Změna územního plánu na Nových Dvorech schválena

|

Realizace nové městské čtvrti s názvem Nové Dvory na rozhraní Prahy 4 a Prahy 12 je o zásadní milník blíž své realizaci. Po čtyřech letech intenzivní práce byla Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena změna územního plánu, která umožňuje významně navýšit stavební kapacity tamějších městských pozemků okolo budoucí stanice metra D Nové Dvory. Díky tomu bude možné toto transformační území o rozloze 30 hektarů využít k výstavbě až 2000 městských bytů a polyfunkčního domu nad stanicí metra, který nabídne prostory nejen pro bydlení, ale i pro administrativu, maloobchod a komunitní účely.

Změnou územního plánu, která umožní dlouhodobé využití prostorového, sociálního a ekonomického potenciálu, dojde zároveň k významnému zhodnocení městského nemovitého majetku. Kvalifikovaným odhadem se tržní hodnota městských pozemků zvýšila téměř o 2 miliardy Kč. V návaznosti na toto samosprávné rozhodnutí vstoupí příprava nové městské čtvrti, kde najde svůj nový domov až 5 tisíc lidí a která nabídne až 5 tisíc nových pracovních míst, do další fáze intenzivních příprav.

Unit Pro Hmp Nové Dvory 2zm

Petr Hlaváček, náměstek primátor hl. m. Prahy pro strategický a územní rozvoj ke změně územního plánu na Nových Dvorech říká: „Na 15 hektarech městských pozemků, které byly PDS svěřeny k hospodaření, projektový tým připravuje celkem téměř 300.000 m2 HPP hrubých podlahových ploch zejména pro městské nájemní bydlení a cca 130.000 m2 pro administrativu, restaurace, kavárny, obchody a služby, které přinesou až 5.000 nových pracovních míst. Dále mateřskou, základní a střední školu, kulturní či komunitní centrum a sportoviště. Příprava nové čtvrti probíhá paralelně s přípravou dopravní obslužnosti v podobě výstavby nové stanice metra a prodloužení tramvajové trati z Modřan, která bude u metra končit. Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně. Předpokládáme, že celek by mohl být dokončen v horizontu 10 až 15 let,“

Podle Územní studie studia Unit architekti z roku 2021, která byla diskutovaná s odbornou i laickou veřejností a která představuje společenskou dohodu o rozvoji území, se na Nových Dvorech chystá výstavba nové městské čtvrti s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností.

„Schválená změna územního plánu umožní odemknout obrovský rozvojový potenciál městských pozemků, které dosud ležely ladem a který nebyl využívaný. Zvýšením hrubých podlažních ploch o 114 000 m2 došlo k výraznému tržnímu zhodnocení městských pozemků, kvalifikovaným odhadem o zhruba 2 miliardy Kč. Těšíme se, že díky tomu vstoupí projektová příprava do další intenzivní fáze,“ říká Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Navrh Uzemni Studie

Udržitelné město na Nových Dvorech

Územní studie, kterou pro Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy vytvořila jako zpracovatel společnost UNIT architekti, sleduje rozvoj nové části města na Nových Dvorech ve čtyřech ohledech: sociálním, ekonomickém, environmentálním a kulturním:

· Sociální

„V námi zpracované urbanistické studii počítáme s tím, že na Nových Dvorech vznikne optimální sociální mix, ať už jde o věk či socioekonomický status budoucích obyvatel.“ říká architektka Jitka Molnárová z UNIT architekti, která vedla přípravu urbanistické studie. Záměrem hl. m. Prahy je zde vybudovat kvalitní dostupné nájemní bydlení, které bude určené především pro tzv. preferované profese (učitele, zdravotníky, policisty), pro rodiče samoživitele a samostatně žijící seniory

· Ekonomický

V centrální části Nových Dvorů, především u budoucí stanice metra a v menší míře také na nových náměstích, se počítá s výstavbou administrativních a maloobchodních prostor. Příjmy z pronájmu nových městských nemovitostí výrazně podpoří ekonomickou návratnost veřejných investic v této lokalitě.

· Environmentální

Intenzivní využití lokality přímo napojené na různé druhy veřejné dopravy s dostatkem veřejných služeb včetně školství je klíčovým parametrem udržitelnosti a efektivity rozvoje této nové části města. S tím přirozeně na Nových Dvorech vznikne také velkorysý veřejný prostor tvořený několika náměstími, z nichž některá budou propojena s parkem Jalodvorská louka. Na Nových Dvorech se počítá s rozvojem modrozelené infrastruktury, např. se zachytáváním dešťové vody tak, aby zasakovala do půdy na pozemku a nebyla odváděna kanalizací pryč, dále s kultivací parku Jalodvorská louka a s vytvořením nových zelených ploch. Výstavbou stanice metra a prodloužením tramvajové linky z Modřan město podpoří využívání městské hromadné dopravy.

· Kulturní a vzdělávací

Součástí návrhu Nových Dvorů je řada kulturních a volnočasových prostor, ať už se jedná o mateřskou školu, základní školu i střední školy, kulturní centrum, sportovní halu a venkovní hřiště. Nezanedbatelný význam budou mít také restaurace a kavárny, které budou otevřeny v komerční části projektu. Současní i budoucí obyvatelé již nebudou muset dojíždět často do jiných částí Prahy 4 (např. na Pankrác) nebo přímo do centra města.

Předchozí

Designéři ze SmetanaQ Showroomu uvolňují sklady!

Vnitřní klid MiDO Harfa

Další