KUNSTHALLE

|

Nové světlo pro současné umění

Galerie Kunsthalle Praha byla otevřena v únoru 2022. Jejím posláním je přispět k porozumění a provázání české současné umělecké scény s tou světovou. Život, atmosféru a energii jí však dodává především světlo. U galerie to platí dvojnásob. I v Kunsthalle bylo třeba kombinovat požadavky na funkcionalitu s respektem a šetrností vůči uměleckým dílům. Tentokrát se proto blíže podíváme na projekt osvětlení, jehož dodavatelem byla společnost EXX.

Text: Redakce

Foto: Petr Šolar

TOP EB

Kunsthalle je v obecné rovině instituce, pořádající umělecké výstavy soudobého umění. Zpravidla je řízena neziskovou organizací, nadací či spolkem. Ta pražská sídlí v Zengerově trafostanici. Jde o robustní a nenápadnou budovu, postavenou v roce 1934 podle návrhu architektů Viléma Kvasničky a Jana Mayera, pojmenovaná po propagátoru meteorologie fyziku a rektoru ČVUT Václavu Karlu Zengerovi. Sloužila jako trafostanice a měnírna, která zásobovala elektřinou celé Hradčany, Malou Stranu a napájela tramvaje.

Kunsthalle, největší soukromá galerie v Praze

A co má Zengerova trafostanice a Kunsthalle společného? Od roku 2021 vše. Transformační stanice díky Nadaci The Pudil Family Foundation transformovala sama sebe na největší soukromou galerii v Praze.

Díky umu a úsilí architektonického ateliéru Schindler Seko Architekti si stavba zvenku zachovala svoji autenticitu, i když z původních vnitřních dispozic zbylo minimum. Zatímco v původním provedení bylo vnitřní uspořádání diktováno technickou funkcionalitou budovy a s exteriérem budovy nijak nekomunikovalo. Dnes se stavba zprůhlednila, propojila a vnitřní dispozice krásně respektují vnější uspořádání budovy. Zahrnuje nyní tři samostatné galerijní prostory, místo pro speciální instalace a přednášky, design shop, bistro a kavárnu s terasou.

Součástí dnešní Kunsthalle je také moderní přístavba v místě, kde dříve byla technická terasa. Změnilo se i materiálové zpracování budovy. Stěny uvnitř jsou z hrubého zrnitného a ručně zdrsněného betonu. Na podlahách je teraco vyskládané z různých materiálů, v němž jsou zapuštěny kusy měděných drátů nebo porcelánových izolátorů – jako připomínka původní identity budovy.

Hlavní poznávací znak budovy

Hlavní identifikační prvek budovy v dnešní podobě tvoří lávka z nerezového plechu, na který je elektrickou metalizací neboli šopováním nanesen bronz. Lávka je zvýrazněna liniovým osvětlením instalovaným v samotné konstrukci. Důvod pro její vznik byl především praktický, protože původně z hlavního průčelí budovy nevedl do budovy žádný vstup. Stala se však hlavním poznávacím znakem budovy.  

Samostatnou disciplínou je rovněž osvětlení exteriéru, které pomáhá budovu identifikovat široké veřejnosti. V případě Kunsthalle je tím hlavním venkovním prvkem bronzová lávka, která je rozzářena vestavným liniovým osvětlením, instalovaným v samotné konstrukci. Osvětlení lávky je doplněno akcentovým osvětlením fasády včetně moderní přístavby. Poprvé je také exteriér budovy propojen s prosvětleným interiérem prostřednictvím vertikálních úzkých oken, která byla dříve zabedněna – a dnes naopak vtahují do nitra budovy.

Atmosféru a energii dodává především světlo

Architektura, dispozice a materiály vytváří identitu stavby. Avšak život, atmosféru a energii jí dodává především světlo. U galerie to platí dvojnásob. I v Kunsthalle bylo třeba kombinovat požadavky na funkcionalitu s respektem a šetrností vůči uměleckým dílům, které jsou pointou celého prostoru.

Projekt osvětlení pro ateliér Schindler Seko Architekti zpracovala kancelář Lighting Project & Consulting, která se na návrhy a konzultace v oblasti profesionálního osvětlení specializuje. Dodavatelem byla společnost EXX, která se osvětlením zabývá již téměř třicet let a probudila k životu již stovky podobných prostor.

V rámci projektu osvětlení však bylo potřeba vyřešit „běžné“ funkční prostory, jako jsou komunikace, toalety, design shop, bistro a kavárna, ale také prostory galerií, kde svítidla musí mít dokonalé barevné podání a minimální oslnění. Současně musí umožňovat flexibilní nastavení a akcentování dle typu a velikosti uměleckých děl. Svítidla musí být šetrná, aby svým zářením díla nepoškozovala. A v neposlední řadě musí být nenápadná, pokud možno až neviditelná, aby neodváděla pozornost od umění. V případě Kunsthalle jsou použita svítidla značek Intra Lighting, Ecoled, Simes a Erco.

Samozřejmou součástí světelné instalace je inteligentní systém řízení pomocí PC a tabletu a systém nouzového osvětlení. Obojí projektováno kanceláří LPC a dodáváno firmou EXX.

Nechte se vtáhnout, nechte se inspirovat

Posláním Kunsthalle Praha je přispět k porozumění a provázání české současné umělecké scény s tou světovou, a vytvořit inspirativní prostředí, které umožňuje objevovat a sdílet nové pohledy na kulturu a svět, v němž žijeme. Je to prostor, který každá metropole – a Praha obzvláště – potřebuje a který jí pomáhá vzkvétat.

***

Kunsthalle Praha

Investor: The Pudil Family Foundation

Architekt: Schindler Seko Architekti

Projekt osvětlení: Lighting Project & Consulting

Realizace osvětlení: EXX

Předchozí

Dům plný příběhů

CLAM-GALLASŮV PALÁC

Další