Správa železnic vypsala architektonickou soutěž na nádraží Hranice na Moravě

|

Hranice na Moravě, nádražní budova. Foto: Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)

Hranice na Moravě získají moderní přestupní uzel, který propojí vysokorychlostní i konvenční železnici s autobusovou dopravou. Právě vyhlášená architektonická soutěž Správy železnic se zaměřuje také na urbanistickou koncepci a environmentální aspekty s cílem zvýšit mobilitu obyvatel regionu.

Soutěž je vyhlášená jako anonymní, jednofázová a otevřená. Její účastníci mají za úkol zpracovat architektonicko-urbanistický návrh nového terminálu Hranice na Moravě a souvisejících objektů. Tyto stavby budou koordinovány s úsekem vysokorychlostní trati VRT Moravská brána spojujícím Brodek u Přerova s Ostravou.

Projektová část soutěžního návrhu zahrne budovu terminálu, která bude sloužit pro vlakové i autobusové nádraží. Její součástí jsou také přístupy na nástupiště a parkoviště. Na přilehlém autobusovém nádraží budou architekti kromě nástupiště a jeho zastřešení řešit také místa pro nabíjení autobusů a jejich odstavení. Určí rovněž podobu veřejného prostranství a zeleně v okolí terminálu.

Součástí soutěže je také ideová část, která se zaměřuje na širší okolí terminálu včetně území mezi nádražím a plánovaným obchvatem Hranic. Cílem je přirozeně propojit nové nádraží s městem, identifikovat další potenciál okolí a připravit se tak na jeho budoucí rozvoj.

Koncept představuje zásadní krok k posílení mobility a dostupnosti dopravy pro obyvatele Olomouckého i Moravskoslezského kraje i k udržitelnému rozvoji celého regionu. Podle studie proveditelnosti by se měla kapacita terminálu do roku 2050 blížit k deseti tisícům osob ve všední den. Díky jeho strategickému umístění namísto stávající nádražní budovy dojde k propojení vysokorychlostní a konvenční železnice i autobusové dopravy pod jednou střechou. Tím se cestujícím výrazně usnadní přestupy mezi autobusy, vysokorychlostními spoji do Olomouce, Ostravy, Brna i vlaky do Valašského Meziříčí a dále na Slovensko.

Předchozí

Port7 získal certifikaci LEED Platinum s nejvyšším hodnocením 

Praha má návrh vlastních stavebních předpisů. Zajistí si tak návaznost na ta předchozí

Další