Brno chce stavět byty spolu se soukromými investory

|

Brno. Foto: Wikimedia Commons (CC-BY-2.5)

Poptávka po vlastním bydlení v Brně dlouhodobě převyšuje nabídku. Město proto hledá i alternativní cesty, jak bytovou výstavbu podpořit. Jednou z nich by podle něho mohla být spolupráce se soukromým sektorem, takzvané PPP projekty. Potenciální zájemce teď zve na předběžné tržní konzultace, z nichž vzejdou podmínky koncesního řízení týkajícího se budoucího bydlení v lokalitě Západní brána, informovalo Brno na svém webu.

„Naše představa je taková, že poskytneme investorovi městské pozemky v lokalitě Západní brána a ten na nich postaví byty. Jejich nadpoloviční většinu bude po dobu 20 let pronajímat v rámci koncese za snížené nájemné, menší část bude moct nabídnout i za tržní nájemné. Po uplynutí doby koncese přejde část bytů na město a zbývající část zůstane v rukou soukromníka, na kterého zároveň přejdou odpovídající pozemky,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast bydlení Karin Podivinská.

Jedná se o schéma spolupráce Public-Private Partnership (PPP) ve formě DBFOM (Design, Build, Finance, Maintenance, Operate), kdy soukromý partner (koncesionář) infrastrukturu vyprojektuje, postaví, zafinancuje a po dobu trvání koncese udržuje a provozuje.

Předběžnou tržní konzultací, do které se mohou zapojit všichni zájemci, tedy i nad rámec těch, které město aktivně osloví, chce město získat podklady k samotnému zadání koncesního řízení. „Uvědomujeme si, že jde o investici v řádu miliard, která dosud není v našem prostředí úplně standardní a zavedená. Proto chceme s potenciálními partnery od začátku jednat o nastavení projektu tak, aby byl smysluplný pro obě zainteresované strany,“ doplnila Podivinská.

Lokalita Západní brána se nachází v městské části Brno – Starý Lískovec a je vymezena ulicemi Jihlavská, U Penzionu/Labská, dálničním přivaděčem na D1 a podzemní tramvajovou dráhou mezi zastávkami Osová a Nemocnice Bohunice. Rozloha celé lokality je zhruba pět hektarů. Základní údaje o lokalitě jsou uvedeny v územní studii, kterou zpracovala Kancelář architekta města Brna.

Předchozí

Praha podporuje rozšíření nádraží Vyšehrad, chce kvalitní studii

Bytová výstavba loni nejvíce klesla v Olomouckém kraji, zhruba o třetinu

Další