Město a řeka

|

Přijďte se do CAMPu projít řekou. Uvidíte zbrusu novou podobu Rohanského ostrova a další dvě desítky projektů

Ještě do 17. prosince 2023 máte možnost navštívit výstavu, která podrobně představuje výsledky soutěžního dialogu na Rohanský ostrov, který spojí rekreační využití s přirozenou protipovodňovou ochranou. Vítězem se stal česko-belgický tým složený z ateliérů OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR. Na území 56 hektarů vznikne povodňový park, který propojí člověka s řekou, zachová tamní biodiverzitu a efektivně přispěje k protipovodňové ochraně města. Na tento a dalších dvacet čtyři projektů se můžete těšit v nové výstavě v CAMPu.

Rohanský ostrov a všichni Pražané, kteří sem chodí, si hezčí podobu této lokality zaslouží. Věřím, že nový park k tomu přispěje. A jsem rád, že projekt zohledňuje nejen místní specifika, ale nezapomnělo se ani na protipovodňovou ochranu města,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

Výstava reaguje na znovuobnovený zájem města o „svoji“ řeku a představuje veřejnosti aktuální trendy v územním rozvoji říční krajiny na příkladech dvaceti pěti konkrétních projektů, které se na Vltavě či v jejím bezprostředním okolí chystají k realizaci. Škála projektů je široká a začíná velkými veřejnými realizacemi, jako je příměstský park na soutoku Vltavy a Berounky, první svého druhu v ČR, či komplexní proměna Trojské kotliny.

Expozice také prezentuje menší projekty od úprav koryt přítoků Vltavy – Rokytky, Botiče nebo Motolského potoka – přes infrastrukturní stavby, reprezentované třeba novým Dvoreckým mostem a lanovkou v Podbabě, až po významné veřejné budovy na břehu řeky v podobě nového koncertního sálu – Vltavské filharmonie,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Praha Zitra Rohansky A Libensky Ostrov

Návštěvníci CAMPu se projdou po obou březích Vltavy od Zbraslavi až po Podbabu díky modelu řeky, který se v měřítku 1:1 000 a v délce dvacet pět metrů vine celým výstavním sálem, jehož podlaha se pod paprsky UV světla dokáže před očima pozorného návštěvníka proměnit v obří mapu pražského vodstva. Prostoru sálu vévodí obří laminátová labuť, která za pomocí brýlí pro virtuální realitu přenese návštěvníky na konkrétní místa u břehů Vltavy. Mohou se tak ocitnout na pilíři rozestavěného Dvoreckého mostu nebo na veřejnosti nepřístupné špičce Císařského ostrova.

Průvodcem jim při tom bude propagátor architektury Adam Gebrian. Širokoúhlá projekce zve na cestu do minulosti Vltavy i Prahy pomocí historických rytin, map, fotografií i archivních záběrů. Analogová část výstavy pak shrnuje základní informace a „vltavská nej“, kolem kterých možná dennodenně chodíme, aniž bychom si je vůbec uvědomovali. Návštěvníci se tak například dozví, že nejhlubší (až 9 m) je Vltava pod Vyšehradem, nebo že její celkovou délku v Praze (zhruba 30 km) připadá 20 km protipovodňových opatření.

Praha Zitra Mesto A Reka 08

Informace obsažené na výstavě vycházejí především z dokumentů zpracovaných Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, zejména z Koncepce pražských břehů. Za významnou pomoc a spolupráci při přípravě výstavy pak děkujeme všem kolegům z IPR Praha zejména z kanceláří archivu, veřejného prostoru a zelené infrastruktury,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Předchozí

SANTINI 2023

Automatické mlýny po náročné konverzi

Další