Invaze do soukromí v digitálním věku

|

Chytrá domácnost, ilustrační snímek. Foto: Wikimedia Commnost (CC-BY-SA-4.0)

Chytré domácnosti jsou revolucí v pohodlí, ale za jakou cenu? Integrace našich domovů s digitálními technologiemi již dnes nabízí nepřeberné množství výhod v podobě automatizace každodenních úkolů. Avšak chytrá domácí zařízení, od hlasově ovládaných asistentů přes bezpečnostní kamery po dálkově ovládané ledničky, současně velmi přesně zaznamenávají i náš pohyb či preference. S tímto pokrokem tedy nutně přichází i rostoucí obavy o ochranu soukromí a bezpečnost našich dat. Zařízení propojená prostřednictvím internetu věcí (IoT) tak otevírají dveře potenciálním kybernetickým hrozbám, na které si uživatel musí dát pozor, upozorňují advokáti Eversheds Sutherland David Němeček a Marek Poloni.

Chytré domácnosti jsou novým způsobem, jakým ovládáme a sledujeme naše domácí prostředí. Tyto domácnosti využívají zařízení připojená k internetu, jako jsou inteligentní termostaty, osvětlení, bezpečnostní systémy a domácí spotřebiče, které umožňují jejich dálkovou kontrolu a monitorování. Tato zařízení jsou navržena tak, aby automatizovala každodenní úkoly a přizpůsobila se našim potřebám a preferencím. Při poskytování těchto výhod však chytrá domácí zařízení sbírají velké množství dat o našich životech – o návycích, preferencích a rutinách, včetně informací o našem pohybu.

Data zahrnují i velmi intimní údaje, jako jsou například spánkové vzorce. Jsou sbírána neustále a s cílem nejen optimalizovat výkon zařízení, ale také poskytovat personalizovaná doporučení a služby. Typicky inteligentní kávovar může analyzovat preference ohledně teploty a doby přípravy kávy, zatímco chytrá lednička sleduje spotřebu potravin a navrhuje recepty na základě obsahu vaší lednice.

Kromě poskytování užitečných funkcí a personalizace však shromažďování a analýza těchto dat vyvolávají otázky ohledně soukromí a bezpečnosti. Data, která chytrá zařízení sbírají, mohou být velmi citlivá, a přenos do cloudového úložiště pro analýzu a následné sdílení s třetími stranami pro marketingové a výzkumné účely vzbuzují obavy ohledně toho, kdo má k těmto informacím přístup a jak jsou využívány.

Smartwatch 828786
Chytré hodinky, ilustrační snímek. Foto: Pixabay

Tento aspekt zdůrazňuje důležitost pečlivého zvážení bezpečnostních opatření a ochrany soukromí při výběru a používání chytrých domácích zařízení, jelikož použití těchto dat je stále převážně málo transparentní.

Rizikem je zneužití osobních údajů

Bezpečnostní hrozby spojené s používáním chytrých domácích zařízení zahrnují široké spektrum problémů. Od úniků dat po neoprávněný přístup a ovládání zařízení, která mohou ohrozit soukromí a bezpečnost obyvatel domácnosti. Jedním z nejzávažnějších rizik je možnost úniku osobních údajů jako jsou jména, adresy, platební informace a další citlivá data. Tato rizika nejsou omezena pouze na možnost zneužití těchto informací pro účely krádeže identity, ale také na potenciální prodej těchto údajů třetím stranám.

[polonim] Portrait Web Newstyle
Advokát Marek Poloni se ve své praxi věnuje zejména smluvnímu a korporátnímu právu se zvláštním zaměřením na digitální služby, kyberbezpečnost, IP/IT a ochranu osobních údajů. Foto: Eversheds Sutherland

Dalším významným rizikem je zranitelnost vůči útokům hackerů, kteří mohou získat přístup k domácí síti a citlivým datům. Propojením s jedním chytrým zařízením mohou hackeři získat přístup a spustit útoky na ostatní zařízení v síti, včetně počítačů a smartphonů, což zvyšuje riziko neoprávněného sledování a ovládání.

Útoky na chytrá domácí zařízení mohou zahrnovat různé scénáře, jako je kompromitování zařízení kvůli špatné konfiguraci nebo využití výchozích hesel, což může vést k tomu, že hackeři získají kontrolu nad těmito zařízeními. Následovat může neoprávněné otevírání zámků, zasahování do domácí automatizace prostřednictvím chytrých reproduktorů nebo dokonce manipulaci s chytrými spotřebiči, jako jsou lednice a kávovary.

Specifickou obavou je také možnost, že chytré domácí zařízení může sledovat pohyby a aktivity obyvatel, včetně času příchodu a odchodu z domova a frekvence používání určitých zařízení. Tyto informace mohou být využity k vytváření detailních profilů chování a preferencí, které mohou být následně prodávány inzerentům. Jedná se o takzvané sociální inženýrství. Například, pokud chytré zařízení zaznamenává, že obyvatelé opouštějí dům každý všední den v 8:00 a vrací se v 16:00, může tuto informaci použít k závěru, kdy je nejpravděpodobnější zastihnout obyvatele domácnosti během dne doma, což by mohlo sloužit inzerentům nebo i potenciálním zlodějům.

Obdobně, pokud zařízení sleduje, jak často a kdy obyvatelé domácnosti používají fitness zařízení nebo kuchyňské spotřebiče, mohou být tyto informace použity k vytvoření detailního obrazu o jejich životním stylu a zájmech.

Obrana? Volte renomované výrobce

Za prvé, zvolte si zařízení od renomovaných výrobců s dobrou pověstí v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti; ideálně taková, která bezpečnostní úřady nepovažují za hrozbu. Před koupí si přečtěte recenze a proveďte důkladný výzkum, abyste mohli učinit informované rozhodnutí.

[david Němeček] Portrait Web Newstyle Cmyk
Advokát David Němeček poskytuje právní poradenství zejména v oblasti práva nemovitostí, kyberbezpečnosti nebo při získávání investičních pobídek. Foto: Eversheds Sutherland

Pečlivě si přečtěte zásady ochrany soukromí výrobce před koupí, abyste pochopili, jak výrobci nebo další strany, které poskytují služby pro chytrá zařízení, sbírají, používají a sdílejí vaše údaje.

Silné heslo a aktivace dvoufaktorového ověření, kdekoliv je to možné, významně zvyšují bezpečnost vaší domácí sítě. Nezapomeňte aktualizovat firmware vašeho routeru a zvažte oddělení vašich chytrých domácích zařízení do samostatné sítě, aby se omezil potenciální dopad úniku dat.

Zvažte také vypnutí jakýchkoliv nepotřebných funkcí na vašem zařízení, které nebudete používat, protože tyto funkce mohou shromažďovat a přenášet dodatečná data. Pravidelně aktualizujte vaše zařízení a udržujte jejich software aktuální. Nové aktualizace mohou obsahovat důležité bezpečnostní doplňky.

Případná instalace dalšího antivirového softwaru na zařízení vám poskytne další vrstvu ochrany proti útočníkům – mnoho moderních antivirových balíčků obsahuje dodatečný balíček, který udržuje vaši domácí síť v bezpečí a automaticky chrání všechna připojená zařízení. Rovněž před prodejem zařízení proveďte resetování do továrního nastavení pro odstranění všech osobních informací a personalizovaných nastavení. Tím zajistíte bezpečnost vašeho chytrého domova a zabráníte, aby vaše citlivá data padla do špatných rukou.

Předchozí

Se stopkou historie na horských kopcích nebo s kapkou mořské soli na jazyku

Ocenění TOP Estate & Business zná své vítěze

Další