Jistě, že beton, ale ne ledajaký!

|

Je tomu už dávno, kdy beton plnil pouze funkci obyčejné šedé stavební směsi. Zvyšující se nároky moderní architektury nabádají výrobce tento materiál stále zdokonalovat. Technologický vývoj betonu tak zaznamenal v posledních letech obrovský posun a to nejen ve vyztužování, ale prakticky ve všech jeho vlastnostech, především však po estetické stránce. Na konci loňského roku dokončila stavební společnost SYNER v roli generálního dodavatele unikátní projekt ekologicky šetrné budovy centrálu ČSOB v Hradci Králové.

Interiér nejen designově nadčasového objektu zdobí v kancelářích i na chodbách grafický beton nejrůznějších motivů a návštěvník budovy si uvnitř může připadat jako v prostorách umělecké galerie. Průběh, úskalí i nestandardní řešení, která se vyskytla během realizace centrály ČSOB přiblíží Ing. Marek Hlubuček z výrobního oddělení firmy SYNER.

Pro začátek, vysvětlíte nám ve stručnosti, co grafický beton vlastně je?

Tato technologie vznikla v 90. letech minulého století ve Finsku a užívá se v oblasti pohledových betonů. Systém umožňuje pomocí rastrové formy do betonu vtisknout různé grafické motivy, obrázky nebo dokonce detailní fotografie. Jde o metodu, která prakticky dekoruje samotný povrch materiálu a její krása spočívá v kontrastu mezi hladkým povrchem a hrubou vnitřní strukturou betonu.

Přiblížíte nám samotný postup výroby?

V první řadě je nutné správně vložit speciální papír neboli formu do bednění, na kterém je od výrobce v dané grafice a struktuře lokálně nanesen zpomalovač tuhnutí. Po přesném načasování odbednění a následném vymytí betonu se na povrchu vykreslí požadovaný grafický motiv.

Liší se beton svým složením, když víte, že jej budete používat na pohledové plochy?

Již při návrhu betonové směsi jsme daný problém konzultovali s hlavním technologem betonárny, který dohlížel i na vyladění speciální receptury pro tyto pohledové konstrukce. Před finální realizací jsme ještě vytvořili několik zkušebních vzorků, abychom odpozorovali, jak se materiál v průběhu chová a na základě toho se nám podařilo nalézt ideální recepturu směsi betonu a zvolit technologii i pracovní postup provádění.

Sloupy uvnitř budovy ČSOB jsou opravdu bohatě zdobené, s jakými motivy SYNER pracoval a kdo vyrábí formy?

Motivy charakterizují rozmanité tvary geologických vrstev, které byly nalezeny právě v lokalitě, kde budova ČSOB stojí. Uvnitř banky můžete vidět různé horniny, kořeny, tvarově zajímavé rostliny a květiny.

Papírové šablony jsme nakupovali ve Finsku, kde se i vyrábějí a mají na ně svůj patent.

Je nějaké omezení při návrhu formy? Kolik šablon SYNER v ČSOB použil?

Na stavbě jsme realizovali 64 sloupů a to jak kulatých, tak s ostrými hranami. Každý sloup má originální design, takže jsme museli předem řešit i to, kdyby se při složitém technologickém postupu dekorovaný sloup pokazil, pak bychom museli mít adekvátní náhradu. Dodání nové šablony od výrobce totiž trvá zhruba 4 týdny od objednání, což by omezilo celý stavební proces a to jsme si nemohli dovolit. Při návrhu motivu formy je výrobce omezen pouze velikostí speciálního papíru ze kterého se šablona vyrábí, pruh je 3,3 m široký, délka je pak neomezená. Motiv může být libovolný.

Grafický beton se většinou aplikuje na plochý a rovný podklad, SYNER však jako první dokázal uvnitř banky aplikovat motivy na oblé tvary nosných sloupů. Jak náročné to bylo?

Již v prvopočátcích při samotných úvahách, jak technologicky ke zpracování sloupů přistoupíme, jsme vše konzultovali s výrobcem membrán pro grafický beton. Náš hlavní dotaz zněl, zda se jeho produkty vůbec dají využít na svislé konstrukce prováděné přímo na stavbě. Odpověď však byla poměrně znepokojivá. Výrobce nám sdělil, že se o to pokoušeli pouze v Japonsku a výsledek nedopadl vůbec dobře. Oproti klasické výrobě stěnového prefabrikátu, u kterého se předpokládá, že bude vyhotoven v horizontální poloze, za konstantní teploty a v suchém prostředí ve výrobní hale jsme naopak byli nuceni dělat konstrukce ve svislé poloze, na oblém profilu a ve venkovním prostředí včetně zimy. Díky odbornému přístupu a pečlivé práci celého našeho realizačního týmu včetně vlastního střediska monolitů, které mělo v ČSOB na starost zhotovení grafického betonu, se podařilo najít ty správné postupy a prostředky. A finální výsledek je opravdu vynikající.

Je vhodnější dekorovat touto metodou interiéry? Myšleno tak, že když je zobrazený vzor docílen vystoupením hrubé struktury betonu, je nějak kvalita materiálu snížena vystavováním povětrnostním vlivům?

Hned na začátku je klíčové zvolit správný typ betonu s adekvátními vlastnostmi. Tato metoda je navrhnuta prioritně na prefabrikované betonové fasády, takže trvanlivost a odolnost grafického betonu je opravdu velká a použití ve venkovním prostředí jeho kvalitu nijak nesnižuje.

Používáte tuto technologii i na dalších realizovaných zakázkách?

Je to relativně drahé a méně známé grafické ztvárnění betonu, které není v projektech obvyklé. Na druhou stranu se jedná o trvalé dílo, které si můžete nechat provést dle svých představ.

Aktuálně však nepracujeme na žádné zakázce, která by zahrnovala požadavek na realizaci grafického betonu, byť i na tuto možnost naše investory upozorňujeme.

Předchozí

Vybíráme to nejzajímavější z nového čísla E&B

Dvaadvacet let křišťálových glóbů

Další