Port7 získal certifikaci LEED Platinum s nejvyšším hodnocením 

|

Port7 získal certifikaci LEED Platinum. Foto: Skanska

Nejnovější a největší administrativní projekt společnosti Skanska v České republice Port7 získal prestižní certifikaci LEED Platinum v nejnovější verzi v4. Projekt obdržel dle dostupných informací vůbec nejlepší hodnocení ze všech komerčních projektů postavených loni v České republice. Budovy D a E se umístily dokonce mezi nejlépe hodnocenými v žebříčku nejudržitelnějších kancelářských budov v Evropě certifikovaných v roce 2023. Náročná environmentální kritéria byla dodržována jak v průběhu výstavby, tak nyní při provozu budovy. Skanska dokázala získat v certifikačním schématu campus 3 platinové certifikace najednou.

Prestižní environmentální certifikace LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je jeden z nejužívanějších systémů hodnocení udržitelnosti budov na světě. Vyhodnocuje efektivitu provozu a vliv budov na životní prostředí.  Nejnovější projekt společnosti Skanska Port7 získal za budovu A 84 bodů a za budovu D a budovu E skóre 85 bodů.

Projekt Port7 byl posuzován přísnými kritérii certifikace LEED v4/4.1, která jsou v porovnání s předchozími normami ještě výrazně náročnější. Závazek odpovědnosti vůči životnímu prostředí je patrný z pečlivého přístupu, který byl zvolen během certifikačního procesu. Port7 navíc přistoupil k udržitelnosti komplexním způsobem, kdy současně usiloval o získání více certifikací pro více objektů najednou. Nejdříve prošel procesem celý areál Port7, přičemž byly hodnoceny prvky sdílené všemi třemi budovami. Následně prošla každá z budov svojí vlastní certifikací.

„Udržitelnost je součástí DNA společnosti Skanska a další úspěch v podobě hodnocení LEED Platinum potvrzuje, že se nám daří plnit dlouhodobý závazek souladu s ESG filozofií. Tento úspěch, zejména v rámci náročné verze certifikace LEED v4/4.1, dokazuje naše know-how a schopnost vytvářet projekty, které jsou atraktivní pro nájemce i návštěvníky,“ uvedla Eva Nykodymová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti jednotky komerčního developmentu společnosti Skanska pro střední a východní Evropu.

Dodala, že společnosti zavedla řadu opatření, jejichž účelem je snížení vlivu budovy na životní prostředí jak během projektování a výstavby, tak i při jejím provozu.

Nižší provozní náklady

Port7 vykazuje záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro 100 % své spotřeby. Instalovanými technologiemi výrazně snižuje energetickou náročnost objektu a podporuje šetrné vodní hospodářství. Díky vysoce účinným technickým opatřením dosahuje úspory energie až o více než 40 % oproti referenční budově certifikace LEED. To nejenže snižuje ekologickou stopu, ale také poskytuje nájemcům ekonomické výhody v podobě nižších provozních nákladů. Například používání úsporných zařizovacích předmětů nebo sběr dešťové vody a její následné využití k zavlažování ušetří až 43 % vody oproti standardním budovám (LEED reference).

Port7 se vyznačuje také vysoce výkonně navrženou fasádou a účinným a flexibilním systémem HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace). Více než 90 % všech pravidelně využívaných prostor je osvětleno přirozeným denním světlem, které je doplněno LED světly a regulací osvětlení ve společných prostorách. Provedené blower-door testy ve všech třech budovách prokázaly výbornou kvalitu fasády a naměřené parametry se blíží hodnotám pasivního domu. Projekt navíc maximálně podporuje biodiverzitu a nahradil brownfield rozsáhlým revitalizovaným parkem podél řeky a budoucí komunitní zahradou.

„Technologie jsou navrženy tak, aby splňovaly nejen požadavky vycházející z českých technických norem, ale také ještě přísnější podmínky Skanska kladené na úspory v rámci certifikace LEED a na zajištění kvality vnitřního prostředí v rámci certifikace WELL a WELL Health-Safety Rating, jejímž certifikačním procesem budova teprve projde,“ říká Nykodymová.

Port7 (2)
Port7 získal certifikaci LEED Platinum. Foto: Skanska

Provoz budovy ovládá datově řízený systém BMS (Building Management System), což vede ke zvýšení energetické účinnosti, snížení provozních nákladů a zvýšení komfortu a produktivity uživatelů budovy.  Jeho prostřednictvím lze efektivně řídit jednotlivé technologie. Osvětlení se nastavuje podle denní doby a ventilační systém zajišťuje přísun čerstvého vzduchu na základě měření koncentrace CO2 v místnosti. Efektivní vytápění umožňuje nastavitelný rozvrh obsazenosti budovy.

Ve spolupráci s Prahou 7 provedla Skanska také rekonstrukci nábřeží, kde společnost vytvořila nový park o rozloze 17 000 metrů čtverečních. Tím zde vzniklo také zcela nové propojení parků U Vody a Stromovka. Projekt tak slouží nejen nájemcům, ale celé čtvrti.

„Naším cílem bylo také začlenění budovy do okolí, tedy důsledně zohlednit také sociální hledisko, aby projekt vytvářel harmonii s okolním prostředím,“ říká na závěr Nykodymová.

Úspěch v rámci certifikace LEED Platinum by nebylo možné bez silného zapojení obou týmů Skanska, tedy jednotek komerčního developmentu a pozemního stavitelství. V jádru celého projektu stála spolupráce, vzájemné porozumění a vůle jít o krok dál. Na projektu spolupracovali rovněž další experti, a to zejména v oblasti energetického modelování a uvádění do provozu, kteří se také podíleli na tomto krásném úspěchu.

Celkový architektonický koncept Port7 připravilo respektované studio DAM.architekti.

Předchozí

Podíl zahraničních a českých firem v pražských kancelářích se dorovnává

Správa železnic vypsala architektonickou soutěž na nádraží Hranice na Moravě

Další