Cena Inženýrské komory oslaví dvacáté výročí

|

Do 10. dubna mají autorizované osoby z České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) možnost přihlásit stavby, na kterých se podílely, do prestižní soutěže Cena Inženýrské komory 2023. Porota této soutěže již po dvacáté ocení hlavními cenami, čestnými uznáními a speciální cenou jak stavby, tak i projekty dokončené v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. Vítěze poslední kategorie určí veřejnost. Oznámení výsledků proběhne na podzim během slavnostního vyhlášení v rámci Shromáždění delegátů ČKAIT.

Soutěž každý rok přitahuje pozornost k výjimečným stavbám, které se vyznačují inženýrským nebo technickým řešením, estetikou nebo inovativním přístupem. Často tyto atributy kombinuje ačkoliv nemusí být vždy zjevné na první pohled, zejména pokud jde o praktické nebo technické realizace. „Cena Inženýrské komory zve širokou veřejnost k objevování i zdánlivě neviditelných staveb, které však mohou být velmi inspirativní a inovativní. Díky nim se náš život zlepšuje a máme lepší prostředí pro práci a volný čas,“ komentoval význam Ceny Inženýrské komory Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Odborníci zejména v oblasti projektování, techniky a stavby se často účastní této soutěže a předkládají své práce k ocenění.

V minulém roce ocenili porotci Cenu Inženýrské komory za rekonstrukci Negrelliho viaduktu v Praze, novou lávku přes Labe v Nymburce, přeměnu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích, novou výrobní halu kapalného uhlovodíku v Litvínově a mokřadní čistírnu důlních vod v Mostecké uhelné pánvi. Mezi držiteli čestných uznání se objevila například konverze bývalých jatek na Galerii Plato v Ostravě, městská plavecká hala v Lounech nebo železniční viadukt ve Vilémově na trati Rumburk – Sebnitz.

V čem cena spočívá

Výjimečnost Ceny Inženýrské komory spočívá především v široké škále typů staveb a kreativních přístupů. Tyto ceny odrážejí kvalitu inženýrských staveb, technických postupů a technologických řešení. Stavby nebo projekty, které se dostanou do finále, mají potenciál přinést inovace do českého stavebnictví, ať už jde o projektovou práci, statické analýzy, stavební dodávky nebo použité technologie. Porota také hodnotí funkčnost již dokončených staveb podle deklarovaných cílů, což je obzvláště důležité v hodnocení Ceny.

Soutěž přispívá k uznání technických profesí a stavebních dovedností a podporuje technické vzdělávání u mladších generací. Většina přihlášených a většina finalistů má společnou vlastnost: dobrou přípravu a efektivní proces povolení. To svědčí o excelentní práci projektantů, která je základem kvalitní stavby. Mnoho oceněných i neoceněných projektů také ukazuje vzorný přístup k veřejným finančním prostředkům, jak v oblasti stavebních, tak provozních nákladů.

Předchozí

Část Libeňského mostu jde k zemi

Lamborghini má nové logo

Další