Dva blázni, co otevírají ostatním oči

|

TOMÁŠ MEDEK. Uvnitř i vně, 2023. Kurátor: Jan Kudrna

Galerie Kvalitář. Projekt dvou architektů, který se stal klíčovým místem současné pražské kulturní scény

Jen dva architekti, kteří se dočista zbláznili. Tak to si o nás mysleli, říká s úsměvem spolumajitel galerie Kvalitář Marek Habr, když se spolu se svým společníkem Jiřím Kučerou před čtrnácti lety rozhodli otevřít architektonické studio a zároveň galerii. A v ní chtěli jako první v Česku spojovat výtvarné umění, architekturu a design v jednom, a především prezentovat umění jako něco běžného, čeho se není třeba bát. „Něco takového nám tady chybělo. Byla to díra na trhu, do které jsme se s dost naivním nadšením pustili,“ směje se Marek Habr.

Text: Redakce

Foto: Archiv Galerie Kvalitář

Marek Habr a Jiří Kučera si tehdy od města pronajali chátrající prostory, z velké části neobydlený barokní palác, který na konci minulého století sloužil jako Gymnázium Jana Palacha. Během čtyř let místnosti postupně přestavěli na výstavní síně, jako architekti rozvrhli interiéry, novými prosklenými okny vpustili do prostor světlo a s nadšením otevřeli.

V době vzniku konfrontovali tehdejší relativně uzavřenou a neprostupnou uměleckou scénu jako neřízená střela. Řekli si, že umění není jen pro vyvolené, a tak trochu punkově se usídlili v centru Prahy. „Český trh byl v něčem specifický, ze všech stran jsme poslouchali, jak se to má dělat, jak vypadá správná galerie. Navíc jsme nebyli z oboru, takže nám nikdo nevěřil,“ vzpomíná Marek Habr a dodává: „Nakonec jsme si to udělali po svém, nabrali šikovné lidi a otevřeli. Nikdy jsme nebyli závislí na grantech ani na vstupném, prostě chceme dělat skvělé výstavy a ukazovat je světu.“

Z projektu, který v roce 2010 začínal jako naivní nápad dvou kluků mimo obor, je dnes etablovaný multifunkční prostor, ve kterém bylo k vidění již několik desítek propracovaných autorských výstav a se svou více než čtrnáctiletou historií je galerie Kvalitář klíčovým místem současné pražské kulturní scény. Projektový prostor se věnuje výzkumu, vývoji, vzdělávání a propagaci kultury prostřednictvím výstav, veřejných programů, publikací a partnerství.

Dvě velké výstavní místnosti umístěné v barokním paláci umožňují trvalé propojení umělecké praxe s aktuálními veřejnými tématy a globálními výzvami, které přesahují kulturní a geografická specifika. Ve výstavním programu se tak již setkala díla českých malířů, výtvarníků, designérů i sochařů jako je například Adam Kašpar, Jan Poupě, Jiří Matějů, Vladimír Véla, Jiří Krejčiřík, Johan Pertl, Rony Plesl, Eva Eisler, Linda Procházka, Štěpánka Sigmundová nebo Tomáš Medek s díly mezinárodních umělců, jako jsou Sarah Crowner, Federico Díaz, Olafur Eliasson, Hilda Hellström, Martino Gamper a Alessandro Mendini.

10. Kvalitář
JAN DOTŘEL & SPECIAL GUESTS: OLDŘICH TH. UTTENDORFSKÝ, QUBUS DESIGN STUDIO, EVA EISLER, VLADIMÍR ŠKODA, MILAN HOUSER, TOMÁŠ MEDEK, ADAM KAŠPAR, ŠTĚPÁNKA SIGMUNDOVÁ A ZDENĚK BURIAN. AETAS PRAEHISTORICA, 2022. Kurátor: Jozef Mrva ml., Jan Dotřel

Etablovaní i začínající

Umělci, které galerie zastupuje, jsou jak etablovaná jména české výtvarné scény, tak mladí výrazní autoři i začínající talenty. Kvalitář exkluzivně zastupuje například jednu z nejvýraznějších umělkyň současné mladé výtvarné scény Antonii Stanovou, dále spolupracuje s Annu Jožovou, designérkou pracující se sklem na pomezí volného umění a designu, která se již účastnila mnoha kolektivních výstav, veletrhů a uměleckých projektů. Například London Design Fair, Venice Design Biennial, Salone del Mobile. Nebo nadanou Julii Kopovou, jejíž abstraktní obraz Asteroid koupil nedávno neznámý kupec v aukci prestižního domu Christie’s v Amsterdamu za 6,5 tisíce eur.

Všechny autoři a autorky, se kterými Kvalitář spolupracuje, spojuje touha po poznání, vysoká řemeslná úroveň a vytříbený umělecký projev napříč uměleckými médii. To se v posledních letech výrazně odráží v kurátorské koncepci galerie, která je založena na syntéze umění a přírodních věd, jako jsou astronomie, fyzika a geologie.

11.3
IVAN PINKAVA, ONDŘEJ FILÍPEK. Rozvrat stínem, 2022. Kurátor: Jan Dotřel

Jedinečným rysem galerie je také propojení výtvarného umění a uměleckého designu, které aktualizuje konceptuální a kontextuální rámce současného uměleckého světa. Oba tyto směry jsou ve výtvarném umění stále nové a nabízejí obrovský potenciál pro dlouhodobou analýzu. „Snažíme se nepřizpůsobovat repertoár naší galerie aktuálním trendům, ale vybudovat si svébytný profil. Specifikum, které je pro naši galerii určující, je syntéza krásy, ducha a řemeslného umu. Výstavy s přesahem umění do vědních oborů bývají u veřejnosti jedny z nejnavštěvovanějších,“ popisuje podstatu fungování galerie její hlavní kurátor Jan Dotřel.

9.
PETR DUB & ALŽBĚTA ŘÍHOVÁ. Knihovna vzorů, 2021. Kurátor: Milan Mikuláštík

Cílem je podnítit myšlení i diskusi

Dlouhodobým cílem galerie je tedy nejen prezentovat díla umělců a podporovat uměleckou tvorbu, ale také podněcovat myšlení a diskusi v širší společnosti. Proto je galerie, přestože se profiluje jako soukromá galerie se silnou pozicí na trhu s uměním a v oblasti investic do umění, známá svými projekty, které se svou ambicí propagovat kvalitní tvorbu umělců a oslovovat širokou i odbornou veřejnost blíží spíše institucionálním výstavám. To je také důvod, proč je rozsáhlý depozitář galerie kdykoli přístupný všem.

1. Kvalitář
JONATHAN BARNBROOK, PETR BOSÁK, FIRST JANA HORÁČKOVÁ, JAN HORČÍK, JAN NOVÁK, BABETA ONDROVÁ, VOJTĚCH ŘÍHA. Angry Pacifist, 2014. Kurátoři: Jan Novák, Markéta Kratochvílová, Tadeáš Podracký

Galerie Kvalitář v současné době uvádí dvě výstavy, které otevírají okna do světa dvou českých umělců. První z nich je PROMĚNA, představující specifické vnímání a tematizaci rozhraní mezi uměleckými médii a disciplínami jedné z nejzásadnějších umělkyň české scény Michaely Vélové Maupicové. Kurátor Petr Vaňous pečlivě vybral díla z let 2012 až 2017, které ukazují autorčino mistrovství v kresbě jako okamžitého záznamu myšlenky, pohybu, rytmu.

Druhou výstavou je Umbra Mentis / Stín mysli Zdeňka Trse, který je známý nezaměnitelným vizuálním projevem, jenž je založený na hlubokém poznávání reality kolem nás a na způsobu, jak jej metamorfovat do dvoudimenzionálního obrazu.

V dubnu Kvalitář uvede výstavní projekt Evy Eisler a Jiřího Příhody pod názvem Layers of Time. Eva Eisler se v něm věnuje abstraktním objektům z přírodních materiálů, které evokují monumentální stavby z daleké prehistorie, katapultované do budoucnosti. Na rozdíl od své dřívější tvorby, jež se vyznačovala formální čistotou, zakotvenou v minimalismu a matematickém řádu, sleduje současná práce EvyEisler proces pomalé a tiché transformace. Tento tvůrčí proces je promyšlený, přesto dává prostor pro improvizaci, adaptaci a podřizuje se kontemplativní disciplíně. Záměrný low-tech přístup naznačuje vzdor vůči kvapnému pokroku. Nic do sebe nikde dokonale nezapadá, exaktní linky jsou nahrazené přirozeným tvarem použitých materiálů – lámaného kamene a odřezků dřeva. Geometrie se v sochařském provedení mění pod úhlem divákova pohledu, je předmětem reinterpretace. 

Hostem výstavy bude Jiří Příhoda, jenž se poprvé představí veřejnosti v roli fotografa. Jeho snímky dokumentují části „sochařského parku“ (dnes již zaniklého), který anonymně vytvořil v interiérech nespoutaného pralesa pod hradem Roštejn, mezi Třeští a Telčí, v letech 1985 až 1988. 

Na druhou polovinu tohoto roku plánuje hlavní kurátor galerie Jan Dotřel dvě skupinové výstavy Sphera vol. 1 a ALCHYMIA: The Secret union of Astronomy and Astrology. Obě výstavy budou tematicky zaštítěny interdisciplinárním spojením umění a přírodních věd a naváží tak na tři zatím největší výstavy, které galerie na toto téma uvedla, a to SPACE, Aetas Praehistorica a Geometria Naturalis, spojující astronomii, geologii, paleontologii a krystalografii.

Galerii Kvalitář najdete v centru Prahy na Senovážném náměstí 17. Otevřená od úterý do neděle, vždy od 13–18 hodin, depozitář pak lze po domluvě navštívit i mimo běžnou otevírací dobu. Více na www.kvalitar.cz.

Předchozí

Každá stavba nemusí zářit

Nové číslo E&B je nejen o tom, co baví developery a architekty

Další