Přestavby v plném proudu

|

aneb Budoucnost patří modernizaci

Rehabilitační ústav Hrabyně

Rehabilitační zařízení v Hrabyni se chystá modernizovat své prostory s podporou 350 milionů korun získaných z ministerstva zdravotnictví. Do konce příštího roku plánuje dokončit několik investičních projektů, které zahrnují nejen úpravy v Hrabyni, ale také na detašovaném pracovišti v Chuchelné. Tato modernizace má zvýšit nejen komfort pacientů, ale mírně také zvýšit kapacitu zařízení, která momentálně čítá 365 lůžek.

„Začneme s rekonstrukcí na pracovišti v Hrabyni, kde plánujeme přemístění pracoviště ergoterapie do nových prostor. Zároveň bude celá budova zateplená, vymění se okna, zateplí střecha a opraví balkony,“ uvedla ředitelka ústavu Andrea Ruprichová. Plánuje se také rozšíření pokojů s vlastním sociálním zázemím a přístavba nového oddělení. V Chuchelné je plánována výstavba spojovací lávky mezi spodní a horní částí areálu a rekonstrukce jednoho z pavilonů, kde jsou umístěni pacienti v nejtěžším stavu.

„Bude to poměrně náročný proces, protože bude probíhat za provozu, takže už dopředu budeme pacienty i zařízení upozorňovat na to, že to tady do konce příštího roku bude pro rehabilitaci a hospitalizaci náročné. Nemůžeme si ale i z ekonomických důvodů dovolit zavřít jakoukoli větší část lůžek,“ dodala Ruprichová.

Ústav s dvěma pracovišti poskytuje rehabilitaci pacientům s postižením pohybového aparátu desítky let. Poskytuje pomoc lidem po úrazech, cévních mozkových příhodách nebo amputacích. V Hrabyni je 200 lůžek a příští rok oslaví 50. výročí od založení. Pracoviště Chuchelná s 165 lůžky oslavilo loni 70 let od vzniku.

„O naše rehabilitační služby je velký zájem. Pravidelně jsme plně obsazeni. Je velký problém uspokojit všechny žádosti o hospitalizaci u nás. Pacienty přijímáme z domu na návrhy ambulantních specialistů i praktických lékařů nebo přímými překlady z nemocnic,“ zdůraznila Ruprichová. Pacienti zde stráví několik týdnů, po těžkých cévních mozkových příhodách až čtvrt roku a pacienti se spinálními poruchami až půl roku. Kromě lékařů a zdravotních sester se jim věnují i fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psychologové a sociální pracovníci, logopedové a další.

Ústav průměrně ošetří asi 3200 pacientů ročně na obou pracovištích. Zaměstnává přibližně 480 zaměstnanců. Největším nedostatkem jsou lékaři, kteří jsou stále hledáni. Ústav navázal spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, aby studenti mohli absolvovat praxi v zařízení. V Chuchelné také chybí fyzioterapeuti.

Ruprichová vítá plány na vznik léčebně-rehabilitačního ústavu Sanatorium Pálava, který se začíná budovat v Pasohlávkách na Brněnsku. Ústav pečuje i o pacienty z jižní Moravy, ale péče na jižní Moravě chybí. „Obložnost je pořád téměř stoprocentní. Díky tomu jsme na tom ekonomicky dobře. Zcela jistě nám oproti menším zařízením pomáhá to, že máme tu specifiku spinálních a iktových pacientů,“ uvedla Ruprichová.

Ústav dosáhl loni zisku 17 milionů korun. Jeho dobrá pověst a kvalitní zaměstnanci přispívají k ekonomickému úspěchu, a to i díky pozitivní zpětné vazbě od pacientů.

FN Plzeň a dlouho chystaný chirurgický pavilon

Fakultní nemocnice (FN) v Plzni plánuje vypsat výběrové řízení na stavbu chirurgického pavilonu v lochotínském areálu za 3,93 miliardy korun, což je největší investice v historii nemocnice. Stavba nového pavilonu, který má sloužit jako centrum pro všechny chirurgické obory, je diskutována v Plzni již několik let. Vláda ji zařadila mezi své strategické investice.

„Plzeňská fakultní nemocnice splnila veškeré podmínky pro to, abychom mohli vyhlásit soutěž na zhotovitele. My jsme domluveni s managementem ministerstva zdravotnictví, že zahájíme tuto práci v březnu, tak jako ostatní fakultní nemocnice,“ uvedl ředitel nemocnice Šimánek. Výběrové řízení na tak složitou a rozsáhlou stavbu se protáhne na několik měsíců. „Takto výrazná investice za 3,93 miliardy korun bude určitě lákavá pro zhotovitele. Soutěž takto velkého formátu bude minimálně tři čtvrtě roku od vypsání přes vypořádání veškerých dotazů a námitek,“ dodal.

Vláda zařadila stavbu do seznamu strategických investic v roce 2015 s předpokládanou cenou kolem dvou miliard korun. S růstem cen se cena zvedla na téměř dvojnásobek. Původní plány počítaly s tím, že pavilon na pozemku současného parkoviště naproti gynekologické klinice bude hotov a bude sloužit pacientům. Šimánek nyní odhaduje, že po vyhlášení výběrového řízení bude stavba dvanáctipodlažního objektu s více než 400 lůžky trvat minimálně tři roky, včetně vybavení a zařízení spíše čtyři roky.

„Je to jednoznačně největší investice v celé historie FN Plzeň. U strategických investic by měl platit 70 procent stát a 30 procent nemocnice, a na to jsme připraveni, na to máme prostředky,“ uvedl ředitel nemocnice, která letos má rozpočet asi 11 miliard korun, o půl miliardy více než loni. Na projektovou dokumentaci FN doposud vynaložila kolem 80 milionů, včetně studie do 100 milionů korun.

V novém chirurgickém pavilonu budou hlavní chirurgické obory, jako je chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, urologie a klinika anestezie a intenzivní péče. Součástí bude i centrální příjem pacientů a urgentní příjem s operačním sálem. V pavilonu bude šest operačních sálů a jeden neurochirurgický sál. Na střeše bude umístěn heliport.

Kromě toho chce nemocnice postavit infekční pavilon, kam se přestěhuje infekční, plicní a kožní oddělení z borského areálu, který je od hlavního areálu v Lochotíně vzdálený pět kilometrů. Během deseti let chce FN přestěhovat pracoviště z Bor do hlavního areálu.

Chrudimská nemocnice

Pardubický kraj obdržel z programu REACT-EU téměř 100 milionů korun na modernizaci vybavení Chrudimské nemocnice a plánuje také investovat do parkoviště a ubytování zaměstnanců. Podle hejtmanství je nemocnice dlouhodobě opomíjená, což potvrdil starosta Chrudimi František Pilný po jednání s hejtmanem.

„Pan hejtman mi ještě slíbil, že v Chrudimi se postaví centrální příjem, aby to bylo moderní zařízení, stejně jako se postavil v Ústí nad Orlicí nebo ve zvětšené verzi v Pardubicích,“ uvedl Pilný.

Nová parkovací místa uvnitř nemocničního areálu

V únoru Pardubický kraj schválil výstavbu 87 parkovacích míst za 5,6 milionu korun uvnitř nemocničního areálu, protože parkoviště u nemocnice bývají často přeplněná. Také zvažuje investice do ubytovacích kapacit pro zaměstnance.

„Investovat do současné ubytovny se nám nejeví jako ideální varianta. Mohli bychom spíše pro naše zaměstnance získat několik malometrážních bytů v blízkosti nemocnice, avšak mimo její areál. V tomto, společně se zajištěním školek či škol pro děti, nám může pomoci právě město,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM).

Podle Mladé fronty Dnes směřovalo nejméně krajských investic do školství a zdravotnictví na Chrudimsku. Od roku 2016 kraj do zdravotnictví v chrudimském okrese investoval kolem 110 milionů korun, což představuje méně než pět procent celkové částky. Polovina této částky byla vynaložena na výstavbu stanic záchranné služby v Seči a Chrudimi. Mezitím byly ve Svitavách plánovány stamilionové modernizace nemocnic a nové pavilony v Ústí nad Orlicí a Pardubicích za skoro 2,5 miliardy korun.

Chrudimská nemocnice čelí nedostatku lékařů na interním oddělení po dobu více než roku a půl. Kvůli personální nouzi byla lůžková část uzavřená od 30. června 2022, ačkoli od loňského října byl provoz obnoven s osmi lůžky. I když se zlepšení situace nevykresluje, Pilný doufá, že počet lůžek se zvýší na 20, což je stále méně než polovina původního počtu.

Předchozí

Konkurence vily Tugendhat stojí hned vedle

Ze školní budovy moderní multifunkční centrum

Další