Vitra Design Museum představuje výstavu s názvem Transform!

|

Nejnovější výstava Vitra Design Museum ve Weil am Rhein s názvem Transform! Designing the Future of Energy se zaměřuje na proměnu energetického sektoru z pohledu designu. Od každodenních předmětů využívajících obnovitelnou energii až po solární domy a větrné elektrárny, až po inteligentní mobility a futuristické vize měst soběstačných. Energie se stala hlavním hnacím motorem společnosti, je politická, neviditelná a všudypřítomná. Budovy, infrastruktura a produkty související s výrobou, distribucí a využíváním energie jsou vytvořeny člověkem. Design hraje klíčovou roli při přechodu na obnovitelné zdroje energie. Výstava, která bude k vidění ve Vitra Design Museum do 1. září 2024 a poté bude putovat po dalších mezinárodních výstavních prostorech, představuje inovativní produkty, experimentální projekty a architektonické koncepty budoucnosti.

Cílem výstavy je podpořit snahu o snížení celosvětových emisí uhlíku a zpomalit klimatickou změnu. Postupný přechod na obnovitelné zdroje energie se projeví ve všech oblastech života. Design hraje důležitou úlohu při propojení vědeckého výzkumu a koncových uživatelů. Výstava začíná zaměřením na lidské tělo a rozšiřuje se na zkoumání každodenních předmětů, měst a energetické krajiny. Prezentuje inovativní produkty, experimentální projekty, filmy, architektonické koncepty a vizionářské představy budoucnosti.

Návštěvníci jsou zváni k objevování vlastního potenciálu pro výrobu energie a ke zkoumání politických aspektů energetického vývoje. Další části výstavy se věnují tématům jako off-grid život, architektura, mobility a budoucnost energetických krajin. Ukazují inovativní přístupy a technologie v oblasti energetiky a představují nápady a koncepty budoucnosti. Výstava Transform! Designing the Future of Energy podtrhuje, že transformace energetických systémů vyžaduje nejen rozšíření obnovitelných zdrojů, ale i inteligentní design a urbanistické řešení. Designéři a architekti přispívají k změně životního stylu a podílejí se na dosažení udržitelné budoucnosti. Energie představuje jednu z největších výzev současnosti, ale také jednu z největších příležitostí pro přetvoření světa.

Předchozí

Jak mohou být QR kódy účinně využity ve stavebnictví?

Typ skla použitý v oknech je klíčový pro fyzické, ale i duševní zdraví

Další