Nová lávka na Rajské zahradě v Praze usnadní přestup z vlaku na metro

|

Foto: STRABAG

V úterý 2. dubna 2024 byla oficiálně uvedena do provozu lávka u stanice metra Rajská zahrada v Praze 14 za účasti představitelů hlavního města a dalších hostů. Tato nová stavba umožňuje pohodlné a rychlé spojení pro pěší mezi metrem a nedávno postavenou železniční zastávkou a zároveň zajišťuje bezpečný průchod oblastmi Kyje – Hutě přes trať a rušnou Chlumeckou ulici. Součástí slavnostního otevření lávky bylo také představení nových prvků navigačního systému Čitelná Praha v okolí.

„Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky dopravy, a proto je pro nás důležité vytvářet jim bezpečnou a pohodlnou infrastrukturu. I proto v Praze aktuálně probíhá boom ve výstavbě pěších lávek. Během loňského roku jsme totiž v Praze otevřeli Štvanickou lávku, lávku Havraňák a dvě lávky v Radotíně. Dnes zprovozňovaná lávka propojuje metro B s novou železniční stanicí Rajská zahrada a přilehlými obytnými čtvrtěmi a významně tak usnadňuje pohyb mezi nimi,“ uvádí I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib a dodává: „Na lávce zároveň také testujeme systém navigace v rámci projektu Čitelná Praha, který má za cíl usnadnit orientaci ve městě. Podpora pěší dopravy je pro nás totiž důležitá, neboť významně přispívá k udržitelnosti dopravního systému a také ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. V této souvislosti bych proto rád vyzval všechny Pražany, aby se zapojili do výzvy 10 000 kroků, která právě odstartovala.“

Mg 2696
Foto: STRABAG

Řešení problému, ale i rozvoj okolí Rajské zahrady

„Posílená infrastruktura na Rajské zahradě znamená nejenom řešení konkrétního problému v obsluze místa, ale i anticipaci budoucího rozvoje tohoto území. Budu rád, když se i v jiných částech Prahy nebudeme věnovat pouze řešení akutního dopravního problému, ale naopak mu účinnou přípravou investic do dopravní infrastruktury budeme předcházet a umožníme tak všestranný rozvoj metropole,” popisuje Tomáš Pek, předseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Část lávky nad železniční tratí byla přístupná veřejnosti již v prosinci loňského roku. Nyní byla kompletně dokončena a schválena k užívání, včetně úseku přes Chlumeckou ulici.

Kostka Palcak Marik3 Dsc 1933
Foto: STRABAG

Hlavní město Praha investovalo do výstavby lávky celkem 82,6 milionů korun bez DPH. Technicky se jedná o dvě příhradové ocelové lávky a dvě věže pro propojení úrovní na obou koncích. Věže obsahují výtahy a schodiště. Šířka lávky je 3,75 metru, šířka schodišť pak 1,75 metru. Délka lávky přes Chlumeckou ulici činí 49,35 metru, přičemž překlenuje dvě pole železničního tělesa s rozpětím 20,27 a 16,73 metru.

„Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na další stavbě, která ulehčí pohyb nejen všem Pražanům. I přesto, že musely být práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek přes zimní období pozastaveny, vše se podařilo a nové propojení mezi stanicí metra, vlakovou zastávkou a čtvrtí Hutě už může sloužit všem,“ uvedl Petr Popsimov, technický ředitel společnosti STRABAG a.s.

Železniční zastávka Praha-Rajská zahrada již od prosince 2023 obsluhuje vlaky pěti linek, ale dosud chybělo kvalitní a rychlé propojení se sídlištěm Černý Most, které bylo dostupné pouze ve směru do čtvrti Hutě. Nyní je zastávka kompletně bezbariérově přístupná díky otevření pěší lávky přes Chlumeckou ulici.

„V rámci této stavby testujeme i nový systém statické navigace projektu Čitelná Praha. Zkoušíme zde nové prosvětlené nosiče, které by se v budoucnu měly objevit také v pražském metru. Zdálky upozorňuje na přítomnost vlakové zastávky také výrazný totem se symbolem vlaku a Eska,“ vysvětluje Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID, a pokračuje: „Na lávce navigační systém směřuje cestující k jednotlivým nástupištím, výtahům i východům. Pro jednotlivé směrové tabule jsou zde použity prototypy prosvětlených nosičů a také směrovky navigující na jednotlivé pěší i dopravní cíle v okolí.“ dodal.

Předchozí

Planeta Praha

Projekt Ahoj Vanguard dokončil fázi hrubé stavby

Další