Kanceláře jako digitální hřiště

|

Nové kanceláře společnosti Livesport navazují na předchozí patra, kombinují sport a moderní technologie. Navržený prostor nadále rozvíjí sportovní myšlenky, inspirací nebyl však samotný zápas, nýbrž těžká dřina tréninku a zdokonalovaní se v rámci přípravy. Návrh byl inspirován generickou tělocvičnou, která se dá pomocí cvičebních pomůcek přizpůsobit k tréninku nejrůznějších kancelářských činností. Tělocvična je v podlaze definovaná konstantní plochou kobercových čtverců a ve stropě pravidelným rastrem bodových svítidel a bezpodhledového stropu. 

Autor: Jakub Heidler, Jan Kačer, Studio Reaktor

Foto: Studio Flusser

Tento prostor je dále doplněn o tři hlavní nosné prvky návrhu – lajny v podlaze, sportovní náčiní a elektronickou tužku. Tyto hlavní tři myšlenky jsou abstrahovány pomocí architektonických výrazových prvků propisujících se kancelářemi. Lajnu chápeme jako prvek zónující jednotlivé částí kanceláří, sportovní náčiní jakožto prvky, jež umocňují výkon uživatelů. Třetím hlavním motivem je elektronická tužka, navigační systém usnadňující taktiku nově příchozím sportovcům, aby rychle zapadli do týmové hry.

LAJNY – zónování ofisu

Lajna ve sportu definuje mantinely hřiště, dělí hrací plochu do jednotlivých zón. Stejně tak kancelářská lajna slouží pro ohraničení rozdílných zón v prostoru. Míst, kde se zaměstnanci soustředí, kde týmově spolupracují a v kde je naopak očekáváno plného soustředění jednotlivce. Vznikají tak pracovní místa, kanceláře, zasedací místnosti či prostory pro relax a odpočinek. Lajna je dále užita k zvýraznění úložných prostor, akcentování vstupů a skladů. Princip lajnování je využíván jako orientační systém v kanceláři.

NÁČINÍ – pomůcky zlepšující výkon

Sportovní náčiní (například kužely či bedny) používají sportovci během tréninku, pomáhá jim docílit nejlepší přípravy a výkon v zápase. V kanceláři tyto pomůcky pomáhají dosáhnout co nejlepších pracovních výsledků při každodenním koloběhu. Náčiní je zde abstrahováno do podoby dřevěných a plechových boxů, ty jednak oddělují prostory, dále ve svých útrobách obsahují zasedací místnosti a úložné skříně, telefonní budky, vytvářejí samotný prostor. Tréninkové kancelářské pomůcky pomáhají zlepšit techniku i výkon všech zaměstnanců.

TAKTIKA – elektronická tužka

Řešené patro slouží pro vysoce postavené manažery Livesportu, zde vzniká „taktika“ firmy. Správná strategie, plán pohybu hráčů je klíčovým momentem, jež vyhrává zápasy, posouvá sportovce blíže k cíli. Taktika bývá ve sportovních přenosech analyzována skrze elektronickou tužku, kterou jsme propsali do zvlněného liniového osvětlení. Linie naviguje v prostoru, vede návštěvníka, zvýrazňuje zásadní prvky. Místa setkávání jsou označena křížkem pro svou důležitost, podstatné spoty v kanceláři jsou světlem zakroužkována.

Předchozí

Elipsa, která budí pozornost

Mzdy ve stavebnictví rostou

Další