Jak mohou být QR kódy účinně využity ve stavebnictví?

|

pexels.com

QR kódy jsou v současné době mimořádně populární. Jsou běžně viditelné na informačních tabulích, reklamních materiálech a vstupenkách na různé kulturní události. V důsledku pandemie covidu-19 začaly mnohé restaurace používat QR kódy na stolcích pro bezkontaktní zobrazení menu a provádění plateb. Lidé, kteří mají zkušenosti s používáním QR kódů, dobře vědí, jak rychle lze informace pomocí nich načíst. Tato technologie se tak rozšířila z běžného užívání mezi zákazníky až do průmyslových odvětví, včetně stavebnictví. Adam Heres Vostárek, odborník na digitalizaci procesů ve stavebnictví ze společnosti PlanRadar, nám přibližuje, jak lze tuto technologii efektivně využít při výstavbě a správě nemovitostí.

Adam Heres Vostárek ze společnosti PlanRadar vysvětluje, že způsob fungování QR kódů je překvapivě jednoduchý. Právě tato jednoduchost je jedním z hlavních důvodů, proč je tato technologie tak oblíbená a rozšířená. Každý QR kód se skládá z černých a bílých čtverců, které obsahují číselné kódy, jež lze snadno načíst a převést na informace téměř okamžitě. To, že je možné rychle a spolehlivě získat potřebné informace přímo na místě zájmu, je podle něj hlavním důvodem, proč se QR kódy stále častěji využívají i ve stavebnictví. Tento přístup je nejen pohodlný a praktický, ale také snižuje riziko nedorozumění a přispívá ke snížení nákladů a zvýšení efektivity práce.

QR kódy mají mnoho výhod. Jednou z nich je snadná použitelnost a nenáročnost na drahé vybavení či složité know-how. Lze je snadno vytisknout nebo aplikovat na různé povrchy. Dále umožňují udržovat potřebná data v aktuálním stavu, což eliminuje potřebu pravidelně vyměňovat informační štítky. Prostřednictvím mobilního zařízení s čtečkou QR kódů získají všechny zúčastněné osoby nezbytné informace o projektu.

Praktické aplikace QR kódů

  1. Snadná dokumentace během stavebního procesu: QR kódy zjednodušují a zefektivňují dokumentaci a vedení stavebního deníku digitální formou. Každá část stavby může být označena QR kódem obsahujícím informace o datu instalace, použitých materiálech, dodavatelích a zjištěných závadách nebo kontrolních seznamech chyb. To minimalizuje riziko nedorozumění a přerušení stavebních prací a zlepšuje efektivitu komunikace mezi pracovníky.
  2. Sledování materiálů a vybavení: QR kódy umožňují snadné sledování materiálů od výroby až po instalaci. Každý materiál může mít svůj vlastní QR kód obsahující informace o dodavateli, datu výroby, způsobu využití a dalších relevantních údajích. Tímto způsobem lze sledovat pohyb materiálu a zajišťovat dodržování standardů a řízení kvality.
  3. Zlepšení bezpečnosti na stavbě: QR kódy mohou být využity ke zlepšení bezpečnosti na stavbě tím, že poskytují pracovníkům přístup k bezpečnostním pokynům a instrukcím pro používání zařízení a strojů. To snižuje riziko pracovních úrazů a zlepšuje pracovní prostředí.
  4. Komunikace a servisní záznamy: QR kódy usnadňují komunikaci mezi různými účastníky projektu, jako jsou subdodavatelé, a umožňují jim přístup k aktuálním plánům, instrukcím nebo servisním záznamům. To zabraňuje chybám způsobeným špatnou komunikací nebo prací se zastaralými daty.
  5. Přenos informací o modelu budovy (BIM): QR kódy umožňují snadný přenos informací o modelu budovy všem účastníkům projektu. Kódy umístěné na různých částech staveniště poskytují okamžitý přístup k 3D informacím o budově a minimalizují riziko chyb při plánování a realizaci stavebních prací.

QR kódy se ukazují jako účinný prostředek pro sdílení informací

V dnešní době, kdy je většina stavebních pracovníků vybavena mobilními zařízeními, se stále častěji využívají QR kódy jako účinný prostředek pro sdílení informací. Tato nová tendence reflektuje potřebu komplexní komunikace mezi všemi účastníky stavebních projektů, zejména pak na velkých a komplexních projektech.

Stavební dohlední i ostatní pracovníci nyní snadno získávají přístup k důležitým datům a mohou je rychle sdílet. Postupné zavádění QR kódů do digitálních platforem pro profesionály v oblasti nemovitostí posiluje jejich potenciál v celém stavebním průmyslu. Tento trend představuje významný krok vpřed směrem k efektivnějšímu a bezpečnějšímu provádění stavebních prací.

Předchozí

Objem investic do komerčních nemovitostí rostl, ale…

Vitra Design Museum představuje výstavu s názvem Transform!

Další