Jihočeská Volyně nabídne vize pro stavebnictví. Na dva dny se stane světovým centrem dřevostaveb

|

Ho-Ho Wien – 84 m. V Seestadt Aspern se v dubnu 2017 začalo s výstavbou 84metrového mrakodrapu 24 nadzemními podlažími a s hrubou užitnou plochou 25 tisíc m2. Dokončen byl v roce 2018 a stal se tedy nejvyšší dřevostavbou světa. Investiční náklady dosáhly 65 mil. Euro (přepočet cca 70 000 Kč/ m2). Zdroj: Aschl Edelstahl.coom

Významné autority z oblasti stavebních systémů na bázi dřeva z celého světa se 26. a 27. března sjedou do jihočeské Volyně. Proběhne zde 25. ročník mezinárodní konference Dřevostavby. Zájem o tuto konferenci je mezi odborníky trvale vysoký a pravidelně sem přijíždí více než 600 účastníků z mnoha zemí. Ve Volyni jsou totiž pokaždé prezentovány nové projektové principy, konstrukční detaily, postupy zpracování dřeva a výroby dřevěných prvků, ale i aspekty navrhování, realizace a provozu dřevostaveb. Význam tohoto obnovitelného materiálu stoupá zejména v souvislosti s aktuálními cíli snížit skleníkové plyny při výstavbě i chodu staveb.

Za konferencí stojí renomovaná Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni, která letos oslaví 160. výročí od svého založení, a oblastní kancelář České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Českých Budějovicích (ČKAIT). 

„Jsme přesvědčeni, že dřevo jako obnovitelný materiál má mnoho vlastností, které z něj vytváří stavební materiál budoucnosti. I proto se konference ve Volyni každoročně účastní vysoký počet mladých lidí, kteří vnímají dřevo stejně jako my,“ vysvětluje člen představenstva a předseda výboru oblasti ČKAIT České Budějovice Ing. František Konečný.

K vynikající pověsti školy a konference významně přispívá i důraz na aplikovaný výzkum, úzká spolupráce se soukromým sektorem nebo četné mezinárodní projekty. Mezi řečníky se objeví projektanti, architekti, zástupci dřevozpracujícího průmyslu i realizační a specializované dodavatelské společnosti z takových velmocí dřevostaveb, jakými jsou Švýcarsko, Kanada, Rakousko nebo Finsko.

Několik příspěvků přednesou kolegové a kolegyně z Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu, která s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Volyni úzce spolupracuje. K významným partnerům nadcházející konference patří i Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) či Technische Hochschule z Deggendorfu. Německé zkušenosti jsou důležité nejenom po technické stránce, ale také z hlediska rozvoje mezilidských kontaktů a přeshraniční spolupráce.

„Letošní ročník konference je svým způsobem manifestem, který potvrzuje oprávněnost podpory dřevostaveb a obecně dřeva jako významného stavebního materiálu – navíc velmi vhodného z hlediska energetické náročnosti budov. Což je cílem novelizací evropských směrnic i zákonů na úrovni EU i ČR. Ve Volyni se už 25 let ukazují cesty, jak toho dosáhnout v praxi,“ uvedl předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek.

Hoho Haus Wien Zdroj Internet
Ho-Ho Wien – 84 m. Zdroj: Aschl Edelstahl.coom

Propojení odborníků, výzkumníků i zástupců stavitelské praxe bývá na základě volyňské konference velmi často zúročeno konkrétními řešeními nebo spoluprací na stavebních záměrech. Jak potvrzuje RNDr. Jiří Homolka, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni, v minulosti se již stalo několikrát, že přednášející z různých států vytvořili funkční autorský tým na připravované stavbě. Vybízí k tomu atraktivní dvoudenní program i patrná proměna stavebnictví, v němž dřevo a dřevěné prefabrikáty zažívají aktuálně velkou renesanci.

Důraz na stavební detail a konkrétní řešení

Jednou z řady předností konference ve Volyni je velký důraz na stavební detail, konkrétní konstrukční řešení a inovace. „Nikoho z přítomných nemusíme přesvědčovat o výhodnosti, vhodnosti a přednostech dřeva na stavbách. Velkou budoucnost má podle mne využívání prefabrikovaných deskových prvků z lepeného lamelového a křížem vrstveného dřeva. Z řady důvodů však vícepodlažní dřevostavby ve většině případů nebudou pouze ze dřeva, ale budou u nich používány různé nezbytné železobetonové a ocelové prvky či tuhé stropní konstrukce,“ doplnil Špalek, sám profesí statik.

První konferenční den, úterý 26. března, je zasvěcen především srovnání přístupu ke dřevu, dřevěným konstrukcím a usazení různých typů dřevostaveb v podmínkách jednotlivých států. V daném kontextu bude pro Českou republiku velmi aktuální přednáška doc. Ing. Petra Kuklíka, CSc., která se bude týkat i nových postupů pro navrhování výškových dřevostaveb podle 2. generace Eurokódu 5. Nejedná se však o technicky jednoduchý úkol, musí se totiž upravit české normativní požadavky požární bezpečnosti staveb. V současnosti ho řeší UCEEB ČVUT.

Detailně pak proběhne diskuse o možnostech využití a fyzikálních vlastnostech CLT (cross laminated timber) panelů – tedy masivních stavebních prvků s délkou až 16 metrů, které se jeví jako ideální pro rozsáhlejší stavby nebo jako variabilní prefabrikát pro rodinné domky. V jiné části programu se bude rozebírat rostoucí odolnost předpjatých dřevobetonových panelů.

V průběhu druhého dne se pozornost soustředí na referenční návrhy nebo realizace a konkrétní technicko-konstrukční aspekty dřevostaveb. Aktuální trendy i na poli vědy a výzkumu, které zastoupí témata jako analýza spojů s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích (MNC) nebo diagnostika obloukové konstrukce sportovní haly, doplní i pohledy do historie. Takto bude například přiblížena statická analýza barokních krovů – třeba v kontrastu s možnými následky vlhkosti u jednoplášťové ploché střechy dřevostavby s OSB deskou.

Analytické i diagnostické pohledy

Inovativní přístupy jsou v programu konference Dřevostavby 2024 vhodně doplněny pohledy analytickými a diagnostickými. To platí i pro doprovodný program, v němž se objeví například tým Výzkumného centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) v čele s prof. Ing. Janem Tywoniakem, CSc. V rámci workshopu bude prezentovat výsledky svého zkoumání stavebně-fyzikálních vlastností dřevostaveb, a to včetně predikování a exaktního měření vlhkosti. Právě ta patří do množiny předsudků, zejména ve vztahu k energetické náročnosti tohoto typu staveb.

Celá akce má však ještě jeden zásadní rozměr – podporu technického vzdělání. „Konference je přínosem nejen pro stavební praxi, výzkum i veřejnou správu, ale také pro školství,“ doplnil ředitel RNDr. Jiří Homolka. „Pro studenty je to příležitost dostat se do přímého kontaktu s odbornou praxí v prostředí jejich školy, setkat se se špičkami studovaného oboru a možnost zajistit si odbornou či zahraniční stáž nebo ve finále i perspektivní zaměstnání,“ uvedl.

Předchozí

Nájemní smlouvu na méně než dva roky má téměř polovina nájemníků

Třebíč chystá prodej pozemků pro stavbu 200 bytů a 48 rodinných domů

Další