Velké změny v oboru měření energií

|

Digitalizace je velké téma v každém oboru, ale obor měření energií teď prochází velkými změnami, které jsou částečně způsobené i novými legislativními požadavky. Do 1. 1. 2027 by měli být všechny osazené měřiče (teplo a teplá voda) již jen dálkově odečitatelné a v platnosti je také novela zákona 67/2013 sb., která mimo jiné také řeší měsíční informovanost o spotřebě pro koncové spotřebitele.

O komentář jsme požádali Jaroslava Plška, obchodního ředitele ista Česká republika…

Máte pravdu, v oboru měření energií, ve kterém ista působí a českém trhu již 30 let se za relativně krátký časový úsek odehrál velký posun k digitalizaci. Služba automatického dálkového odečtu je tím nejlepším případem. Od 1. 1. 2022 platí povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel a do 1. 1. 2027 by měla být všechna instalovaná měřidla již dálkově odečitatelná.

Pro klienty isty to ale zase tak zásadní změna není, jelikož technologii dálkového odečtu jsme na trhu představili před 12 lety a 88 % našich klientů již tuto technologií využívá. Klienti mají také možnost využití našich portálových služeb.

Co si máme pod pojmem portálové služby představit a proč jsou tak důležité pro správce nebo předsedy SVJ?

Portál zajišťuje především rychlý přístup k informacím – odečty přístrojů, analýzy, archiv dokumentů vyúčtování za předchozí období. Dále sledování spotřeby může vést i k tolik žádaným úsporám. Informace o spotřebách vody v jednotlivých bytech poskytované uživatelům vedou jednoznačně k úsporám a odhalování chyb – hlášení o zpětných průtocích vody, extrémních a nízkých nulových spotřebách umožní majitelům a správcům domů dostatečně rychlou nápravu. Navíc k portálu mohou mít přístup i jednotliví uživatelé bytů – což je důležité pro uživatele bytů a je v souladu s připravovanou legislativou České republiky.

Ještě se vraťme k nové povinnosti Měsíčních informací o spotřebě, jak je ista připravena?

Od 1. 1. 2024 je v platnosti legislativní povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody uživatelům bytů dle novely zákona č.67/2013 Sb. Povinnost předávat měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody je ale jednoznačně na straně poskytovatele služeb. Tím je myšleno SVJ/SBD atd.

Naše společnost je ale připravena pomoci našim klientům tuto legislativní povinnost naplnit. Portálové služby společnosti ista jsme vyvinuli tak, aby umožňovaly poskytování měsíčních informací o spotřebě dle aktuální legislativy. Navíc tuto novou funkci portálu ista24 již letos testujeme s vybranými zákazníky, mohu tedy potvrdit, že z naší strany jsme přípravu nepodcenili.

Outlook-nztf4uss
Předchozí

Slavnostní křest E&B, tentokrát v Kunsthalle Praha

Jak z „vystresovaných” aktiv udělat atraktivní investici

Další