Vítězem soutěže na dostavbu Kulaťáku jsou Benthem Crouwel Architects

|

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí se stal společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA. Projekt na dostavbu jednoho z nejvýznamnějších pražských náměstí navazuje na původní hodnoty urbanistické koncepce Dejvic od Antonína Engela. Investor s vítězem již podepsal smlouvu na přípravu projektu.

Na základě kritérií a s ohledem na zadání soutěže mezinárodní porota rozhodla o udělení těchto cen:

1. místo: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)

2. místo: Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR)

3. místo: A69 – architekti (ČR)

„Do soutěže se přihlásila řada silných týmů a jako porota jsme vybírali z mnoha vynikajících návrhů. Soutěž byla navíc profesionálně řízená. Líbí se mi, jak vítězný návrh pojímá řešení veřejného prostoru – zahrnuje atraktivní pěší zónu s přímým napojením na metro a vnitřní náměstíčko obklopené obchody a restauracemi, zároveň ponechává prostor pro populární farmářské trhy. Budou zde i velké plochy zeleně v klidném rezidenčním vnitrobloku,“ řekl Petr Palička, ředitel společnosti Penta Real Estate a zároveň člen soutěžní poroty.

Uzavřená smlouva zavazuje vítězný tým k dopracování návrhu do podoby urbanistické studie s regulačními prvky na celé řešené území. „S vítězným týmem již máme uzavřenou dohodu a práce na projektu tedy mohou začít. Nyní se soustředíme na dopracování architektonické studie na základě podnětů od porotců soutěže. Předběžný termín dokončení budov je na přelomu roku 2028/2029,“ doplnil Petr Palička.

Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR):

Nový pohled na Engela

Plán rozvoje 4. kvadrantu je dlouho očekávané dokončení původního návrhu Vítězného náměstí architekta Antonína Engela a náš návrh se navrací k jeho původnímu záměru. Zároveň nabízí nové možnosti pro diverzifikaci veřejného prostoru tak aby přilákal různorodé skupiny residentů, návštěvníků a uživatelů.

Historie Vítězného náměstí je úzce spjata se vznikem samostatné Československé republiky. Neoklasicistní architektura a velkolepé urbanistické rozvržení symbolizují význam demokratických hodnot. Tyto hodnoty jsou i v dnešní době velmi důležité a silné, ale jejich význam se rozšířil do přístupnějšího a inkluzivnějšího prostředí. Náš návrh akcentuje a využívá potenciál smíšené zástavby – která formuje „demokratickou architekturu“ – rozmanitého programu funkcí, typologie budov a veřejného prostoru, městského mobiliáře, který nabízí něco pro každého. Hledáme takové řešení, které by přispělo k vyváženému ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu životu celé komunity a bylo zároveň funkční a estetické.

Otevřením Engelovy geometrie veřejnosti, vyniknou kvality kontrastu prostorů podél ulice Technická. Na jedné straně je to nové náměstí, definované okolními budovami, a vybízející návštěvníky ke společné interakci a oslavě všedního života. Na druhé straně je to tradiční rezidenční blok, který obepíná polo soukromou zelenou oázu a nabízí báječné životní prostředí. Parter rezidenčního bloku je propustný a charakterizují jej otevřené fasády, přívětivé vstupy, neformální uličky, průchody a malá náměstí. První podzemní podlaží rezidenčního bloku je propojeno s vestibulem metra A, obchody, tržnicí, kulturním centrem a kancelářskou budovou a budovou univerzity. Tato hladká integrace nabízí další možnosti využití veřejného prostoru a života.

Rozložení jednotlivých a unikátních budov je pečlivě promyšleno a navrženo tak, aby vytvořilo jeden rozmanitý a snadno rozpoznatelný celek. Výsledkem je holistický, inkluzivní a přívětivý urbanismus, který má bohatý význam: koláž různorodých tvarů a míst v lidském měřítku, ve kterých se každý cítí být vítán.

Hodnocení poroty

Urbanistická konfigurace návrhu sestává z několika vzájemně se doplňujících architektonických identit, které společně vytvářejí velmi přesvědčivou kompozici budov a propojených prostranství. Šikmé zastřešení do náměstí, hierarchizace funkcí i odlišná a elegantní architektura a fasády jednotlivých budov vyjadřující jejich funkci tvoří dohromady sehraný celek. Návrh si dobře poradil se všemi požadavky historické Engelovy regulace, nabízí však řešení reagující na současné potřeby.

Projekt výborně odpověděl na funkční a programové požadavky zadání soutěže. Rezidenční blok je zřetelně oddělen od kancelářské budovy a budovy VŠCHT, funkce parteru a jeho propojení s metrem fungují dobře, stejně tak i umístění kulturního centra. Střídmá bílá hmota budovy VŠCHT dobře navazuje na historickou budovu univerzity a přiměřeně kontrastuje s okolní zástavbou, které adekvátně dominuje.

V západní částí 4. kvadrantu je navrženo náměstí otevřené do Technické ulice se zapuštěným schodištěm, které propojuje podzemní obchodní zónu a metro s nadzemím. Náměstí rovněž vytváří předprostor budovy VŠCHT, kulturního centra a je klidnější alternativou k rušnému Vítěznému náměstí.

Za hodnotný princip lze považovat umístění kulturního centra do budovy v novém prodloužení Technické ulice, a to jak do přízemí, tak i podzemí budovy. Kulturní centrum tak nemá žádnou “svoji“ monumentální budovu, ale je plně integrováno, tak jak tomu v Praze často bývá, do městského bloku. Jeho umístění v klidové části území podtrhuje ambici využívat nové schodiště do pasáže metra i pro kulturní aktivity. Schodiště navíc poskytuje kulturnímu centru atraktivní dvojí přístup a denní světlo i pro podzemní část.

Kompozice budov vytváří velmi atraktivní sled vzájemně propojených, rozmanitých veřejných a poloveřejných prostranství. Návrh vytváří velmi prostupnou zástavbu, zajišťuje dobré propojení budov a ulic se zastávkami veřejné dopravy a nabízí adekvátní cyklistickou infrastrukturu.

Předchozí

Krajinou Mařákovců v Galerii Kooperativy

Sport U červených domků

Další