GREEN. SMART. AND MORE

|

Rezidenční komplex Arcus City v městské části Praha-Řeporyje

UBM jako jeden z prvních developerů v Česku realizuje své rezidenční projekty s certifikací BREEAM

Společnost UBM Development Czechia realizuje všechny své současné rezidenční projekty s certifikací BREEAM. Jedná se o ekologickou certifikaci, která potvrzuje standard budov v oblasti udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Prostřednictvím metodiky BREEAM je hodnocena šetrnost výstavby a provoz budov včetně ekologických prvků, jako jsou zelené střechy, nakládání s dešťovou vodou, energeticky efektivní systémy vytápění atp. Důraz je také kladen na sociální a ekonomické aspekty.

Certifikované budovy jsou mimo jiné méně energeticky náročné, mají nižší náklady na bydlení a přinášejí další benefity pro budoucí obyvatele. S certifikací BREEAM UBM aktuálně staví rezidenční komplex Arcus City v městské části Praha-Řeporyje a rezidenční projekt Astrid Garden v Holešovicích v Praze 7.

Společnost naplňuje principy své korporátní strategie „green. smart. and more“, v rámci které „green“ znamená udržitelnost, „smart“ výstavbu inteligentních budov a „more“ přidanou hodnotu. UBM Development Czechia se zaměřuje na udržitelnost, ochranu životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů, což potvrzují také platinové hodnocení od agentury EcoVadis a ocenění „Prime Status“ od ratingové agentury ISS ESG.

„V poslední době pociťujeme zvýšený zájem o udržitelné a především nízkoenergetické bydlení. S ohledem na energetickou krizi a inflaci stále více lidí poptává úsporné domy, které jim do budoucna zajistí snížení provozních nákladů. Praktickým měřítkem těchto nemovitostí je certifikace BREEAM, hodnotící samozřejmě i řadu dalších kritérií,“ říká Roman Ehrentraut, jednatel UBM Development Czechia. Certifikované budovy jsou energeticky úspornější, než je běžný standard požadovaný českou legislativou. Mají zhruba o 30 % nižší spotřebu primární energie. Zároveň se také díky úsporným zařízením výrazně snižuje spotřeba vody, a to o cca 10 – 40 %.

Celosvětově uznávaná ekologická certifikace BREEAM není v České republice v oblasti bytové výstavby zcela běžná, postupně však o ni roste zájem. Podle oficiální databáze Green Book Live v ČR získalo finální certifikaci dosud šest dokončených projektů. Ve výstavbě k nim pak patří také rezidenční projekty od UBM Astrid Garden v Praze 7 a Arcus City v městské části Praha-Řeporyje.

UBM_Astrid Garden_vizualizace
Projekt Astrid Garden v Holešovicích v Praze 7

Certifikace BREEAM je rozdělena do pěti úrovní: Pass, Good, Very good, Excellent a Outstanding, které se klasifikují procentuálně podle souhrnného skóre v jednotlivých kategoriích. Společnost UBM realizuje své rezidenční projekty minimálně na úrovni BREEAM Very good. „Při výstavbě třetí etapy Arcus City, což je náš pilotní projekt dřevostavby v České republice, jsme ale ambicióznější a cílíme na BREEAM Excellent. Bytové domy v rámci této etapy postavíme konkrétně jako kombinované dřevostavby s hlavními nosnými prvky z masivních dřevěných panelů. Veškeré služby spojené s certifikací nám zajišťuje firma Grinity, která má s certifikacemi, a to nejen v rezidenčním sektoru, dlouholeté zkušenosti,“ uvádí Tomáš Kurka, Cost Manager zodpovědný za udržitelnost a ekologické certifikace LEED a BREEAM ve společnosti UBM Development Czechia.

V případě novostaveb se hodnotí devět základních kategorií: management, zdraví a pohoda, energie, doprava, voda, materiály, odpad, využití půdy a ekologie a znečištění. Samostatnou desátou kategorii představuje inovace, jejímž cílem je motivace k nalezení a implementaci inovačních technologií, prvků či procesů nad rámec požadavků a hodnocení BREEAM přispívajících k celkové udržitelnosti budovy.

„Co se týká náročnosti na splnění kritérií, vzhledem k aktuální dostupnosti na trhu představují materiály obtížnější oblast. Komplikovanější je také kategorie odpadů s ohledem na jejich třídění, recyklaci či znovuvyužití. Některá kritéria v souvislosti s využitím půdy a ekologie nebo doprava jsou zásadně ovlivněna umístěním stavby jako takové. Je proto důležité vždy dobře zvolit daný pozemek. U našich projektů se nám daří tato kritéria dobře naplňovat,“ vysvětluje Tomáš Kurka.

Ke konkrétním prvkům, které UBM ve svých projektech zavádí, Roman Ehrentraut říká: „Zaměřili jsme se mimo jiné na hospodaření s dešťovou vodou s využitím vsaků a retenčních opatření a využití dešťové vody k zálivce. Klademe důraz na zachování zelených ploch s lučními porosty a vysokou biodiverzitou díky lokálním druhů zeleně. Implementujeme zařízení pro možné snižování spotřeby pitné vody. Plánujeme také energeticky úsporná zařízení. Podporujeme rovněž elektromobilitu, sdílenou jízdu i cyklistiku. Na některých projektech instalujeme obnovitelné zdroje energie jako například hlubinné vrty nebo solární panely na střechy. Budoucí obyvatelé novostaveb od UBM se zpravidla mohou těšit na celkově kvalitnější vnitřní prostředí z hlediska akustiky či tepelné pohody, výbornou dopravní obslužnost a občanskou vybavenost v blízkém okolí.“

Předchozí

Modernizace a rozšíření areálu společnosti SAKO

Palác Archa slaví sto let

Další