Design & Build

|

Model v BIM 5D jako benefit při hledání optimální varianty stavby

Projekční kancelář Archcom působí v oblasti stavebnictví a realitního developmentu již od roku 1996. Založil ji Martin Malý, který ji také celou dobu řídí. Jeho společnost se zaměřuje na projektování a výstavbu za pomoci systému BIM 5D, který propojuje navrhování a realizaci staveb s finančním modelem v jednom digitalizovaném datovém systému. Firma je inovátorem cenového a projektového řízení developerských záměrů a také efektivním koordinátorem všech účastníků výstavby.

Text: Redakce

Foto: Archiv Archcom, Futurama Business Park, Bogle Architects, Skanska

Vaše projekční kancelář Archcom je inovátorem cenového a projektového řízení developerských projektů. K projekci využíváte systém BIM (Building Information Modelling) 5D. Kde a kdy jste se s tímto způsobem poprvé setkal?

Parametrické modelování nebo navrhování je vlastně přítomné v praxi projektanta již od doby nasazení počítačové techniky v masovějším měřítku, protože určité propojení grafických a negrafických informací bylo možné i před rokem 2000. Ovšem až teprve vývoj specializovaných programů pro 3D modelaci ve stavebnictví přinesl počátek velkého rozvoje metodiky BIM.

Naše společnost Archcom se v roce 2015 setkala s tímto způsobem projekce na zakázce pro privátní subjekt v Anglii a zkušenost z tohoto řešení jsme se snažili přenést i do podmínek v ČR v dalším období. Rozšíření BIM 5D (produkt společnosti Archcom), které propojuje model stavby a cenový model (integraci výkaznictví v českých podmínkách) se nám podařilo úspěšně uvést na trh až v roce 2018, a to především z důvodu nejasné koncepce povinných národních předpisů v této oblasti.

MM

Martin Malý, zakladatel a jednatel projekční kanceláře Archcom

Co je vlastně BIM 5D? Co považujete za největší přednost tohoto systému?

Metodika BIM 5D je unikátní integrace grafických informací a negrafických informací do funkčního modelu stavby tak, aby výstupem mohly být standardizované výkazy materiálů a prací v podobě, na které jsme zvyklí v ČR. Model v BIM 5D se projevuje jako benefit při hledání optimální varianty stavby, kdy máme informace o celkové ceně stavby generované okamžitě při jakékoli úpravě projektu. Cena se nevytváří až po kompletním odevzdání stavby rozpočtářem. Naopak, jak postupují projekční práce, zpřesňuje se i cenová úroveň návrhu nebo jednotkové ceny online.

Možností, jak předat informace o cenové úrovni klientovi, je několik. Může se jednat o klasický statický výkaz s cenami v tabulkách Excelu, kdy je důležitá celková cena, ale je možné procházet model stavby ve 3D a jednotlivé ceny objektů nebo elementů si zobrazovat individuálně společně s klientem nebo jeho cenovým konzultantem.

Metodika BIM 5D nepřináší výhody pouze pro klienta, ale díky této dimenzi jsme schopni jako projektanti garantovat jistý interval stavebních nákladů v uživatelsky definovaném standardu, a to již od fáze koncepční studie.

Jaké výhody podle vás nabízí a jak se liší od BIM 3D?

Metodika BIM 5D integruje do BIM 3D modelu stavby jednotlivé cenové relace stavebních prací a materiálů. Veškeré nákladově podstatné informace jsou ve virtuálním modelu stavby v BIM 5D na jednom místě a tyto výkazy mohou být jednoduše a kontrolovaně sdílené.

Hostomice_Zdroj_Archiv Archcom
Hostomice

BIM 5D může pomoci i se správou budov – ve kterých oblastech nejvíce pomáhá?

Přínosem pro CAFM digitální dvojčata budov je především integrovaný klasifikační systém BIM, který se na počátku prací nastavuje v rámci BIM 5D a pak se prolíná celým projektem až do stadia as-built dokumentace jako základna pro CAFM správců budovy. Klasifikační systém umožňuje propojení databází správce budovy a databáze BIM použité v projektu tak, aby informace byly na správném místě a ve správném formátu a také přístupné všem zainteresovaným.

Je nutné poznamenat, že i v případě rekonstrukcí máme již ověřenou metodiku pro výkaznictví v BIM 5D, nejen pro novostavby – to oceňují především zadavatelé z veřejné sféry.

Jak jde dohromady BIM a udržitelnost a ekologie?

Environmentální udržitelnost je jeden ze základních pojmů v metodice BIM 6D a BIM 7D, ovšem jde o aplikační úroveň, nikoli procesy při tvorbě BIM modelů. Současný požadavek efektivního řízení výstavby s ohledem na úspory času, nákladů a ohleduplnost k životnímu prostředí je motivací k použití dalších, rozvinutějších nástrojů BIM až po metodiku BIM 7D, kde se integrují environmentální modelace a optimalizace provozu budovy.

Současný stav zavádění metodiky BIM v těchto vyšších dimenzích je v podmínkách ČR teprve ve fázi pilotních projektů a musíme tomu dát ještě čas.

Kteří developeři v ČR BIM 5D využívají – a se kterými z nich spolupracujete?

Jde převážně o subjekty na trhu v ČR, kteří nějakým způsobem konvenují k programu Průmysl 4.0, který digitalizaci považuje za základní kámen rozvoje.

Ze soukromých developerských společností v ČR bychom vyzdvihli zejména skupinu Skanska, Contera nebo skupinu BMW, s nimiž jsme měli možnost spolupracovat při projektové přípravě jejich projektů.

Z množiny státních investorů jsme nedávno spolupracovali například na projektu nové budovy Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Spolupracují s vámi i architekti? Máte nějaký konkrétní příklad?

Dá se říci, že velmi často jsou našimi klienty architektonická studia, která pro své BIM projekty využívají externích služeb specializovaných kanceláří našeho typu, které poskytují širší tým specialistů využívajících při práci metodiku BIM. Příkladně uvádíme třeba ateliér SOA architekti, s nímž právě začínáme projekci přístavby školy v Praze v metodice BIM 5D.

Mephared 1_Zdroj_Archiv Bogle Architects
Mephared

Povězte nám o projektech, na jejichž realizaci jste s BIM 5D pracovali?

Každý projekt byl něčím zajímavý. Přitažlivější jsou určitě projekty, kde lze přinést nějaké vylepšení našich stávajících vnitřních procesů, například vývojem nové REVIT nadstavby pro výpočet atypického tvaru budovy, nebo úplnou integraci klientské databáze CAFM, kterou je zapotřebí propojit do BIM databáze projektu po výstavbě, apod.

Naše přidaná hodnota je právě ve schopnosti poskytnout klientovi ucelený soubor služeb BIM manažera a projektanta v BIM 5D, a to od koncepční studie až po pasportizaci na konci výstavby. Z běžících projektů v BIM 5D je například zajímavý úplně organický tvar budovy občanského vybavení v Ostravě, na které se skupinou AED spolupracujeme.

Na čem pracujete v současné době a jaké jsou vaše plány na příští rok?

V současnosti máme na monitorech projekty bytových domů v Praze a v Pardubicích, dále vývojové centrum automobilového průmyslu v severních Čechách a několik projektů pro veřejný sektor. Tyto projekty jsou dlouhodobějšího charakteru, tedy i pro rok 2023 počítáme s obdobnou náplní z těchto segmentů.

Pro rok 2023 počítáme s drobným úbytkem poptávaných projektů pro veřejný sektor z důvodů vývoje hospodářství, a naopak očekáváme navýšení počtu projektů souvisejících s rekonstrukcemi a pasportizacemi.

Říkáte, že může i predikovat stavební náklady. Jak si poradí třeba se současným růstem ceny stavebních materiálů, energií a všeho ostatního?

V průběhu projektové přípravy jsme schopni díky BIM 5D predikovat náklady v takové podrobnosti, v jaké se nachází projektový stupeň dle dohodnutého cenového systému. Ve stupni koncepční studie se v naší práci jedná o agregované výkazy, sloužící k uplatnění cenových směrných jednotek pro aktuální období.

Naopak v prováděcím projektu jde o klasický výkaz výměr položkového typu tak, jak jsou dodavatelé v ČR zvyklí. Naše pozitivní zkušenosti s „design&build“ systémem projekce a výstavby ale ukazují, že toto je za jistých podmínek pro klienta výhodnější systém, struktura výkazů se pak tomuto požadavku přizpůsobuje „na míru“ klientovi.

Současná cenová úroveň stavebních materiálů a prací je podle našeho názoru už za prvotním šokovou vlnou a bude dosahovat dalších vrcholů podle vývoje cen energií, evropské inflační křivky, případně i podle negativního světového politického vývoje. Naše predikce cen jsou navázané na cenovou soustavu skupiny DEK, tedy zohledňují zde úroveň zpětně asi půl roku. Ani my nemáme bohužel křišťálovou kouli, v těchto dnech se musíme spolehnout na trendové charakteristiky a reporty o místním trhu skupiny DEK, která je největším dodavatelem materiálů a služeb u nás.

Do budoucna by měly být všechny nadlimitní zakázky zadávané státem či veřejnoprávními institucemi realizovány v BIM. Troufáte si odhadnout, jak si s tím státní správa poradí, když jejich digitalizace postupuje opravdu pomalu?

Digitalizace je sice prioritou současné vlády, ale počáteční náklady na tento program digitalizace státní správy jsou tak velké, že asi nedojde k masivnímu zrychlení v současném stavu státního rozpočtu.

Specifickým problémem naší stavební komunity je i po několika letech práce určitá roztříštěnost číselníků jednotných cen stavebních prací. Potřebujeme se na celonárodní úrovni shodnout na jednotné klasifikaci cen stavebních prací. Pokud se nějaký smysluplný číselník stane unifikovanou součástí národního standardu BIM, bude vše na dobré cestě.

Vezměte si do rukou „křišťálovou kouli“ a zkuste odhadnout, jaká budoucnost čeká BIM a stavebnictví obecně?

I dnes sledujeme snahy zadavatelů i projekční obce vyjmout ze sdílené spolupráce na BIM modelu při realizaci stavební dodavatele, stavební firmy a je to velká škoda. Dodavatelé nemají možnost spoluvytvářet BIM model pro potřeby vlastní stavby a budoucího uživatele stavby, ale stávají se tak pouhým poskytovatelem 2D podkladů pro správce BIM modelů. Projektanti většinou na straně objednatele pak vytvářejí virtuální BIM model stavby se zpožděním proti reálnému postupu výstavby – samozřejmě bez možnosti okamžité koordinace, která je pří výstavbě klíčová.

LEAN CONSTRUCTION je tak v ČR k vidění pouze na pokrokovějších vybraných stavbách, z naší nedávné zkušenosti bych vyzdvihl přístup skupiny BMW, která štíhlou výstavbu zavedla na svém posledním projektu v ČR.

Samostatným problémem je nízká úroveň napojení BIM modelu budovy, která je výstupem zhotovitele stavby ve stupni as-built (dokumentace skutečného provedení), na informační systémy budoucího uživatele v CAFM. Pokud si troufáme predikovat blízkou budoucnost, tak se metodika BIM stane standardem pro všechny stavby, pouze se bude odlišovat náročnost na grafické/negrafické informace požadované pro tu kterou skupinu staveb. Je nutné zavedení obecných číselníků, které budou přijaty většinou odborné veřejnosti.

Naším firemním mottem je praxí potvrzený poznatek, že nejdůležitější pro úspěch projektu je celostní přístup k výstavbě, kdy všichni účastníci stavebního procesu úzce kooperují při úvodním životním cyklu stavby – to znamená od jejího návrhu až po dokončení výstavby a zapojení facility managementu pro zahájení provozu.

Futurama business park 1_Zdroj_Archiv Futurama business park
Futurama Business Park

Co váš vlastní dům, je také navržený pomocí BIM 5D?

Jestli se ptáte na můj vlastní rodinný dům, tak ten je starý přes 50 let, v té době bohužel byla digitalizace pouze v podobě logaritmického pravítka, ale alespoň jsem ho nechal nedávno zpasportizovat 3D skenerem pro další generace. Pokud budeme s mojí ženou hledat další lokalitu pro rodinný dům na stáří, tak ho budeme nepochybně řešit i dispozičně jinak, nejen projektovat moderní technologií, protože stavebnictví a nároky uživatelů staveb se prostě stále vyvíjí.

A ještě poslední, osobní otázka – co vás na vaší práci nejvíce baví a kde nebo při čem si od práce nejlépe odpočinete?

Vždycky mě bavily kromě hudby různé stavební projekty, v mládí jsem stavby kreslil, relativně nedávno stavby také realizoval a pracoval v developmentu. Nyní se snažím předávat nasbírané zkušenosti mladší generaci v segmentu projektování staveb, která je u nás v Archcomu zastoupená ponejvíce. Pokud si už vyberu nějaký oddechový čas, tak ho věnuji své rodině.

Předchozí

Od designu k umění

Reality jako pilíř investování

Další