MMR podpoří architektonické a urbanistické soutěže obcí

|

Obce mohou získat dotaci až 400 tisíc korun na architektonické a urbanistické soutěže

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+. Pro obce v ní vyčlenilo celkem 5 milionů korun. Cílem je přispět ke kvalitnějším návrhům staveb a veřejných prostranství. Maximální výše podpory na soutěž je 400 tisíc korun.

„Architektonické a urbanistické soutěže se zatím v Česku bohužel využívají jen málo, přinášejí přitom řadu výhod. Lidé se díky nim dříve seznámí se stavebními projekty. Dávají jim možnost aktivně se zapojit do procesu vytváření míst, kde žijí. Soutěže taky prokazatelně vedou k hezčím, úspornějším a efektivnějším stavbám,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Předmětem soutěže mohou být návrhy staveb veřejného občanského vybavení, veřejných prostranství, ostatních staveb veřejné infrastruktury a dále staveb pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví obce. Ve všech případech může jít o novostavby nebo o rekonstrukce existujících staveb. Kromě toho může být předmětem soutěže také koncepce území. 

Z dotace je možné financovat až 50 % nákladů na ceny a odměny v jedné soutěži. Maximální částka je 400 tisíc korun, a to i v případě dvoufázové soutěže. Výzva je určena výhradně obcím, které vyhlásí veřejnou soutěž a Česká komora architektů ji uzná jako regulérní. 

MMR začalo realizovat program Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ v loňském roce, kdy přijalo 17 žádostí o dotace v celkové výši necelých 6 milionů korun. Resort očekává, že v roce 2024 bude zájem o dotace podobný. 

Vyhlášenou výzvu najdete na odkazu zde.

Předchozí

Stavebnictví nabízí velký potenciál pro udržitelný přístup

Opavský zimní stadion prochází zásadní rekonstrukcí

Další