcí, udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, časopisem Moderní obec, ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR. Cílem této soutěže je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby a spolupráce vedoucí ke vzniku kvalitního prostředí.

Cenu Architekt obcí 2022 získala Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech převzal starosta Tomáš Smrčka. Ocenění Finalista Architekt obci 2022 převzal Miroslav Vodák za spolupráci při kultivovaném rozvoji města České Budějovice.

„Architekt obcí jasně ukazuje, že spolupráce samosprávy a architektů výrazně pozvedá kvalitu prostředí obce a zlepšuje život obyvatel. Ministerstvo pro místní rozvoj je silným partnerem rozvoje regionů a chce zachovat jejich krásu a malebnost. Snažíme se, aby naše podpora, ať už dotační nebo metodická, byla pro zástupce obcí a měst, výraznou pomocí,“ vysvětlil před časem podporu této akce Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj.

Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj.

03_Řevnice-přednádraží
Předchozí

CHYTRÁ DŘEVOSTAVBA

Inspirace ze severské architektury

Další