Architektem roku 2023 je Ivan Kroupa

|

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2023 získal architekt Ivan Kroupa. Čestné uznání poroty obdržel in memoriam Jiří Zhoř. Ocenění Architekt obci 2023 si převzala obecní architektka Dolních Břežan Anna Šlapetová. V rámci předávání cen proběhlo také vyhlášení vítěze Ceny časopisu INTRO, kterou si odnesla krajinářská architektka Eva Wagnerová za návrh Parku Zdeňka Kopala v Litomyšli. Slavnostní večer s předáváním cen se konal 12. září 2023 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Cenu Architekt roku vypsala již po patnácté společnost ABF, a. s., s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury. „Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost,“ říká Martin František Přívětivý, místopředseda představenstva a generální ředitel ABF, a.s.

Do finále letošního ročníku soutěže postoupilo celkem pět osobností oboru: prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Markéta Cajthamlová, Ing. arch. Marek Chalupa, prof. Ing. arch. Roman Koucký a prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, jejichž komplexní přístup k tvorbě, vliv na vznik kvalitních staveb i prostředí a zároveň profesní a morální integritu posuzovala odborná porota, která pracovala ve složení: Zdeněk Fránek, Petr Stolín, Stanislav Fiala, Petr Hájek a loňští laureáti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Porotci se shodli, že letošním laureátem ocenění Architekt roku se stane přední český architekt Ivan Kroupa.

Ivan Kroupa

Cenu Architekt roku 2023 předali Ivanu Kroupovi loňský laureát architekt Ladislav Kuba a předseda představenstva ABF, a. s., Pavel Sehnal, který znovu připomněl význam ceny a smysl architektů, jako „důležitých osobností, jejichž tvorba se propisuje do kultury národa“. Dále Ivanu Kroupovi poblahopřál vydavatel časopisu INTRO Jan Hejhálek, který zároveň zajistil videomedailon věnovaný vítězi, a Dita Vlčková z AVT Group, a.s. Ivan Kroupa uvedl, že považuje výkon profese architekta za týmovou práci, a proto přizval na pódium své kolegy z ateliéru.

V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce byli na toto ocenění nominováni Jiří Zhoř, Karel Kuča a Petr Kropp. Porota se rozhodla toto ocenění udělit in memoriam talentovanému architektovi Jiřímu Zhořovi, který v loňském roce náhle zemřel.

jiri-zhor
zhor-kadernictvi-tana-kmenta, brno

Architekt obci 2023 – Anna Šlapetová a Dolní Břežany

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku, kterou organizuje společnost ABF, a.s., je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, Českou komorou architektů, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a časopisem Moderní obec. Cílem soutěže je ocenit tandem architekt – obec a vyzdvihnout přínos jejich spolupráce pro vznik kvalitní výstavby. Laureátkou ocenění Architekt obci 2023 se stala Anna Šlapetová za dlouhodobý přínos pro rozvoj obce Dolní Břežany.

Architekt obci2023-Dolní_Břežany-Anna Slapetova

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže předali ocenění Architekt obci 2023 obecní architektce Dolních Břežan Anně Šlapetové zástupce poroty Josef Morkus z MMR a dále Alena Klimtová a Alexandra Kocková ze Svazu měst a obcí. Podle Aleny Klimtové si laická veřejnost jen málokdy uvědomuje kvalitu architektury a její význam pro každodenní život, stejně jako důležitost spolupráce mezi odborníky a samosprávou. „Proto je nutné spoustu drobných kroků, díky nimž se města proměňují k lepšímu, připomínat a oceňovat“, doplnil Josef Morkus.

Společně s Annou Šlapetovou cenu převzaly radní Dolních Břežan Markéta Mayerová a manželka zesnulého starosty Věslava Michalika paní Hana Michaliková.

Podle závěrečné zprávy poroty soutěže Architekt obci 2023 se: „Dolním Břežanům díky starostům Ing. Věslavu Michalikovi a Mgr. Matěji Novákovi, kteří dlouhodobě spolupracovali s Ing. arch. Annou Šlapetovou, postupně podařilo opustit roli vesnické noclehárny na periferii Prahy. Vzniklo nové centrum obce s náměstím a parkem, škola s tělocvičnou, základní umělecká škola, zvelebil se veřejný prostor kolem obecního úřadu a revitalizoval se zámek, postaven byl nový parkovací dům i hřbitov. Na místě zaniklého zemědělského areálu vyrostla dvě špičková výzkumná centra ELI Beamlines a HiLASE. Ukázkový přístup obce koordinovaný obecní architektkou zahrnuje organizaci soutěží, rozvoj území vedený obcí namísto ponechání aktivit čistě na iniciativě developerů, péči nejen o jádrové sídlo, ale i o další části obce, a spolupráci s širokým spektrem českých i zahraničních architektů.

Do finále soutěže Architekt obci 2023 postoupil také doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., který dlouhodobě stojí za kvalitní architekturou obce Trojanovice. Na místě mu ocenění předal Ondřej Rys z České komory architektů.

Cena časopisu INTRO – Park Zdeňka Kopala v Litomyšli

Během slavnostního vyhlášení ceny Architekt roku byla letos poprvé předána i Cena časopisu INTRO, kterou získal park Zdeňka Kopala v Litomyšli, jejž navrhla architektka Eva Wagnerová ve spolupráci se společností ENVICONS. Na Cenu časopisu INTRO bylo v letošním prvním ročníku nominováno celkem 38 realizací z České republiky a Slovenska, do užšího výběru postoupilo 12 z nich. O konečném vítězi rozhodl Petr Volf, novinář a spisovatel zabývající se výtvarným uměním, architekturou a designem.

Cena casopisu Intro-park zdenka kopala litomysl

Cenu v podobě skleněného písmena „I“ převzala z rukou šéfredaktora časopisu Martina Vernera a vydavatele Jana Hejhálka přední krajinářská architekta Eva Wagnerová společně se spolupracovníkem Lukášem Řádkem ze společnosti ENVICONS, zabývající se vodou v krajině. Architekta poděkovala přítomnému starostovi Litomyšle Danielu Brýdlovi za odvahu vedení města realizovat toto inovativní opatření bojující proti záplavám.

Nový projekt – Ocenění Czech Interior Award

Společnost ABF, a. s., připravuje v rámci veletrhu nábytku, interiérů a bytového designu FOR INTERIOR na podzim letošního roku vyhlášení prvního ročníku ocenění za interiérový design – Czech Interior Award.

Předchozí

Kde začíná Smíchov?

Port7 je oficiálně otevřen

Další