DRUHÁ KŮŽE

|

FA ČVUT v Praze vyhlásila 10. ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže

Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlásila desátý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže, která je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu zapsaným v zimním semestru akademického roku 2021/2022 nebo v letním semestru 2020/2021 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů. Nyní se do 10. 3. 2022 koná výstava soutěžních projektů v přízemí FA a na webových stránkách FA ČVUT.

dk22_tisk_a3_online_compresed@2x

MOTTO

Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.

Thomas Schröder

PŘEDMĚT SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Předmětem soutěžní přehlídky jsou studentské projekty vypracované v rámci ateliéru Bytová stavba (ATBS) v zimním semestru akademického roku 2021/22 a letním semestru akademického roku 2020/21.

ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podpořeni talentovaní studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné návrhy budou prezentovány v publikaci a na internetových stránkách FA ČVUT.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžní přehlídka je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2021/2022 nebo letním semestru akademického roku 2020/2021 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) mohl do soutěže nominovat maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

POROTA

Odevzdané projekty hodnotí porotou tvořenou externími odborníky (nezávislí) i architekty-pedagogy (závislí). V letošní porotě zasednou za nezávislé odborníky architekti Jakub Nakládal, Jaroslav Šafer a Jiří Zábran, do závislé části budou vylosováni zástupce pedagogů ZANu a zástupce pedagogů ATELIÉRu, jehož studenti se přehlídky nezúčastní.

Předchozí

Uzávěrka 7. ročníku soutěže INTERIÉR ROKU se blíží

Dělicí čára mezi vlastníky a nájemníky zesílí

Další