V Bubnech se bude moci začít stavět do tří let

|

Plány pro největší pražský brownfield jdou do finále

Nová městská čtvrť v Holešovicích pro 25 tisíc obyvatel je opět o krok blíže k výstavbě. Změna územního plánu pro největší pražský brownfield se dnes dostala až do finální fáze a jde do tzv. veřejného projednání. Veřejnost má nyní možnost se k budoucí podobě území vyjádřit a po vypořádání všech připomínek může být do roka schválená, čímž bude jeden z největších pražských brownfieldů „odemknutý“. Jedná se o první celoměstsky významnou změnu územního plánu v Praze, která se v tak krátkém čase dostala do „cílové rovinky“. Pro veřejnost bude v lokalitě informační kontejner, aby se všichni mohli s návrhem seznámit a sdělit své podněty.

Bubny-Zátory v pražských Holešovicích o rozloze 110 hektarů jsou jedním z největších transformačních území v Praze, které je jen o něco menší než rozloha pražského Starého města. Hlavní město představilo v prosinci 2020 územní studii, která navrhuje bydlení až pro 25 000 obyvatel, kompletní veřejnou vybavenost či velký centrální park. Součástí lokality bude i nová budova Vltavské filharmonie. V současnosti se projednávaná změna územního plánu dostala do fáze veřejného projednání, díky které by se mohlo do tří let začít stavět.

Podařilo se nám zastavit pořizování staré změny územního plánu, která byla pro výstavbu plně funkční soběstačné čtvrti nevhodná a hlavně pomalá. Zvolili jsme proto jinou cestu a celý proces díky novému podnětu tak zkrátili o dva roky. Dá se říci, že jsme se za 2 roky dostali v procesu pořizování změny a přípravy území dál, než tři minulé politické reprezentace dohromady za celých 12 let před námi,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Změnu územního plánu mohou připomínkovat i občané, a to od pondělí 28. 2. až do 6. 4., přičemž veškeré podrobnosti jsou uvedeny na elektronické úřední desce Magistrátu. Pro širokou veřejnost je připraven také participační kontejner, a to hned na dvou lokalitách. Od 21. do 24. 3. se mohou lidé u zastávky Nádraží Holešovice informovat o probíhající změně, jakým způsobem podat připomínku či se již vyjádřit k navazujícím fázím projektu. K projektům jako je nový park, náměstí před nádražím Holešovice, předprostor Památníku Ticha, ulice Argentinská či prostranství u bývalé Křižíkovy elektrárny, mohou vyjádřit svůj názor přímo na kontejneru. Od 28. 3. do 31.3. pak najdou občané kontejner na Strossmayerově náměstí.

I v tomto území uplatníme nová pravidla pro developery, kteří do veřejné vybavenosti a dostupného bydlení investují přes tři miliardy korun. To nám umožní stavět infrastrukturu a zázemí pro obyvatele, což ve finále urychlí výstavbu na největší nevyužívané lokalitě,“ dodává Hlaváček.

Jsem ráda, že se konečně podaří zacelit tuto jizvu v městské části a v Praze 7 vyroste městská čtvrť, za kterou by se nemusely stydět ani západní velkoměsta. Zásadním požadavkem naší městské části je mimo jiné zprostupnění celé lokality, především pak pěší a cyklistické propojení v ose ulic Veletržní a Dělnická. Důležitým novým bodem na kulturní mapě Prahy a symbolem proměny nábřeží se stane nová Vltavská filharmonie,“ říká místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Je pro nás velmi důležité, aby veřejnost měla všechny informace a věděla, jak podat připomínku v rámci veřejného projednání. Proto jsme připravili informační kontejner, který bude přímo v řešeném území. Občané se tak mohou přijít zeptat na probíhající změnu či se zde také mohou dozvědět, jak a kam podat připomínku a zároveň mohou již sdělit své podněty k částem území, které budou součástí návazných kroků,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Na podzim Centrum architektury a městského plánování (CAMP) chystá výstavu o budoucnosti lokality Bubny-Zátory v rámci pravidelného cyklu o pražských brownfieldech.

Předchozí

CAMP: ARCHITEKTURA 58-89

Žižkovské ulice dostanou nový kabát

Další