Pardubicko stále nevydalo stavební uzávěru kvůli stavbě spalovny

|

pixabay.com

Obec Čeperka na území Pardubic zatím nepřijala rozhodnutí o vydání stavební uzávěry, která by zabránila plánované výstavbě velké spalovny komunálního odpadu na svém území. Tento záměr představuje elektrárna Opatovice, která má za cíl nahradit část výroby tepla a elektřiny z hnědého uhlí zařízením pro energetické využívání odpadu. Ministerstvo životního prostředí v lednu schválilo pozitivní stanovisko o vlivu stavby na životní prostředí.

Obyvatelé Čeperky tento záměr v referendu v září 2022 odmítli, nicméně zákon jim umožňuje možnost opakování referenda na podzim letošního roku. Starostka obce Kristina Vosáhlová uvedla, že jednání s elektrárnou stále probíhají, a že možným řešením je opětovné konání místního referenda. Elektrárna však zatím nepředložila obci ani obyvatelům žádné konkrétní kompenzace nebo výhody, které by je motivovaly ke změně názoru.

Elektrárna se snaží nalézt společné řešení s vedením obce, ačkoliv jejím cílem není vyvolání nového referenda. Současně se snaží informovat občany o důsledcích, ale i přínosech, které by stavba mohla přinést. Mluvčí elektrárny Hana Počtová zdůraznila, že i přes negativní výsledek referenda v roce 2022 vnímá zájem obyvatel jako důležitý signál. Podle ní by obyvatelé Čeperky mohli z výstavby spalovny profitovat v podobě garantovaných cen tepla a pokrytí nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím obce.

Obec plánuje vydání stavební uzávěry na čtyři roky, avšak má možnost ji později zrušit. Mezitím chce provést změnu územního plánu, která by omezovala možnosti spalování pouze na odpad vzniklý v areálu elektrárny. Vedoucí stavebního úřadu v Pardubicích Jiří Vopršal uvedl, že obec musí při vydání uzávěry řešit případné námitky elektrárny, která je účastníkem řízení.

Plánovaná spalovna by měla zpracovávat 150.000 tun odpadu ročně a poskytovat teplo do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších obcí. Opatovická elektrárna se snaží nalézt kompromis, který by byl přínosný pro obyvatele Čeperky a pro obec jako celek, aniž by bylo nutné konání nového referenda.

Předchozí

Kraj započal v Pelhřimově s výstavbou muzejního depozitáře, který bude stát 157 milionů korun

Ohlédnutí za TOP EB 2024

Další